Нагороди Ради Європи

Інформаційне повідомлення про бюджет міста Харкова на 2011 рік

 Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що рішенням 2-ї сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року затверджено бюджет м.Харкова на 2011 рік.

Формування бюджетних показників на 2011 рік здійснено в умовах триваючого впливу негативних наслідків світової фінансової кризи в усіх сферах економіки країни та регіонів.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів пріоритетним завданням бюджетної політики міста Харкова є реалізація питань соціального характеру, насамперед, забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери (з урахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати), оплата енергоносіїв та фінансування інших захищених статей видатків.
Одночасно з вирішенням першочергових соціальних завдань, значну частину бюджетних коштів передбачається спрямувати на утримання та розвиток інфраструктури міста з урахуванням реалізації заходів, що пов’язані з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Слід зазначити, що бюджет міста вперше прийнятий як єдиний бюджет, який включає міський та 9 районних бюджетів, і сформований з урахуванням норм нового Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, які набрали чинності з 1 січня 2011 року, та відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

У цілому обсяг зведеного бюджету міста по доходах на 2011 рік планується у сумі 4010,5млн.грн., з якого доходи загального фонду – 2379,7млн.грн. (59,3%), спеціального фонду – 611,5млн.грн. (15,3%), трансферти з Державного бюджету - 1019,3млн.грн. (25,4%).
Проти показників оперативного виконання за 2010 рік бюджет зростає у цілому на 23,5%, у тому числі по загальному фонду – на 17,5%.
У відповідності до нового Бюджетного кодексу України основними джерелами, які формують загальний фонд бюджету міста Харкова, є: податок на доходи фізичних осіб – 1715,6млн.грн. (72,1% в обсязі загального фонду), плата за землю – 554,2млн.грн. (23,3%), з якої орендна плата за землю – 404,9млн.грн., плата за оренду міського комунального майна – 57,0млн.грн. (2,4%), місцеві податки і збори – 15,7млн.грн. (0,7%), фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності – 13,6млн.грн. (0,6%), надходження державного мита – 10,5млн.грн. (0,4%), податок на прибуток підприємств міської комунальної власності – 2,2млн.грн. (0,1%).
При цьому, приріст доходів планується отримати за рахунок зростання у 1,2 рази надходжень податку на доходи фізичних осіб і у 1,7 рази - плати за землю.
Слід зазначити, що згідно з нормами нового Бюджетного кодексу з 2011 року до бюджету міста Харкова зараховується 100% плати за землю (замість 75%).
Крім цього, виходячи з норм Податкового кодексу, суттєво змінюється кількість та види місцевих податків і зборів. Так, замість 2 видів місцевих податків і 6 видів місцевих зборів з річним обсягом 51,8млн.грн. (з яких ринковий збір складав 40,6млн.грн.), Податковим кодексом України передбачено 2 види місцевих податків та 2 види місцевих зборів. З них податок на нерухоме майно і збір за місця для паркування транспортних засобів передбачається ввести з 01.01.2012 року, туристичний збір – з 01.01.2013 року (після проведення чемпіонату Європи по футболу 2012 року). Таким чином, місцеві податки і збори, заплановані на 2011 рік в обсязі 15,7млн.грн., включають збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності в сумі 13,6млн.грн. (збір вводиться з 2011 року замість плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності), і очікуване у січні-лютому 2011 року надходження по остаточних розрахунках за 2010 рік сум ринкового збору та комунального податку в обсязі 2,1млн.грн.

До спеціального фонду бюджету міста відповідно до нового Бюджетного кодексу України і Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» зараховуються надходження єдиного податку (102,1млн.грн.), кошти від приватизації міського комунального майна (173,8млн.грн.), від продажу земельних ділянок несільскогосподарського призначення (217,3млн.грн.).
Зазначені джерела складають бюджет розвитку у загальній сумі 493,2млн.грн.
Крім того, у доходах спеціального фонду передбачаються власні надходження бюджетних установ в сумі 99,6млн.грн., 70% збору за першу реєстрацію транспортного засобу - 0,2млн.грн., 50% екологічного податку - 5,8млн.грн., цільові фонди – 6,2млн.грн., відрахування грошових стягнень за збиток, заподіяний порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 61,6тис.грн., збір за здійснення торгівельної діяльності нафтопродуктами – 0,9млн.грн.
При цьому, слід відмітити, що відповідно до Податкового кодексу України з 01.01.2011 року скасовується справляння податку з власників транспортних засобів, обсяги якого у 2010 році склали 56,5млн.грн. У 2011 році плануються надходження вказаного податку по остаточних розрахунках за 2010 рік в сумі 5,6млн.грн.

Крім вищезазначених джерел, частина фінансових ресурсів міста формується за рахунок цільових трансфертів, які передаються з Державного бюджету України до загального та спеціального фондів бюджету міста.
Їх обсяги розраховуються Міністерством фінансів України у цілому по області та доводяться до рівня обласного бюджету.
Обсяг розподілених з обласного бюджету субвенцій місту Харкову на 2011 рік складає 967,5млн.грн., з яких інвестиційні – 1,3млн.грн.
Крім цього, безпосередньо місту Харкову з Державного бюджету виділена субвенція на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів і тролейбусів приймаючих міст по підготовці проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 51,8млн.грн.

Обсяг видатків бюджету міста Харкова визначено на 2011 рік у сумі 4307,5млн.грн., у тому числі по загальному фонду – 3387,9млн.грн., по спеціальному фонду – 919,6млн.грн.
Слід відмітити, що у бюджеті міста Харкова на 2011 рік враховані нові розміри прожиткового мінімуму, а також поетапне зростання мінімальної заробітної плати з встановленням її розміру з 1 січня 2011г. – 941грн., з 1 квітня 2011г. – 960грн., з 1 жовтня 2011г. – 985грн., з 1 грудня 2011г. – 1004грн. у місяць.
Крім цього, у 2011 році буде забезпечуватись виконання норм законодавства по встановленню мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У зв'язку з цим зростання фонду оплати праці працівників бюджетної сфери м.Харкова на 2011 рік складе 5,5%.

На утримання установ освіти м.Харкова заплановано 804,4млн.грн., з яких на виплату заробітної плати передбачається 619,5млн.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 115,1млн.грн., на харчування у дитячих дошкільних закладах та загальноосвітніх школах – 43,1млн.грн.
На виконання заходів, передбачених «Комплексною програмою розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки», буде спрямовано 18,7млн.грн., у тому числі на капітальні видатки – 16,0млн.грн.

Із запланованої суми видатків на охорону здоров’я (738,5млн.грн.) на виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачено 525,1млн.грн., на медикаменти – 53,0млн.грн. (у тому числі 18,3млн.грн. – на централізовані закупівлі інсулінів і таблетированих препаратів для хворих цукровим і нецукровим діабетом за рахунок субвенції з обласного бюджету), на харчування хворих в стаціонарах, харчування донорів та забезпечення молочними сумішами дітей перших 2-х років життя з малозабезпечених сімей - 6,6млн.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 68,8млн.грн.
На укріплення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ заплановано спрямувати 40,0млн.грн., у тому числі: на придбання медичного обладнання – 18,8млн.грн., на проведення робіт по капітальному ремонту – 21,2млн.грн.

На утримання установ культури та мистецтва у бюджеті міста затверджено 108,3млн.грн., з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 63,8млн.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,6млн.грн.
Крім цього, планується виділення коштів на проведення централізованих культурно-масових заходів у рамках «Міської програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2010-2013р.р.» (12,7млн.грн.), на капітальні видатки у рамках міської програми «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011р.р.» (14,5млн.грн.), на поточне утримання зоопарку у відповідності до «Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011г.г.» - 11,0млн.грн.

На фінансування заходів по молодіжних програмах, у тому числі по міській програмі «Молодь Харкова» передбачено 10,4млн.грн.

Видатки на фізкультуру та спорт затверджені у сумі 37,7млн.грн., у тому числі на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 34,8млн.грн., на проведення спортивно-масових заходів у рамках «Комплексної міської програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Харкові на період 2006-2011 роки» - 491,2тис.грн., на надання фінансової підтримки Харківському Палацу спорту – 2,4млн.грн.

На фінансування житлово-комунального господарства міста (без урахування коштів бюджету розвитку) заплановано спрямувати 382,1млн.грн., у тому числі на капітальний ремонт житлового фонду місцевих рад – 31,3млн.грн., фінансову підтримку комунальних підприємств – 59,3млн.грн., утримання, поточний і капітальний ремонт доріг і мостів – 103,5млн.грн., озеленення міста – 67,9млн.грн., технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста і оплату електроенергії – 34,5млн.грн., утримання технічних засобів дорожнього регулювання і розмітку доріг – 14,0млн.грн., утримання та ремонт мереж зливової каналізації – 16,7млн.грн., утримання та ремонт гідроспоруд – 6,5млн.грн., ремонт військових поховань на міських кладовищах та благоустрій кладовищ – 8,4млн.грн., технічне обслуговування, поточний і капітальний ремонт фонтанів – 2,3млн.грн., знос сухих та аварійних дерев – 5,3млн.грн., придбання, установлення та ремонт дитячих ігрових майданчиків – 8,8млн.грн., вивіз сміття – 6,5млн.грн.

На фінансову підтримку комунальних підприємств «Міськелектротранс» та «Вагоноремонтний завод» передбачено 39,0млн.грн., на капітальний ремонт трамваїв та тролейбусів – 5,0млн.грн.
На компенсаційні виплати за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті за рахунок субвенції з Державного бюджету заплановано 47,4млн.грн., у тому числі: ХКП «Міськелектротранс» - 23,6млн.грн, КП «Харківський метрополітен» - 21,6млн.грн., автотранспортним підприємствам – 2,2млн.грн.

Основними напрямками витрачання коштів бюджету розвитку (697,0млн.грн.) заплановано: реконструкція доріг і інженерних об'єктів на них – 228,0млн.грн., реконструкція мереж зовнішнього освітлення – 45,0млн.грн., будівництво та реконструкція водопровідних, каналізаційних мереж та мереж електрозабезпечення – 50,7млн.грн., заходи з покращення санітарного стану міста та облаштування кладовищ – 8,7млн.грн., реконструкція теплових мереж – 4,4млн.грн., реконструкція кола розвороту трамваїв у районі Південного вокзалу – 3,5млн.грн., придбання спецмашин та механізмів для комунальних підприємств – 302,9млн.грн., реконструкція Палацу дитячої та юнацької творчості – 7,5млн.грн. та будівель міської клінічної лікарні №30 – 17,3млн.грн., будівництво житла для молодих сімей та самотніх молодих громадян – 5,0млн.грн., проектні роботи майбутніх років - 3,0млн.грн., субвенція з бюджету м.Харкова обласному бюджету на реконструкцію стадіону «Металіст» - 15,7млн.грн.
При цьому, слід відмітити, що для фінансування видатків бюджету розвитку планується залучити кредитні ресурси у сумі 297,0млн.грн.

Заступник міського голови –
директор Департаменту бюджету і фінансів                                 Т.Д.Таукешева

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»