Нагороди Ради Європи

Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за 9 місяців 2010 року

 

Найбільш суттєвий вплив на результати роботи промисловості міста мають підприємства машинобудівної і харчової галузей. Добре розвинуті електроенергетична, паливна, хімічна й нафтохімічна промисловості, поліграфічна галузь, будівельна база.
 
За 9 місяців суб'єктами промислової діяльності реалізовано продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ і акцизу) на суму 18,5 млрд грн., у т.ч.: підприємствами машинобудівної галузі – на 5,2 млрд грн., харчової галузі – на 4,2 млрд грн., з виробництва та розподілення електроенергії, газу і води – на 3,7 млрд грн., хімічної та нафтохімічної промисловості – на 1,5 млрд грн.
 
Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста становить 12,7 тис. грн.
 
Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств Харкова за січень-вересень  збільшився проти аналогічного періоду 2009 р. на 19,3 % і становив 1494,8 млн дол. США.
 
Обсяги експорту, порівняно з попереднім роком, збільшилися на 11,5 %, імпортні надходження – на 28,9 % і становили відповідно 772,1 млн дол. США та 722,7 млн дол. США.
 
Коефіцієнт покриття імпорту експортом дорывнював 1,07.
Перевищення експортних надходжень над імпортними поставками визначило позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке становило 49,4 млн дол. США.
 
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій міста за 9 місяців поточного року зросла на 24,4 % і станом на 01.10.2010 р. становила 114,4 млн грн., при цьому заборгованість економічно активних підприємств збільшилась на 19,4 % і дорівнювала 103,5 млн грн., або 90,5 % загальної заборгованості з виплати заробітної плати по місту.
 
Продовжено реалізацію "Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки".
 
Кількість працівників, зайнятих у малому бізнесі, станом на 01.10.2010 р. становила 106,7 тис. осіб,кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення – 130 од., середньомісячна зарплата працівників малих підприємств – 920,0 грн. (в 1,2 р.б., ніж за аналогічний період торік).
Для створення сприятливих умов розвитку підприємництва, спрощення і скорочення термінів дозвільних процедур у сфері господарської діяльності та удосконалення координації дій дозвільних органів у м. Харкові, діє Центр із видачі документів дозвільного характеру. В оперативному режимі працює "гаряча лінія".Інформацію стосовно діяльності Центру розміщено на сайті управління з питань підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради.
 
Для створення умов щодо розвитку підприємництва виробничої сфери споживчого ринку, проведено 8 ярмарків та 57 виставкових заходів.
 
Станом на 01.10.2010 р. на території міста зареєстровано 53 біржі (з них 14 діючих), 18 страхових організацій, 37 кредитних спілок, 5 лізингових компаній.
 
У Харківському регіоні діяло 6 інвестиційних компаній, 2 інвестиційних фонди, 22 компанії з управління активами.
 
Фінансовий ринок представлено 36 банківськими установами, з них 10 – юридичні особи, 2 філії харківських банків, 24 філії іногородніх банків та 792 відділення.
 
Станом на 01.10.2010 р. в комунальній власності міста знаходилося 368 підприємств, установ і організацій та майно балансовою вартістю 40,5 млрд грн., що на 17,2 % більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. За 9 місяців до комунальної власності прийнято 339 інвентарних об'єктів загальною вартістю 167,6 млн грн.
 
Продовжено реалізацію "Програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2007-2011 роки". За 9 місяців приватизовано 121 об'єкт комунальної власності міста загальною площею 20,6 тис. кв. м, за рахунок чого залучено коштів до міського бюджету на суму 23,0 млн грн.
 
В оренді знаходилось 1758 об'єктів комунальної власності загальною площею 303,3 тис. кв. м., за оренду якого до міського бюджету перераховано кошти в сумі 41,8 млн грн.
 
До власності громадян передано 1142 квартири комунального житлового фонду. З початку приватизації приватизовано 379256 квартир комунального житлового фонду, або 94,7 % його загального обсягу.
 
За результатами фінансово-господарської діяльності за І п/р 2010 р. (інформація надходить із запізненням), обсяг робіт, виконаних 62 комунальними унітарними підприємствами, порівняно з аналогічним періодом торік, зменшився в 1,3 р. і становив 2177,3 млн грн.
 
Чистий дохід від реалізації продукції – збільшився в 1,2 р. (1650,5 млн грн.); витрати – в 1,3 р. (2443,1 млн грн.), чистий прибуток – зменшився у 5,3 р. (5,2 млн грн.); сплачено до бюджетів усіх рівнів податків та обов'язкових платежів – 257,1 млн грн., що на 18,5 % більше, ніж за 9 місяців 2009 р.
 
Чистий прибуток отримали 27 комунальних унітарних підприємств (43,5 % діючих), зі збитками працювало – 34 (54,8 %).
 
Середньооблікова чисельність працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості становила 28,3 тис. осіб, середньомісячна зарплата – 2319 грн. (на 17,1 % більше, ніж у I п/р 2009 р. ).
Станом на 01.07.2010 р. заборгованість із виплати зарплати становила 20,4 млн грн.
 
Реалізується "Програма подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007‑2010 роки".
 
Продовжено роботи з удосконалення регулювання земельних відносин, забезпечення раціонального використання й охорони земель, проведення земельної реформи, розвитку всіх форм власності та господарювання на землях міста.
 
Для удосконалення порядку визначення грошової оцінки земельних ділянок, внесено зміни до Положення про впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова.
 
Надходження від орендної плати за землю становили 167,9 млн грн. (на рівні 9 місяців 2009 р.).
 
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста надійшло 25,9 млн грн. (за 9 місяців 2009 р. – 13,5 млн грн.).
 
 
На 01.10.2010 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіці м. Харкова становить 1809,1 млн дол. США, у розрахунку на одного мешканця міста – 1261,1 дол. США (за підсумками 9 місяців 2009 р. – 1196,9 дол. США).
 
За 9 місяців 2010 р. в економіку міста Харкова іноземними інвесторами вкладено 126,7 млн дол. прямих інвестицій.
 
Підприємствами й організаціями-забудовниками за рахунок усіх джерел фінансування вкладено у розвиток економіки міста 2859,6 млн грн. капітальних інвестицій, у т.ч. інвестицій в основний капітал – 2161,6 млн грн.
 
У звітному періоді усіма видами міського транспорту перевезено 377,3 млн пасажирів (за 9 місяців торік – 371,4 млн), у т.ч.: метрополітеном – 179,9 млн, міським електротранспортом – 121,0 млн, автобусним транспортом – 76,4 млн.
 
Комунальному підприємству "Міськелектротранс" надано фінансову підтримку з міського бюджету в сумі 53,3 млн грн.
 
Кошти, вивільнені в результаті надання підприємству пільги з податку на землю в сумі 1305,3 тис. грн., направлені на поточні експлуатаційні витрати та компенсацію збитків від перевезення працівників територіальних центрів з обслуговування пенсіонерів і самотніх непрацездатних громадян.
Велася виробнича діяльність КП "Харківський вагоноремонтний завод" із ремонту рухомого складу міського електротранспорту. Підприємством випущено продукції на суму 2,8 млн грн.
 
З міського бюджету в повному обсязі профінансовано передбачену підприємству на рік фінансову підтримку в сумі 2,0 млн грн., яку направлено на виплату заборгованості із зарплати.
 
З Державного бюджету на компенсацію збитків від перевезення пільгового контингенту профінансовано субвенцію ХКП "Міськелектротранс" у сумі 12,4 млн грн.; КП "Харківський метрополітен" – 14,4 млн грн.
 
Затверджено Програму будівництва та розвитку метрополітену на 2010‑2015 роки.
 
Для оптимізації роботи метрополітену введено в експлуатацію апаратно-програмний комплекс із реалізації засобів оплати проїзду і контролю проходу пасажирів, що дозволило повністю відмовитись від квиткових касирів і забезпечити продаж жетонів та поповнення рахунків безконтактних електронних карток через автоматичні термінали й запровадити електронні картки для пільгового контингенту.
 
Авіаційним комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Харків" відправлено 91,2 тис. пасажирів, у т.ч. в міжнародному сполученні – 72,3 тис. Порівняно з відповідним періодом торік, відправлення збільшились на 18,1 %, у міжнародному сполученні – на 28,6 %.
Роботи з поточного ремонту й утримання вулично-дорожньої мережі міста виконує КПСП "Шляхрембуд", якому міським бюджетом на 2010 р. заплановано кошти в сумі 75,5 млн грн. За січень-вересень виконано робіт на суму 60,4 млн грн., що на 21,1 % більше, ніж у відповідному періоді 2009 р.
 
По експлуатації мостів та інших інженерних споруд проведено робіт на суму 2,3 млн грн.
 
Для забезпечення безпеки руху транспорту, за рахунок бюджетних коштів виконано капітальний ремонт дорожнього покриття на суму 25,4 млн грн., проведено роботи по вулицях: Астрономічній, Єлізарова, Соціалістичній, Тимурівців, пров. Зерновому, проспектах Людвіга Свободи, Тракторобудівників тощо.
 
Всього на утримання, будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі спрямовано 171,8 млн грн., що на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
 
За оперативними даними, загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств торгівлі і ресторанного господарства становив 10,7 млрд грн., (за 9 місяців 2009 р. – 9,4 млрд грн.) На одного мешканця реалізовано товарів на 7367 грн. (за 9 місяців 2009 р. – 6456 грн.).
У структурі роздрібного товарообігу питома вага продовольчих товарів складає 46,6 %,непродовольчих – 53,4 % (за 9 місяців 2009 р. – 46,6 % та 53,4 % відповідно).
 
Проведено 5 ярмарків вітчизняних товаровиробників на майдані Свободи та 3 виїзних до міст Рівне, Кузнецовськ і Чернівці.
Станом на 01.10.2010 р. населення міста обслуговують 3239 підприємств торгівлі (магазинів); 2585 підприємств ресторанного господарства; 4215 підприємств побутового обслуговування населення; 54 ринки та торговельних майданчики
 
Порівняно з аналогічним періодом 2009 р., мережа підприємств торгівлі збільшилася на 0,3 %, ресторанного господарства – на 5,4 %, побутового обслуговування – на 5,2 %.
 
За рахунок відкриття нових підприємств додатково створено 930 нових робочих місць (за 9 місяців 2009 р. – 1323).
 
Сфера побутових послуг нараховує понад 40 видів діяльності та надає близько 900 різних послуг, багато з яких знов організовані.
 
Крім стаціонарної мережі, на території міста функціонують 3148 кіосків.
Організовано 1253 торговельних місця для соціально незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах.
 
Перспективним планом розвитку матеріально-технічної бази ринків на 9 місяців 2010 р. передбачені витрати в сумі 11156,8 тис. грн., освоєно 12400,8 тис. грн.
За січень-вересень бюджет міста поповнився на 30753,3 тис. грн. , у т.ч. за рахунок ринкового збору – на 30236 тис. грн.; видачі дозволів на право розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування, виставкових заходів – на 218,7 тис. грн.; видачі дозволів на право розміщення МАФ – на 298,6 тис. грн.
 
Для попередження несанкціонованої торгівлі, проводилася цілеспрямована робота щодо упорядкування дрібно-роздрібної мережі на території міста. Для забезпечення системного контролю й аналізу правомірності розміщення МАФ на території міста, обстежено 789 об'єктів. Демонтовано 313 об'єктів дрібно-роздрібної торгівлі.
 
Для попередження порушень у сфері захисту прав споживачів, здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм і вимог чинного законодавства. Перевірено 2452  підприємства, у 537 з них встановлено 881 порушення.
 
Чисельність наявного населення м. Харкова за січень-вересень поточного року зменшилась на 6,2 тис. осіб (0,4 %) і станом на 1 жовтня становила 1446,1 тис. осіб.
 
Природне скорочення наявного населення міста за цей час становило 4150 осіб (в 1,4 р.б., ніж за 9 місяців 2009 р.).
 
Кількість зареєстрованих шлюбів (7617) зменшилась проти аналогічного періоду торік на 5,2 %, розлучень (3510) – збільшилась на 0,7 %.
 
Чисельність громадян, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості, порівняно з 9 місяцями 2009 р., зменшилась на 3 % і становила 28,2 тис. осіб. На 32,5 % збільшилась потреба підприємств у працівниках і дорівнює 2,3 тис. осіб.
 
Кількість незайнятого населення на 01.10.2010 р. становила 7,3 тис. осіб, у т.ч. безробітних – майже 7 тис. осіб (на 01.10.2009 р. менше відповідно на 20,3 % та 21,4 %).
 
Створено 22,7 тис. нових робочих місць (за 9 місяців 2009 р. – 17,3 тис.).
Рівень зареєстрованого безробіття, порівняно з аналогічним періодом торік, зменшився з 0,94 % до 0,74 %.
 
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 12,4 тис. осіб, або 44,0 % від загальної чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку в службі зайнятості (за 9 місяців 2009 р. – 9,6 тис., або 32,9 %).
Професійне навчання пройшло більше 4 тис. осіб (на 27,2 % більше, ніж у минулому році).
 
В оплачуваних громадських роботах взяли участь 5,2 тис. осіб, що у 4,0 р.б., ніж за аналогічний період попереднього року.
Працевлаштовано 831 особу окремих пільгових категорій, з них на заброньовані робочі місця – 127 осіб. Загальний рівень працевлаштування пільгової категорії складає 20,6 %, на заброньовані місця – 3,2 %.
 
Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю становив 846,39 грн. (за 9 місяців 2009 р. – 810,28 грн.).
 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за січень-вересень становила 2076 грн., що на 12,6 % більше, ніж за аналогічний період торік.
 
Середній розмір пенсії по м. Харкову за 9 місяців збільшився на 8,4 % і на 01.10.2010 р. становив 1147,05 грн., що в 1,6 р.б. законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 
Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за січень-вересень був дещо вище загальнодержавного показника (107,4 %) і становив 107,9 %.
 
За 9 місяців зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на 9,1 %;житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали в цілому на 13,3 %; у сфері охорони здоров'я подорожчання становило 4,5 %;транспорт став дорожчим на 2,5 %.
 
Індекс цін виробників промислової продукції у вересні 2010 р. становив 101,1 %, з початку року – 112,1 %.
 
Реалізацію "Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007‑2010 роки" профінансовано в сумі 7462,3 тис. грн., (за 9 місяців 2009 р. – 4947,1 тис. грн.).
 
Адресну грошову допомогу виділено громадянам окремих пільгових категорій на загальну суму5206,0 тис. грн. (усього 8313 осіб), а саме: за індивідуальними зверненнями громадян; за списками громадських організацій; за списками виконкомів міської та районних у місті Харкові рад.
 
Працює пункт безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання та роду занять. Відпущено понад 7 тис. безкоштовних гарячих обідів на загальну суму 52,6 тис. грн. (вартість 1 обіду – 7,5 грн.).
 
Майже 14,5 тис. малозабезпеченим громадянам міста встановлені додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, на послуги зв'язку, на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на виплату одноразової адресної цільової грошової допомоги за рахунок коштів міського бюджету.
 
Підбито підсумки конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів "Єдина соціальна мережа" на 2010 рік. З переможцями конкурсів укладено угоди про співпрацю.
Продовжила роботу транспортна соціальна послуга з перевезення інвалідів I та II груп із порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.
 
Координувалася робота закладів соціальної спрямованості із надання різноманітних соціальних послуг жителям територіальної громади.
Виявлено 17,3 тис. самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, які потребують різних видів соціальної допомоги (за 9 місяців 2009 р. – 22,8 тис.).
 
У відділеннях соціальної допомоги кількість громадян, які обслуговуються соціальними робітниками вдома, становила 10,6 тис. осіб (за 9 місяців 2009 р. – 10,9 тис.).
 
Через відділення надання гуманітарної та натуральної допомоги отримали допомогу 16,8 тис. малозабезпечених громадян міста.
 
Створено комунальний заклад "Міський Центр соціальної реінтеграції бездомних та безпритульних громадян".На фінансування Центра на 9 місяців 2010 р. з міського бюджету направлено 262,6 тис. грн.
Продовжує роботу міський Центр ранньої загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів і інвалідів дитинства "Промінь", який за 9 місяців з міського бюджету профінансовано на 1115,3 тис. грн.
 
З допомогою по всіх видах допомог сім'ям із дітьми до соціальних закладів звернулося 41,4 тис. осіб (на 01.10.2009 р. – 33,6 тис.), призначено допомог 37,6 тис. осіб (30,8 тис.).
 
Ведеться робота з районними управліннями праці та соціального захисту населення щодо спрощення механізма надання житлових субсидій та цільового використання бюджетних коштів.
 
В усіх районних відділах субсидій міста встановлено комп'ютери, модеми; впроваджено комп'ютерні програми для отримання через Мегабанк інформації про заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги, а також наявність договорів про погашення заборгованості.
 
Призначено житлові субсидії 17,7 тис. сімей (на 01.10.2009 р. – 34,6 тис.), або 3,6 % від загальної кількості сімей (7,2 %).
 
Продовжено реалізацію міської "Програми реформування житлово-комунального господарства на 2003-2010 рр.".
 
На обслуговуванні житлових підприємств комунальної власності знаходилося 20,4 млн кв. м середньоексплуатаційної загальної площі.
Протягом звітного періоду до комунальної власності міста від підприємств та організацій прийнято 5 відомчих жилих будинків загальною площею 27,9 тис. кв. м.
 
Технічний стан житлового фонду характеризується високим коефіцієнтом зносу – понад 50 %.
 
За 9 місяців 2010 р. КП "Жилкомсервіс" виділено 3,7 млн грн. для погашення кредиторської заборгованості по капремонту житлового фонду за 2009 р. та 19,8 млн грн. – на проведення капремонту у 2010 р. Виконано робіт із капремонту житлового фонду на суму 13,3 млн грн.
 
У жилих будинках комунальної власності міста станом на 01.10.2010 р. нараховується 6474 ліфти, з них зупинено – 186, потребують диспетчеризації – 746 ліфтів.
 
Технічне обслуговування і ремонт ліфтів та обслуговування систем диспетчеризації здійснює КСП "Харківгорліфт", на чергуванні в якому знаходиться 29 спеціалізованих автомобілів для негайного усунення аварійних несправностей та зупинок ліфтів.
 
Для швидкого оновлення ліфтового господарства на підприємстві працює служба по ремонту, оновленню та виготовленню запасних частин для ліфтів. Ведеться робота з виготовлення і ремонту ліфтових кабін.
Порівняно з аналогічним періодом торік, спостерігалось зростання, орієнтовно, на 30,5 млн грн. витрат на утримання житлового фонду, що пов'язане зі зростанням середньоексплуатаційної загальної площі, а також ростом цін і тарифів на пальне і будівельні матеріали, збільшенням мінімальної заробітної плати тощо.
 
Порівняно з аналогічним періодом торік, очікувана заборгованість із квартирної плати збільшилася на 7,8 млн грн., у т.ч. за рахунок збільшення заборгованості по пільгах – на 1,8 млн грн. та по квартирній платі від населення – на 6,2 млн грн., при цьому заборгованість по субсидіях скоротилася на 0,2 млн грн. Заборгованість населення по квартплаті станом на 01.10.2010 р. становить 79,5 млн грн.
 
Станом на 01.10.2010 р. укладено 24,2 тис. договорів на реструктуризацію заборгованості за надані житлові послуги, згідно з якими погашена сума становить 9,7 млн грн., що на 2,3 млн грн. більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У звітному періоді укладено 874 договори, погашено 1,5 млн грн.
 
Кредиторська заборгованість комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду, станом на 01.10.2010 р., орієнтовно, становить 167,0 млн грн., що на 12,4 млн грн. більше кредиторської заборгованості аналогічного періоду 2009 р.
 
Для утримання житлового фонду в належному стані, рішенням сесії міської ради комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємствам, ЖБК, ЖК, ОСББ, КСП "Харківгорліфт", КП "Комплекс з вивозу побутових відходів", КП "Центр соціального розвитку Немишлі", КП "Благоустрій" Московського району та КП "Жилкомсервіс" надано пільги на 2010 рік по сплаті податку із земельних ділянок у розмірі 99 % від суми, що надходить до бюджету м. Харкова. Кошти, вивільнені в результаті надання пільги, використовуються виключно на поточний ремонт житлового фонду, поточний ремонт ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж, а також на зменшення видатків від основної діяльності.
Станом на 01.10.2010 р. в місті існує 252 об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, що на 14 об'єднань більше, ніж в аналогічному періоді торік.
 
За рахунок усіх джерел фінансування виконано перекладку технічно зношених мереж, у т.ч. водопровідних – 4,8 км, каналізаційних – 1,4 км, теплових – 33,0 км.
 
За рахунок коштів міського бюджету на суму 10,8 млн грн. проведено роботи з монтажу 25,2 км повітряної мережі, 24,1 км кабельної мережі, встановлено 5,6 тис. електроламп і 1,6 тис. нових світильників, усунуто 6,0 тис. аварій і пошкоджень на мережах зовнішнього освітлення. Виконувалися роботи по ілюмінації у святкові дні.
 
Забезпечено горіння 79,1 % світлоточок, що на 2,5 % більше, ніж на початок року.
 
Захоронення твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні (1,2 млн куб. м) і на АТЗТ "Підприємство Харківського району "Переробний завод" (0,9 млн куб. м).
 
КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" надає послуги з організації збору та вивозу ТПВ від будинків ЖБК і приватного сектору, від комерційних організацій і промислових підприємств та зі зберігання, обробки (переробки), утилізації, знешкодження, поховання побутових і інших видів відходів, що утворюються на території міста. На знешкодження 1,2 млн куб. м відходів витрачено 8,3 млн грн.
 
У містобудуванні за січень-вересень загальний обсяг усіх підрядних робіт, виконаних будівельними підприємствами й організаціями усіх форм власності м. Харкова, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зменшився і становив 945,0 млн грн. за фактичними цінами без ПДВ.
Продовжено будівництво метрополітену на дільниці від станції метро "23 Серпня" до станції "Проспект Перемоги", на що направлено 25,7 млн грн.
 
Велисьроботи з реконструкції вулиць Ахсарова, Клочківської, Аерофлотської; майданів Руднєва та Рози Люксембург; проспектів Людвіга Свободи, Московського, Гагаріна й ін.
 
Загальна сума капітальних вкладень, освоєних на об'єктах комунального господарства міста за рахунок усіх джерел фінансування, становила 130,6 млн грн.
 
Усього у звітному періоді введено в експлуатацію 105,4 тис. кв. м загальної площі житла (на 20 % менше, ніж в аналогічному періоді 2009 р.), у т.ч.: 58,8 тис. кв. м – нове будівництво (55,8 %); 46,6 тис. кв. м – індивідуальне будівництво (44,2 %).
 
Мають позитивну динаміку показники фінансового забезпечення комунальних установ охорони здоров'я міста. Витрати на охорону здоров'я становили504,7 млн грн. (за 9 місяців торік – 423,1 млн грн.), у розрахунку на одного мешканця – 347,5 грн. (290,6 грн.).
 
Середньомісячна зарплата робітників галузі збільшилась на 23,4 % і дорівнює 1277,49 грн.
 
На реалізацію завдань Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки" використано 30,8 млн грн.
 
Придбано діагностичне обладнання для слуховимірювання, ліжка для новонароджених, медичне устаткування для стоматологічних кабінетів, апарат "Ніодимовий лазер", а також санітарні автомобілі для міської стоматологічної поліклініки № 7 і міського шкірно-венерологічного диспансеру № 4.
 
Продовжено сприяння розвитку ринку медичних послуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової діяльності, надання гуманітарної допомоги.
Виконується Міська програма профілактики захворювань грудної залози у жінок на апаратах ультразвукової діагностики та мамографах.
 
Завдяки впровадженню сучасних технологій ведення пологів, відзначається тенденція до зниження захворюваності новонароджених у пологових будинках зі 190,4 до 185,5 на 1000 народжених живими.
Здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста.
 
На капремонти об'єктів охорони здоров'я використано 921,3 тис. грн.

Станом на 01.10.2010 р. в місті функціонує 406 закладів освіти комунальної форми власності. Серед них 180 загальноосвітніх шкіл, 5 вечірніх, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14, 5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міський дитячий будинок "Родина", 186 дошкільних та 28 позашкільних навчальних закладів.
У 2010-2011 н.р. у 180 загальноосвітніх школах функціонує 3655 класів, де навчається 96,9 тис. учнів.
 
З 01.01.2010 р.  учні 1‑4‑х класів міста забезпечуються гарячим харчуванням на суму 3,5 грн., харчування дітей пільгової категорії – на 4,5 грн. Учні 1‑х класів загальноосвітніх шкіл міста за рахунок коштів міського бюджету забезпечуються молоком на 1,35 грн. у день.
Організацію харчування школярів здійснює новостворене КП "Комбінат дитячого харчування".
 
Послуги зі здобуття дошкільної освіти надаються у 195 дошкільних навчальних закладах та 20 навчально-виховних комплексах різних типів і форм власності, де навчається і виховується майже 38 тис. вихованців (64,9 % від загальної кількості дітей відповідного віку).
 
З 1 вересня мережа дошкільних навчальних закладів збільшилась на 2 од.: відкрито раніше закритий ДНЗ № 355 у Комінтернівському районі; створено ДНЗ № 4 у Київському районі. Додатково відкрито 33 групи для 520 вихованців, у т.ч. 12 груп із короткотривалим перебуванням.
 
У 2010-2011 н.р. функціонують 186 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності, в яких виховується понад 35,5 тис. дітей.
З 1 вересня 2010 р. вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах становить 8 грн. у день та 9 грн. – для дітей, які перебувають у закладі цілодобово та санаторних групах.
 
У дні літніх канікул різними видами відпочинку й оздоровлення через систему загальної середньої освіти охоплено  майже 42 тис. дітей, що на 3,0 % більше, порівняно з 2009 р.
 
Дошкільні навчальні заклади в літній період було переведено на оздоровчий режим роботи. Вартість харчування в дитячих садках в оздоровчий період збільшувалася на 10 %.
 
За кошти міського бюджету оздоровлено 52 дитини-переможця Малих олімпійських ігор "Діти Харкова" на базі Центру олімпійської підготовки "Динамо" у м. Феодосії. 
 
Проведено міські конкурси "Учитель року – 2010", "Вихователь року – 2010" та "Учень року – 2010".
 
На виконання заходів Програми "Обдарована молодь" у 2010 р. передбачено 1,5 млн грн. Видатки за 9 місяців становили 1,02 млн грн.
Щомісячно виплачуються 100 стипендій міського голови "Обдарованість" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ та 250 стипендій "Кращий учень навчального закладу".
 
Здійснюється грошове стимулювання: керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями Міжнародних та ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнських учнівських турнірів; переможців міського конкурсу професійної майстерності "Учитель року"; переможців міського конкурсу професійної майстерності "Вихователь року".
 
На виконання Програми "Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти м. Харкова на 2007-2010 роки" у 2010 р. міським бюджетом передбачено 17,1 млн грн. Здійснено капітальні ремонти в 11 закладах на загальну суму 11 млн грн.
 
Складено перелік із 36 закладів, які потребують першочергових ремонтних робіт. У цих закладах проведено ремонти аварійних покрівель, систем опалення, водовідведення та водопостачання, здійснюється заміна вікон, ремонти у приміщеннях закладів тощо.
 
Усього проведено ремонтні роботи у 82 закладах освіти міста (20 % від загальної кількості).
 
На виконання заходів Програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки" у 2010 р. передбачено 865,6 тис. грн. Здійснювалося фінансування доступу до мережі Інтернет усіх закладів освіти міста комунальної форми власності.
 
Станом на 01.10.2010 р. 59,0 % загальноосвітніх навчальних закладів забезпечені мультимедійною технікою, 45 закладів мають інтерактивні дошки, всі заклади мають свій веб-сайт. Усі загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади підключено до мережі Інтернет.
 
Продовжено реалізацію Програми розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки та Програми розвитку і функціонування російської мови і культури у м. Харкові на 2008-2012 роки.
Здійснюється моніторинг стану роботи закладів освіти із соціальної підтримки учнів пільгових категорій.
 
На реалізацію завдань та заходів галузі "культура" на 2010 р. передбачено кошти в сумі 47,5 млн грн., що в 1,4 р.б., ніж у минулому році. За 9 місяців із міського бюджету галузь профінансовано на суму 36,8 млн грн., що в 1,6 р.б., ніж в аналогічному періоді торік.
 
Відкрито новий початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад – дитячу школу мистецтв № 6.
 
На сьогодні діє 25 шкіл естетичного виховання, контингент учнів – 9429 осіб (пільговий контингент – 1199).
 
Спеціалізованими мистецькими навчальними закладами проведено: відкритий фестиваль-конкурс музичних ансамблів "Консонанс"; міський фестиваль дитячої творчості "Харків – місто добрих надій"; Х Міжнародний конкурс юних піаністів В. Крайнєва; відкритий конкурс юних композиторів "Натхнення"; міський фестиваль образотворчого мистецтва "Весни Радості Світла"; всеукраїнський відкритий дитячий конкурс живопису ім. І.Ю. Рєпіна; відкритий конкурс юних виконавців ім. Л. Бетховена; міжнародний дитячий та юнацький фестиваль російської класичної та сучасної музики "Ландыш".
 
Учні шкіл естетичного виховання взяли участь у ІV фестивалі дитячої творчості "Хрустальная звезда" (м. Прага, Чеська Республіка), VІІ Міжнародному фестивалі дитячих балетних спектаклів "ГРАН-ПА" (м. Донецьк), VІ Всеукраїнському огляді-конкурсі учнів та студентів відділів народних інструментів ім. династії Воєводиних (м. Луганськ), ІV Міжнародному вокально-хоровому фестивалі "Хай пісня скликає друзів – 2010" (м. Луганськ), міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької молодіжної творчості "Преображение" (м. Санкт-Петербург, РФ).
На високому організаційному рівні проведено міський фестиваль дитячих хорових колективів "Низький уклін вам, ветерани!", присвячений 65‑річчю Великої Перемоги.
 
У рамках Міської програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова, надано фінансову підтримку обдарованим дітям і молоді для участі в міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях (34 солістам і 13 дитячим творчим колективам на загальну суму 78,3 тис. грн.).
 
Витрати в рамках цієї програми за 9 місяців профінансовано в сумі 10,1 млн грн.
 
Відповідно до Програми проведено: 19 державних свят, урочистостей та святкових концертів; 14 вшанувань представників різних галузей із нагоди професійних свят; 24 театралізованих свята; 4 виставки; 35 міжнародних, всеукраїнських і міських фестивалів-конкурсів народної та сучасної хореографії, хорового та сольного співу, диригентів, музикантів, художників, традиційної народної культури; 4 програми презентаційного проекту "Місто талантів"; 28 культурних зустрічей і кіносеансів про Велику Вітчизняну війну; 3 святкових феєрверки; 36 творчих вечорів "В городском саду играет...", заходи з відзначення ювілейних дат закладів культури та мистецтва, видатних діячів, творчої інтелігенції міста; підтримано 7 проектів громадських організацій, 4 виконавців та 5 творчих колективів тощо.
Функціонувала підвідомча мережа міських масових бібліотек. Кількість читачів становила 200,8 тис., що на рівні 9 місяців 2009 р.
101 клубним формуванням проведено 870 заходів, на яких були присутні 232,2 тис. осіб.
 
Музеями та галереєю міста проведено 42 виставки та 960 екскурсій, які відвідало 136,4 тис. осіб, і 206 інших культурних заходів (39,2 тис. осіб).
Театром народної музики України "Обереги" проведено 22 концертних програми, які відвідало 24,6 тис. глядачів; Меморіальним парком "Дробицький Яр" – 199 екскурсій (6,3 тис. осіб).
 
Продовжено роботу з реалізації Програми "Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури м. Харкова на 2008-2011 роки", на що в міському бюджеті передбачені кошти в сумі 12,6 млн грн. (майже на 3,2 млн грн. більше, ніж у 2009 р.).
 
Парками культури та відпочинку проведено 161 культурно-масовий захід (новорічні свята та гуляння, культурно-масові заходи до відкриття весняно-літнього сезону в парках, урочисті святкові гуляння та масові заходи до Дня Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні, до Міжнародного Дня захисту дітей, фестивалі та конкурсно-розважальні програми тощо), які відвідало понад 112 тис. осіб.
 
Реалізацію Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 рр. за 9 місяців профінансовано в сумі 8,5 млн грн., капітальні видатки – 546 тис. грн.
 
Зоопарком проведено 433 культурно-масових заходи, його відвідало 223,5 тис. осіб, у т.ч. 66,8 тис. дітей.
 
Продовжено роботу мережі районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста, Харківського міського центру дозвілля молоді (ХМЦДМ) іХарківського міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді (ХМЦСССДМ) "Довіра".
 
Приділялась увага популяризації робочих професій – проведено конкурс "Молода людина року" в номінаціях "Учні професійно-технічних навчальних закладів", "Діяльність у галузі виробництва та підприємництва".
 
Взято участь у проведенні ярмарки вакансій "Career Forum".
 
Проведено "Зліт студентської молоді" та 33 тематичних рольових ігри для молодіжних лідерів міста.
 
У рамках святкування Дня Молоді відбувся ярмарок молодіжних та дитячих громадських організацій "Молодіжні ініціативи".
 
Спільно з міською асоціацією шкільного самоврядування проведено чемпіонат м. Харкова із гри "Що? Де? Коли?" серед школярів.
 
Відбулися міський та районні конкурси "Молода людина року", міські молодіжні слухання на актуальні теми сучасної політики, студентський "Зліт студентської молоді" тощо.
 
Урочисто пройшла в місті посвята в студенти ВНЗ та ПТУ.
 
Щомісяця проводились навчання волонтерів. Усього волонтерським рухом охоплено 774 особи у складі 13 загонів.
 
Значну увагу приділено національно-патріотичному вихованню молоді, розвитку духовності. У ЗОШ, ПТУ та ВНЗ міста працюють музеї бойової слави, історичні клуби, гуртки "Юний друг прикордонника".
 
Здійснювалось сприяння організації змістовного дозвілля, підтримки творчої й обдарованої молоді. На базі кіноконцертного залу "Україна" проведено більше 200 дозвільних заходів (за 9 місяців 2009 р. – 144).
50 обдарованих учнів та студентів ВНЗ міста отримують стипендію міського голови "Обдарованість". Надано фінансову підтримку команді КВК для участі у фестивалі в м. Сочі.
 
Проведено низку заходів із пропаганди та підтримки сімейних цінностей, високоморальних почуттів: "Коли два серця б'ються разом", святкові заходи "Я буду жити для тебе", "Мама – найтепліше слово на світі", конкурс "Міс Юність" і "Парад наречених" у рамках заходів до Дня Матері та Дня Сім'ї.
 
Проведено міський конкурс "Молода сім'я року", акція "Ти + Я = Одна сім'я" для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Надано 11,1 тис. соціальних послуг 2 тис. сімей, у т.ч.: 688 сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, 1312 багатодітним сім'ям, 7 жінкам, які мали намір відмовитись від новонародженої дитини.
Підготовлено документи на отримання звання Мати-героїня 18 харків'янками.
 
У місті щоденно працює 141 клуб за місцем мешкання, в яких займаються близько 13 тис. гуртківців, з них безкоштовно – понад 1,2 тис. дітей соціально незахищених категорій.
 
Здійснювалася робота щодо соціально-правового захисту дітей, попередження правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед них.За наслідками проведення 224 профілактичних рейдів, вилучено 283 дитини.
 
Здійснено 634 обстеження сімей, де батьки не забезпечують належне виховання своїх дітей, підготовлено та направлено до судів 75 позовів про позбавлення батьківських прав.
 
У місті у 27 прийомних сім'ях виховується 36 дітей (2 сім'ї створено у 2010 р.), у 3 дитячих будинках сімейного типу – 18 дітей (1 дитячий будинок створено у звітному періоді).
 
Передано під опіку 111 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлено – 126 дітей.
 
За 9 місяців міським бюджетом галузь"Фізична культура і спорт" та виконання Комплексної міської програми розвитку фізичної культури і спорту на період 2006-2011 років профінансовано в сумі 27,7 млн грн. (за 9 місяців 2009 р. – 24,9 млн грн.), з них: на проведення спортивно-масових заходів направлено 372,7 тис. грн. (325,80 тис. грн.); на фінансову підтримку спорту вищих досягнень – 862,5 тис. грн. (1178,5 тис. грн.); на виплату стипендій спортсменам-паралімпійцям – 14,1 тис. грн.; на винагороди переможцям і призерам ХХІ Дефлімпійських ігор та їх тренерам – 1020,0 тис. грн, а також переможцям та призерам Х зимових Паралімпійських ігор – 180,0 тис. грн.
 
Проведено 252 спортивних змагання та заходи (протягом 9 місяців  2009 р. – 256) і 17 таких, що не були включені до календарного плану;132 – профінансовано з міського бюджету на суму 372,7 тис. грн.
Відбувся другий етап малих Олімпійських ігор, в якому взяли участь 510 команд, та фінальні змагання (27 команд).
 
Велась підготовча робота до проведення ІІІ малих Олімпійських ігор.
Спортивна база міста складається з 17 стадіонів, 745 спортивних майданчиків, 273 майданчиків із тренажерним обладнанням, 93 тенісних кортів, 131 футбольного поля, 695 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 377 спортивних зал, 22 плавальних басейнів, 124 стрілецьких тирів, стрілецького стенду, велотреку, 7 споруд зі штучним льодом, що здатні працювати в цілорічному режимі, 3 веслувально-спортивних баз, 8 міні-спортивних майданчиків зі штучним покриттям (футбол, теніс, волейбол, баскетбол).
 
Функціонували 46 дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних форм власності та підпорядкованості (загальна кількість учнів – 27,1 тис.), з них 18 – комунальної власності міста (20,4 тис. учнів).
 
За результатами виступів на змаганнях міжнародного рівня щомісячно експертною комісією визначалися кращі спортсмени і тренери.
Фізкультурно-оздоровчу, реабілітаційну та спортивну роботу серед інвалідів безпосередньо організовує та здійснює обласний центр "Інваспорт". Спортивним організаціям інвалідів надається організаційна, методична, практична та фінансова допомога. Для проведення заходів спортивним організаціям інвалідів спортивні споруди надаються на пільгових умовах.
 
Продовжувалась підготовка до проведення в Харкові матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
Щомісячно готувалися звіти за основними напрямками підготовки міста до Євро 2012, а саме: стадіону КП ОСК "Металіст", міжнародного аеропорту "Харків", об'єктів розміщення, тренувальних центрів та інфраструктури міського наземного транспорту.
 
Рішенням міської ради затверджено нову редакцію Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та зміни до неї.
 
На жеребкуванні відбіркових груп до Євро-2012 проведено презентацію м. Харкова з мультимедійним супроводженням, із показом головних об'єктів інфраструктури Харкова.
 
У червні презентовано логотип міста.
 
Розроблено Генеральну план-схему комплексної підготовки території, прилеглої до стадіону "Металіст", до якої увійшли 44 деталізовані схеми по всіх напрямках роботи, згідно з вимогами УЄФА. Визначено функціональні зони, які будуть задіяні на період проведення матчів Євро-2012, зокрема медіа-зона, акредитаційний і волонтерський центри, паркувальні місця для цільових груп УЄФА тощо.
 
Відкрито новий термінал Міжнародного аеропорту "Харків".
У Міжнародному аеропорту "Харків" пройшов Міжнародний авіаційний форум, метою якого був розвиток авіаційних маршрутів, у т.ч. в період підготовки міста до Євро‑2012.
 
Відповідно до проекту плану мобільності приймаючого міста, розпочато розробку операційної системи керування транспортними потоками вболівальників під час чемпіонату.
 
Розроблено концепцію медичного забезпечення під час проведення Євро 2012.
 
Створеною робочою групою розроблено маркетингову концепцію щодо проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відповідно до якої проведено інвентаризацію рекламних носіїв, розташованих у м. Харкові, доопрацьовується концепція фан-зони.
 
Протягом січня-вересня за рахунок усіх джерел профінансовано робіт на загальну суму 925,7 млн грн., у т.ч. за рахунок: Державного бюджету – 504,7 млн грн.; місцевих бюджетів – 107,2 млн грн., з них міського бюджету м. Харкова – 88,5 млн грн.; інших джерел – 313,8 млн грн.
 
Роботи з підготовки міста до проведення Євро 2012 тривають.
 
 
 
 
Начальник управління
соціально-економічного розвитку,
планування та обліку                                                                                    Я.А.Мусієнко
 

 

 

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»