Нагороди Ради Європи

Повідомлення для преси

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРЕС-СЛУЖБА

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПРЕСИ
Від 31.08.2010 р.
м. Харків
Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за І півріччя 2010 року

Найбільш суттєвий вплив на результати роботи промисловості міста мають підприємства машинобудівної і харчової галузей. Добре розвинуті електроенергетична, паливна, хімічна й нафтохімічна промисловості, поліграфічна галузь, будівельна база.
За І п/р 2010 р. суб'єктами промислової діяльності реалізовано продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ і акцизу) на суму 12,1 млрд грн., у т.ч.: підприємствами машинобудівної галузі – на 3,2 млрд грн., із виробництва та розподілення електроенергії, газу і води – на 2,8 млрд грн., харчової галузі – на 2,6 млрд грн., хімічної та нафтохімічної промисловості – на 975,2 млн грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста становить 8,3 тис. грн.

За останніми статистичними даними, зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств Харкова за січень-березень 2010 р. збільшився проти аналогічного періоду 2009 р. в 1,3 р. і становив 668,6 млн дол. США.
Обсяги експорту, порівняно з попереднім роком, збільшилися на 13,7 %, імпортні надходження – в 1,5 р. і становили відповідно 304,9 млн дол. США та 363,7 млн дол. США.
Коефіцієнт покриття імпорту експортом зменшився з 1,09 до 0,84.
Перевищення імпортних поставок над експортними надходженнями відзначило від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке склало 58,8 млн дол. США (за І кв. 2009 р. позитивне сальдо – 21,7 млн дол. США).

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій міста за І п/р 2010 р. зросла на 30,1 % і станом на 01.07.2010 р. становила 119,6 млн грн. (78,4 % від загального показника по області).
Заборгованість економічно активних підприємств із виплати заробітної плати з початку року збільшилась на 25,5 % і станом на 01.07.2010 р. дорівнювала 108,7 млн грн., або 90,9 % загальної заборгованості з виплати заробітної плати по місту.

Продовжено реалізацію "Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки".
Кількість працівників, зайнятих у малому бізнесі, у І п/р 2010 р. становила 133,1 тис. осіб (в 1,2 р.б., ніж в аналогічному періоді торік). Середньомісячна зарплата працівників малих підприємств – 1540,0 грн. (в 1,4 р.б., ніж у січні-червні 2009 р.).
Для створення сприятливих умов розвитку підприємництва, спрощення і скорочення термінів дозвільних процедур у сфері господарської діяльності та удосконалення координації дій дозвільних органів у м. Харкові діє Центр із видачі документів дозвільного характеру. В оперативному режимі працює "гаряча лінія". Інформація стосовно діяльності Центру розміщена на сайті управління з питань підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради.
З метою створення умов для розвитку підприємництва виробничої сфери споживчого ринку проведено 4 міських та 2 виїзних ярмарки, 38 виставкових заходів.

Станом на 01.07.2010 р. на території м. Харкова зареєстровано 53 біржі, із них 14 діючих, 19 страхових організацій, 40 кредитних спілок, 4 лізингових компанії.
У Харківському регіоні діяло 6 інвестиційних компаній, 2 інвестиційних фонди, 21 компанія з управління активами.
Фінансовий ринок м. Харкова представлено 39 банківськими установами, із них 10 – юридичні особи, 2 філії харківських банків, 27 філії іногородніх банків та 754 відділення.

Станом на 01.07.2010 р. в комунальній власності міста знаходилося 369 підприємств, установ й організацій та майно балансовою вартістю 36,3 млрд грн., що на 34,7 % більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. У звітному періоді до комунальної власності прийнято 245 інвентарних об'єктів загальною вартістю 145,2 млн грн.
Продовжено реалізацію "Програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2007-2011 роки". У І п/р 2010 р. приватизовано 72 об'єкти загальною площею 8,5 тис. кв. м.
За рахунок приватизації об'єктів комунальної власності залучено коштів до міського бюджету на суму 11,2 млн грн. (на 15,6 млн грн. менше надходжень відповідного періоду торік).
Станом на 01.07.2010 р. в оренді знаходилось 1789 об'єктів комунальної власності загальною площею 314,3 тис. кв. м. До міського бюджету перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 27,7 млн грн.
До власності громадян передано 776 квартир комунального житлового фонду загальною площею 36,0 тис. кв. м. З початку приватизації приватизовано 378890 квартир комунального житлового фонду, що становить 94,6 % його загального обсягу.

За результатами фінансово-господарської діяльності за І квартал 2010 р., обсяг робіт, виконаних 64 комунальними унітарними підприємствами, порівняно з І кварталом 2009 р., збільшився в 1,4 р. і становив 1294,5 млн грн.
Чистий дохід від реалізації продукції збільшився – в 1,2 р. (1047,1 млн грн.); чистий прибуток зменшився в 6,7 р. (5,4 млн грн.), витрати збільшились в 1,5 р. (1339,1 млн грн.); сплачено до бюджетів усіх рівнів податків та обов'язкових платежів 141,8 млн грн., що на 44,5 млн грн. більше.
Чистий прибуток отримали 23 комунальних унітарних підприємства (40,0 % діючих), зі збитками працювало – 38 (60,0 %).
Середньооблікова чисельність працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості становила 28,3 тис. осіб, середньомісячна зарплата – 2263 грн. (на 17,9 % більше, ніж у I кв. 2009 р.).

Реалізується "Програма подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007 2010 роки".
Продовжено роботи з удосконалення регулювання земельних відносин, забезпечення раціонального використання й охорони земель, проведення земельної реформи, розвитку всіх форм власності та господарювання на землях міста.
Для удосконалення порядку визначення грошової оцінки земельних ділянок у місті внесено зміни до Положення про впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова.
Надходження від орендної плати за землю надійшли в сумі 109,9 млн грн. (на рівні І п/р 2009 р.).
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста надійшло 22,1 млн грн. (у І п/р 2009 р. – 8,0 млн грн.).

На 01.07.2010 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіці м. Харкова становить 1721,9 млн дол. США, у розрахунку на одного мешканця міста – 1200,4 дол. США (за підсумками І п/р 2009 р.– 1144,1 дол. США).
У I півріччі 2010 р. в економіку міста Харкова іноземними інвесторами вкладено 41,7 млн дол. прямих інвестицій проти 324,4 млн дол. за I півріччя 2009 р.
За І півріччя 2010 р. у розвиток економіки міста Харкова підприємствами та організаціями-забудовниками за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1655,1 млн грн. капітальних інвестицій (у І п/р 2009 р. – 2366,7 млн грн.), у т.ч. інвестицій в основний капітал 1197,1 млн грн. (у І кв. 2009 р. – 1947,8 млн грн.).

Усіма видами міського транспорту в І п/р 2010 р. перевезено 256,3 млн пасажирів (на 1,7 % більше, ніж у відповідному періоді торік), у т.ч.: метрополітеном – 123,4 млн, міським електротранспортом – 81,1 млн, автобусним транспортом – 51,8 млн.
Харківському комунальному підприємству "Міськелектротранс" надано фінансову підтримку з міського бюджету в сумі 29,9 млн грн.
Кошти, вивільнені в результаті надання підприємству пільги з податку на землю в сумі 869,0 тис. грн., направлені на поточні експлуатаційні витрати та компенсацію збитків від перевезення працівників територіальних центрів з обслуговування пенсіонерів і самотніх непрацездатних громадян.
Велася виробнича діяльність КП "Харківський вагоноремонтний завод" із ремонту рухомого складу міського електротранспорту.
З Державного бюджету на компенсацію збитків від перевезення пільгового контингенту профінансовано субвенцію ХКП "Міськелектротранс" у сумі 7,5 млн грн.; КП "Харківський метрополітен" – 8,5 млн грн.
Затверджено Програму будівництва та розвитку метрополітену на 2010 2015 роки.
Для оптимізації роботи метрополітену введено в експлуатацію апаратно-програмний комплекс із реалізації засобів оплати проїзду і контролю проходу пасажирів, що дозволило повністю відмовитись від квиткових касирів і забезпечити продаж жетонів та поповнення рахунків безконтактних електронних карток через автоматичні термінали й запровадити електронні картки для пільгового контингенту.
Авіаційним комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Харків" відправлено 52,9 тис. пасажирів, у т.ч. в міжнародному сполученні – 41,2 тис. Порівняно з відповідним періодом минулого року відправлення збільшились на 27,5 %, у міжнародному сполученні – на 45,6 %.
Роботи з поточного ремонту й утримання вулично-дорожньої мережі міста виконує КПСП "Шляхрембуд". За січень-червень виконано робіт на суму 43,9 млн грн., що на 30,7 % більше, ніж у відповідному періоді 2009 р.
По експлуатації мостів та інших інженерних споруд проведено робіт на суму 1,9 млн грн. (передбачено 3,2 млн грн.).
Для забезпечення безпеки руху транспорту, за рахунок бюджетних коштів, виконано капітальний ремонт дорожнього покриття на суму 7,5 млн грн., проведено роботи по вулицях: Астрономічній, Єлізарова, Соціалістичній, Тимурівців, пров. Зерновому, проспектах Людвіга Свободи, Тракторобудівників.
Всього з утримання, капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (з урахуванням внутрішньоквартальних доріг і тротуарів) виконано робіт на суму 73,5 млн грн., що на 19,1 % більше, ніж за аналогічний період торік.

За оперативними даними, у I п/р 2010 р. загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств торгівлі і ресторанного господарства становив 6550 млн грн., що на рівні відповідного періоду попереднього року. На одного мешканця реалізовано товарів на 4523 грн. (за І п/р 2009 р. – 4164 грн.).
У структурі роздрібного товарообігу питома вага продовольчих товарів складає 47,4 %, непродовольчих – 52,6 % (у I п/р 2009 р. – 46,6 % та 53,4 % відповідно).
Проведено 4 ярмарки вітчизняних товаровиробників на майдані Свободи та 2 виїзних ярмарки до міст Рівне та Кузнецовськ.
Станом на 01.07.2010 р. населення міста обслуговують: 3239 підприємств торгівлі (магазинів); 2563 підприємства ресторанного господарства; 4170 підприємств побутового обслуговування населення; 54 ринки та торговельних майданчики.
За рахунок відкриття нових підприємств додатково створено 756 нових робочих місць (у I п/р 2009 р. – 935).
Мережа підприємств торгівлі, порівняно з показниками I п/р 2009 р., збільшилася на 9 од., або на 0,3 %, ресторанного господарства – на 7,3 %, побутового обслуговування – на 5,4 %.
Сфера побутових послуг нараховує понад 40 видів діяльності та надає близько 900 різних послуг, багато з яких знов організовані.
Крім стаціонарної мережі, на території міста функціонують 3178 кіосків.
Організовано 1253 торговельних місця для соціально незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах.
Перспективним планом розвитку матеріально-технічної бази ринків на І п/р 2010 р. передбачені витрати в сумі 6828,4 тис. грн., освоєно 8063,7 тис. грн.
За I п/р 2010 р. бюджет міста поповнився на 20237,5 тис. грн. (у І п/р 2010 р. – на 20615,8 тис. грн.), у т.ч. за рахунок ринкового збору – на 19889,1 тис. грн.; видачі дозволів на право розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування, виставкових заходів – на 145,6 тис. грн.; видачі дозволів на право розміщення МАФ – на 202,8 тис. грн.
Для забезпечення системного контролю й аналізу правомірності розміщення МАФ на території міста за I п/р 2010 року обстежено 352 об'єкта. Для подовження договорів оренди земельних ділянок обстежено 71 кіоск, демонтовано 65 об'єктів дрібно-роздрібної торгівлі.
Для попередження порушень у сфері захисту прав споживачів, здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм і вимог чинного законодавства. Перевірено 1756 підприємств (за аналогічний період 2009 р. – 1294), у 374 із них встановлено 592 порушення.

Чисельність наявного населення м. Харкова, за останніми статистичними даними, за січень-червень 2010 р. зменшилась на 6,8 тис. осіб (0,5 %) і станом на 1 липня становила 1445,5 тис. осіб.
Природне скорочення наявного населення міста за січень-червень 2010 р. становило 2785 осіб (на 5,1 % більше, ніж за аналогічний період 2009 р.).
Кількість зареєстрованих шлюбів (3602) за січень-червень 2010 р. зменшилась проти аналогічного періоду торік на 8,1 %, розлучень (2277) – збільшилась на 1,8 %.

Чисельність громадян, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості, порівняно з І п/р 2009 р., зменшилась на 10,6 % і склала 20828 осіб. На 42,5 % збільшилась потреба підприємств у працівниках і становить 2126 осіб.
Кількість незайнятого населення на 01.07.2010 р. становила 7066 осіб, у т.ч. безробітних – 6845 осіб (на 01.07.2009 р. – менше відповідно на 27,1 % та 27,6 %).
Створено 15780 нових робочих місць (у І п/р 2009 р. – 11268).
Рівень зареєстрованого безробіття, порівняно з І п/р 2009 р., зменшився з 1,0 % до 0,73 %.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 7712 осіб, або 37,0 % від загальної чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку в службі зайнятості (за 6 місяців 2009 р. – 6660, або 28,6 %). Плановий показник по працевлаштуванню виконано на 101,0 %.
Професійне навчання пройшли 2950 осіб, що на 17,5 % більше, ніж у минулому році.
В оплачуваних громадських роботах взяли участь 2843 особи, що у 2,9 р.б., ніж у І п/р 2009 р.
Працевлаштовано 511 осіб окремих пільгових категорій, із них на заброньовані робочі місця – 74 особи. Загальний рівень працевлаштування пільгової категорії склав 16,2 %, на заброньовані місця – 2,3 %.
Середня тривалість безробіття в м. Харкові у І п/р 2010 р. становить 7,3 місяця (у І п/р 2009 р. – 5,9), середньомісячний розмір допомоги по безробіттю становив 821,84 грн. (у І п/р 2009 р. – 812,79 грн.).

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за січень-червень 2010 р. становила 2016 грн., що на 12,6 % більше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Середній розмір пенсії по м. Харкову за І п/р 2010 р. збільшився на 5,7 % і на 01.07.2010 р. становив 1125,64 грн., що в 1,6 р.б. законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за січень-червень 2010 р. був дещо вище загальнодержавного показника (103,3 %) і становив 103,7 %.
У січні-червні зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на 5,8 %; житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали в цілому на 1,4 %; у сфері охорони здоров'я подорожчання становило 2,9 %; транспорт став дорожчим на 3,8 %,
Індекс цін виробників промислової продукції в червні 2010 р. становив 99,9 %, з початку року – 106,5 %.

Реалізацію "Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007 2010 роки" профінансовано в сумі 5962,0 тис. грн. (за І п/р 2009 р. – 2323,4 тис. грн.).
Адресну грошову допомогу виділено громадянам окремих пільгових категорій на загальну суму 4533,6 тис. грн. (усього 7463 особам), а саме: за індивідуальними зверненнями громадян; за списками громадських організацій; за списками виконкомів міської та районних у місті Харкові рад.
Працює пункт безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання та роду занять. Відпущено 7017 безкоштовних гарячих обідів на загальну суму 52,6 тис. грн. (вартість 1 обіду – 7,5 грн.).
У І п/р 2010 р. 14554 малозабезпеченим громадянам міста встановлені додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, на послуги зв'язку, на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на виплату одноразової адресної цільової грошової допомоги за рахунок коштів міського бюджету.
Підбито підсумки конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів "Єдина соціальна мережа" на 2010 рік. Із переможцями конкурсів укладено угоди про співпрацю.
Продовжила роботу транспортна соціальна послуга з перевезення інвалідів I та II груп із порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.
Координувалася робота закладів соціальної спрямованості по наданню різноманітних соціальних послуг жителям територіальної громади.
У звітному періоді виявлено 15,9 тис. самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, які потребують різних видів соціальної допомоги (у І п/р 2009 р. – 19,7 тис.).
У відділеннях соціальної допомоги кількість громадян, які обслуговуються соціальними робітниками вдома, склала 10,45 тис. осіб (у І п/р 2009 р. – 10,58 тис.).
Через відділення надання гуманітарної та натуральної допомоги отримали допомогу 3,68 тис. малозабезпечених громадян міста.
Ліквідовано Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання. Створено комунальний заклад "Міський Центр соціальної реінтеграції бездомних та безпритульних громадян". На фінансування Центра на І п/р 2010 р. в міському бюджеті передбачено 89,2 тис. грн., профінансовано – 66,5 тис. грн.
Продовжує роботу міський Центр ранньої загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів і інвалідів дитинства "Промінь", на фінансування якого в І п/р 2010 р. в міському бюджеті передбачено 800,6 тис. грн., профінансовано – 738,5 тис. грн.
За допомогою по всіх видах допомог сім'ям із дітьми до соціальних закладів звернулося 25988 осіб (на 01.07.2009 р. – 21142), призначено допомог 23688 особам (на 01.07.2009 р. – 19746).
Ведеться робота з районними в м. Харкові управліннями праці та соціального захисту населення щодо спрощення механізма надання житлових субсидій та цільового використання бюджетних коштів.
В усіх районних відділах субсидій м. Харкова встановлено комп'ютери, модеми; впроваджено комп'ютерні програми для отримання через Мегабанк інформації про заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги, а також наявність договорів про погашення заборгованості.
Призначено житлові субсидії 14,3 тис. сімей (на 01.07.2009 р. – 15,5 тис.), або 3,0 % від загальної кількості сімей (на 01.07.2009 р. – 5,4 %).

Продовжено реалізацію міської "Програми реформування житлово-комунального господарства на 2003-2010 рр.".
На обслуговуванні житлових підприємств комунальної власності знаходилося близько 20,4 млн кв. м середньоексплуатаційної загальної площі.
Протягом звітного періоду до комунальної власності міста від підприємств та організацій прийнято 3 відомчих житлових будинки загальною площею 15,1 тис. кв. м.
Технічний стан житлового фонду м. Харкова на початок 2010 року характеризується високим коефіцієнтом зносу – 56 %.
У І п/р 2010 р. КП "Жилкомсервіс" виділено 3,7 млн грн. для погашення кредиторської заборгованості по капремонту житлового фонду за 2009 р. та 19,5 млн грн. – на проведення капремонту у 2010 р. Виконано робіт із капітального ремонту житлового фонду м. Харкова на суму 8,74 млн грн.
У житлових будинках комунальної власності міста станом на 01.07.2010 р. нараховується 6452 ліфти, із них зупинено – 241, потребують диспетчеризації –746.
Технічне обслуговування і ремонт ліфтів та обслуговування систем диспетчеризації здійснює КСП "Харківгорліфт", на чергуванні в якому знаходиться 29 спеціалізованих автомобілів для негайного усунення аварійних несправностей та зупинок ліфтів.
Для швидкого оновлення ліфтового господарства на підприємстві працює служба по ремонту, оновленню та виготовленню запасних частин для ліфтів. Ведеться робота по виготовленню і ремонту ліфтових кабін.
Порівняно з аналогічним періодом торік спостерігалось зростання, орієнтовно, на 36,2 млн грн. витрат на утримання житлового фонду, що пов'язане зі зростанням середньоексплуатаційної загальної площі, а також за рахунок росту цін і тарифів на пальне та будівельні матеріали, збільшення мінімальної заробітної плати тощо.
Порівняно з аналогічним періодом попереднього року очікувана заборгованість із квартплати збільшилася на 12,2 млн грн., у т.ч. за рахунок збільшення заборгованості по пільгах – на 2,9 млн грн. та по квартирній платі від населення – на 10,7 млн грн., при цьому заборгованість по субсидіях скоротилася на 1,4 млн грн. Заборгованість населення по квартирній платі станом на 01.07.2010 р. становить 78,2 млн грн.
Станом на 01.07.2010 р. укладено 23832 договори на реструктуризацію заборгованості за надані житлові послуги, згідно з якими погашена сума становить 9,2 млн грн., що на 2,1 млн грн. більше, ніж за аналогічний період торік. У звітному періоді укладено 510 договорів, погашено 995,1 тис. грн.
Кредиторська заборгованість підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду станом на 01.07.2010 р., орієнтовно, становить 165,0 млн грн., що на 25,8 млн грн. більше кредиторської заборгованості аналогічного періоду минулого року.
Для утримання житлового фонду в належному стані рішенням 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 25.11.2009 р. № 303/09 комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємствам, ЖБК, ЖК, ОСББ, КСП "Харківгорліфт", КП "Комплекс з вивозу побутових відходів", КП "Центр соціального розвитку Немишлі", КП "Благоустрій" Московського району та КП "Жилкомсервіс" надані пільги на 2010 рік по сплаті податку з земельних ділянок у розмірі 99 % від суми, що надходить до бюджету м. Харкова. Кошти, вивільнені в результаті надання пільги, використовуються виключно на поточний ремонт житлового фонду, поточний ремонт ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж, а також на зменшення видатків від основної діяльності.
Станом на 01.07.2010 р. в місті існує 247 об'єднань співвласників багатоповерхових будинків, що на 13 об'єднань більше, ніж в аналогічному періоді торік.

За рахунок усіх джерел фінансування виконано перекладку технічно зношених мереж, у т.ч. водопровідних – 0,9 км, каналізаційних – 1,05 км, теплових – 17,1 км.
За рахунок коштів міського бюджету на суму 4,3 млн грн. проведено роботи з монтажу 12,28 км повітряної мережі, 11,5 км кабельної мережі, встановлено 3,5 тис. електроламп, встановлено нових та відремонтовано 930 світильників, усунуто 6,0 тис. аварій і пошкоджень на мережах зовнішнього освітлення. Виконувалися роботи по забезпеченню ілюмінацією у святкові дні.
Забезпечено горіння 78,1 % світлоточок, що на 1,5 % більше, ніж на початок року.
Захоронення твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні (753,0 тис. куб. м) і на АТЗТ "Підприємство Харківського району "Переробний завод" (606,8 тис. куб. м).
КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" на надання послуг з організації вивозу ТПВ від будинків ЖБК і приватного сектору та знешкодження 753,0 тис. куб. м будівельних відходів витрачено 5,2 млн грн.

У містобудуванні в І п/р 2010 р. загальний обсяг усіх підрядних робіт, виконаних будівельними підприємствами й організаціями усіх форм власності м. Харкова, порівняно з відповідним періодом попереднього року, значно зменшився і склав 453,07 млн грн. за фактичними цінами без ПДВ.
Продовжено будівництво метрополітену на дільниці від станції метро "23 Серпня" до станції метро "Проспект Перемоги", на що направлено 25,7 млн грн.
Загальна сума капітальних вкладень, освоєних на об'єктах комунального господарства міста за рахунок усіх джерел фінансування, становила 89,0 млн грн.
Усього за І п/р 2010 р. введено в експлуатацію 47524,7 кв. м загальної площі житла, що майже в 1,7 р.б. вводу аналогічного періоду минулого року, у т.ч: 47053,4 кв. м – нове будівництво (99 %); 471,3 кв. м – індивідуальне будівництво (1 %).

Показники фінансового забезпечення комунальних установ охорони здоров'я міста мають позитивну динаміку. Витрати на охорону здоров'я склали 309,6 млн грн. (за І п/р торік – 289,4 млн грн.), у розрахунку на одного мешканця – 212,6 грн. (199,2 грн.).
Середньомісячна зарплата робітників галузі збільшилась на 19,2 % і дорівнює 1239,95 грн.
На реалізацію завдань Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки" використано 10478,4 тис. грн. (за I п/р 2009 р. – 21853,6 тис. грн.).
Продовжувалося сприяння розвитку ринку медичних послуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової діяльності, надання гуманітарної допомоги.
Виконується Міська програма профілактики захворювань грудної залози у жінок на придбаних у 2008 р. апаратах ультразвукової діагностики та мамографах.
Завдяки впровадженню сучасних технологій ведення пологів, відзначається тенденція до зниження захворюваності новонароджених у пологових будинках.
Здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста.
На капремонти об'єктів охорони здоров'я використано 228,5 тис. грн. (у січні-червні 2009 р. – 3402,1 тис. грн.).

Станом на 01.07.2010 р. в місті функціонує 405 закладів освіти комунальної форми власності. Серед них 180 загальноосвітніх шкіл, 5 вечірніх, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14, 5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міський дитячий будинок "Родина", 185 дошкільних та 28 позашкільних навчальних закладів.
У 2009-2010 н.р. у 180 загальноосвітніх школах функціонувало 3774 класи, де навчалося 100,15 тис. учнів.
З 1 січня 2010 р. учні 1–4 х класів міста забезпечуються гарячим харчуванням на суму 3,0 грн., харчування дітей пільгової категорії здійснюється на 4,0 грн.
З 01.01.2010 р. учні 1 х класів загальноосвітніх шкіл міста за рахунок коштів міського бюджету забезпечуються молоком на 1,35 грн. у день.
На базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова функціонувало 186 таборів із денним перебуванням, в яких відпочило 40,98 тис. учнів, що на 6,7 тис. дітей більше, ніж планувалося. Охоплення дітей у таборах відпочинку з денним перебуванням склало 52,7 % від кількості дітей шкільного віку, які навчалися у школах (у 2009 р. – 48,9 %). Організовано одноразове гаряче харчування вартістю 5 грн. та дворазове – вартістю від 7 до 10 грн. на день у різних районах міста. Процес відпочинку та оздоровлення триває.
Усього відпочинком та оздоровленням охоплено 41595 дітей у 188 таборах.
Послуги зі здобуття дошкільної освіти надаються у 193 дошкільних навчальних закладах та 20 навчально-виховних комплексах різних типів та форм власності, де навчається і виховується 36956 вихованців.
У 2009-2010 н.р. функціонують 185 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності, в яких виховується 34560 дітей.
Вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах становить 7 грн. у день та 8 грн. – для дітей, які перебувають у закладі цілодобово та санаторних групах.
Проведено міські конкурси "Учитель року – 2010", "Вихователь року – 2010" та "Учень року – 2010".
На виконання заходів Програми "Обдарована молодь" у 2010 р. передбачено 1,5 млн грн. Видатки за І п/р 2010 р. становили 637,0 тис. грн.
Щомісячно виплачуються 100 стипендій міського голови "Обдарованість" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ та 250 стипендій "Кращий учень навчального закладу".
Здійснюється грошове стимулювання: керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями Міжнародних та ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнських учнівських турнірів; переможців міського конкурсу професійної майстерності "Учитель року"; переможців міського конкурсу професійної майстерності "Вихователь року".
На виконання Програми "Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти м. Харкова на 2007-2010 роки" у 2010 р. міським бюджетом передбачено 16630,8 тис. грн. Здійснюються капітальні ремонти в 11 закладах на загальну суму 11 млн грн.
На виконання заходів Програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки" у 2010 р. передбачено 865,6 тис. грн. Здійснювалося фінансування доступу до мережі Інтернет усіх закладів освіти міста комунальної форми власності.
Уперше пройшла І Міська педагогічна конференція "Інформатизація освіти – пріоритетний напрямок розвитку системи освіти м. Харкова".
Продовжено реалізацію Програми розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки та Програми розвитку і функціонування російської мови і культури у м. Харкові на 2008-2012 роки.
Здійснюється моніторинг стану роботи закладів освіти з соціальної підтримки учнів пільгових категорій.
Вихованців дитячого будинку "Родина" та учнів школи-інтернату № 14 забезпечено літнім відпочинком.

На реалізацію завдань та заходів галузі "культура" на 2010 р. передбачено кошти в сумі 45,9 млн грн., або в 1,3 р.б., ніж у минулому році. За І п/р з міського бюджету галузь профінансовано на суму 16,96 млн грн., що на 1,23 млн грн. більше, ніж в аналогічному періоді торік.
Відкрито новий початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад – дитячу школу мистецтв № 6 м. Харкова.
На сьогодні діє 25 шкіл естетичного виховання, в яких займається – 9297 учнів (пільговий контингент – 1173).
Спеціалізованими мистецькими навчальними закладами проведено: відкритий фестиваль-конкурс музичних ансамблів "Консонанс"; міський фестиваль дитячої творчості "Харків – місто добрих надій"; Х Міжнародний конкурс юних піаністів В. Крайнєва; відкритий конкурс юних композиторів "Натхнення"; міський фестиваль образотворчого мистецтва "Весни Радості Світла"; всеукраїнський відкритий дитячий конкурс живопису ім. І.Ю. Рєпіна; відкритий конкурс юних виконавців ім. Л. Бетховена; міжнародний дитячий та юнацький фестиваль російської класичної та сучасної музики "Ландыш".
Учні шкіл естетичного виховання взяли участь у ІV фестивалі дитячої творчості "Хрустальная звезда" (м. Прага, Чеська республіка), VІІ Міжнародному фестивалі дитячих балетних спектаклів "ГРАН-ПА" (м. Донецьк), VІ Всеукраїнському огляді-конкурсі учнів та студентів відділів народних інструментів ім. династії Воєводиних (м. Луганськ), ІV Міжнародному вокально-хоровому фестивалі "Хай пісня скликає друзів – 2010" (м. Луганськ), міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької молодіжної творчості "Преображение" (м. Санкт-Петербург, РФ) тощо.
На високому організаційному рівні проведено міський фестиваль дитячих хорових колективів "Низький уклін вам, ветерани!", присвячений 65 річчю Великої Перемоги.
У рамках Міської програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова надано фінансову підтримку обдарованим дітям і молоді для участі в міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях (29 солістам і 11 дитячим творчим колективам на загальну суму 65,12 тис. грн.).
Витрати в рамках цієї за І п/р 2010 р. профінансовано в сумі 6,7 млн грн.
Відповідно до Програми проведено 14 державних свят, урочистостей та святкових концертів; 8 вшанувань представників різних галузей із нагоди професійних свят; 11 театралізованих свят; 3 виставки; 15 міжнародних, всеукраїнських і міських фестивалів-конкурсів народної та сучасної хореографії, хорового та сольного співу, диригентів, музикантів, художників, традиційної народної культури; 4 програми презентаційного проекту "Місто талантів"; 28 культурних зустрічей і кіносеансів про Велику Вітчизняну війну; 3 святкових феєрверки; 36 творчих вечорів "В городском саду играет..." тощо.
Функціонувала підвідомча мережа міських масових бібліотек. Кількість читачів у І п/р становила 169,3 тис., що на 0,9 тис. більше, ніж в аналогічному періоді 2009 р.
101 клубним формуванням проведено 689 заходів, на яких були присутні 171,7 тис. осіб.
Музеями та галереєю міста проведено 29 виставок і понад 650 екскурсій, які відвідало 102,9 тис. осіб та понад 170 інших культурних заходів (35,9 тис. осіб). Театром народної музики України "Обереги" проведено 16 концертних программ (16,7 тис. глядачів). Меморіальним парком "Дробицький Яр" проведено 24 екскурсії, які відвідало більше 800 осіб.
Парками культури та відпочинку міста проведено 104 культурно-масових заходи (зимові новорічні свята та гуляння, культурно-масові заходи до відкриття весняно-літнього сезону, урочисті святкові гуляння та масові заходи до Дня Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні, До Міжнародного Дня захисту дітей, фестивалі та конкурсно-розважальні програми тощо), які відвідало понад 80 тис. осіб.
Реалізацію Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 рр. у І п/р профінансовано в сумі 4,9 млн грн., капітальні видатки – 546,2 тис. грн.
Зоопарком проведено 413 культурно-масових заходів, його відвідало 145,75 тис. осіб, у т.ч. 48,2 тис. дітей.

Продовжено роботу мережі районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста, Харківського міського центру дозвілля молоді (ХМЦДМ) і Харківського міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді (ХМЦСССДМ) "Довіра".
Приділялась увага популяризації робочих професій – проведено конкурс "Молода людина року" в номінаціях "Учні професійно-технічних навчальних закладів", "Діяльність у галузі виробництва та підприємництва".
Взято участь у проведенні ярмарки вакансій "Career Forum".
Проведено "Зліт студентської молоді" та 25 тематичних рольових ігор для молодіжних лідерів міста.
Спільно з міською асоціацією шкільного самоврядування проведено чемпіонат м. Харкова з гри "Що? Де? Коли?" серед школярів.
Відбулися міський та районні конкурси "Молода людина року", міські молодіжні слухання на актуальні теми сучасної політики.
Значну увагу приділено національно-патріотичному вихованню молоді, розвитку духовності.
Виконавчими органами та підвідомчими структурами проведено понад 187 дозвільних заходів (у І п/р 2009 р. – 228). На базі кіноконцертного залу "Україна", який знаходиться в оперативному управлінні ХМЦДМ, проведено 66 дозвільних заходів (у І п/р 2009 р. – 102).
Щомісяця проводились навчання волонтерів.
50 обдарованих учнів та студентів ВНЗ міста отримують стипендію міського голови "Обдарованість". Надано фінансову підтримку команді КВК для участі у фестивалі у м. Сочі.
Надано 8371 соціальну послугу 2002 сім'ям, у тому числі: 683 сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, 1312 багатодітним сім'ям.
Підготовлено документи на отримання звання Мати-героїня 14 харків'янками.
У місті щоденно працює 141 клуб за місцем мешкання, в яких займаються близько 13 тис. гуртківців, із них безкоштовно – понад 1,2 тис. дітей соціально незахищених категорій.

Здійснювалася робота щодо соціально-правового захисту дітей, попередження правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед них. За наслідками проведення 143 профілактичних рейдів (за аналогічний період 2009 р. – 162), вилучено 172 дитини (268 дітей).
Здійснено 429 обстежень сімей, де батьки не забезпечують належне виховання своїх дітей, підготовлено та направлено до судів 50 позовів про позбавлення батьківських прав.
У м. Харкові у 26 прийомних сім'ях виховується 35 дітей (одну сім'ю створено в червні 2010 р.), у 3 дитячих будинках сімейного типу – 18 дітей. (один дитячий будинок створено у звітному періоді).
Передано під опіку 57 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування (за аналогічний період 2009 р. – 127 дітей), усиновлено – 81 дитину (за аналогічний період 2009 р. – 89 дітей).

У звітному періоді 2010 р. галузь "Фізична культура і спорт" із міського бюджету профінансовано на суму 21102,8 тис. грн. (у І п/р 2009 р. – 18333,6 тис. грн.).
На фінансову підтримку спорту вищих досягнень направлено 503,1 тис. грн. (І п/р 2009 р. – 690,3 тис. грн.), на виплату стипендій спортсменам-паралімпійцям – 14,1 тис. грн., на винагороди переможцям і призерам ХХІ Дефлімпійських ігор та їх тренерам – 1020,0 тис. грн, а також переможцям та призерам Х зимових Паралімпійських ігор – 180,0 тис. грн.
Проведено 205 спортивних змагань та заходів (протягом І п/р 2009 р. – 189), 115 – профінансовано з міського бюджету.
Спортивна база в м. Харкові складається з 17 стадіонів, 745 спортивних майданчиків, 273 майданчиків із тренажерним обладнанням, 93 тенісних кортів, 131 футбольного поля, 695 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 377 спортивних зал, 22 плавальних басейнів, 124 стрілецьких тирів, стрілецького стенду, велотреку, 7 споруд зі штучним льодом, що здатні працювати в цілорічному режимі, 3 веслувально-спортивних баз, 8 міні-спортивних майданчиків зі штучним покриттям (футбол, теніс, волейбол, баскетбол).
Проведено другий етап малих Олімпійських ігор, в якому взяли участь 510 команд, та фінальні змагання (27 команд).
Функціонували 46 дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних форм власності та підпорядкованості (загальна кількість учнів – 27,1 тис.), із них 18 – комунальної власності міста (20,4 тис. учнів).
За результатами виступів на змаганнях міжнародного рівня щомісячно експертною комісією визначалися кращі спортсмени і тренери.
Фізкультурно-оздоровчу, реабілітаційну та спортивну роботу серед інвалідів безпосередньо організовує та здійснює обласний центр "Інваспорт". Спортивним організаціям інвалідів надається організаційна, методична, практична та фінансова допомога. Для проведення заходів спортивним організаціям інвалідів спортивні споруди надаються на пільгових умовах.

Активно продовжувалась робота щодо підготовки до проведення в Харкові матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Щомісячно готувалися звіти за основними напрямками підготовки міста до Євро 2012, а саме: стадіону КП ОСК "Металіст", міжнародного аеропорту "Харків", об'єктів розміщення, тренувальних центрів та інфраструктури міського наземного транспорту.
Внесено пропозиції до проекту змін нової редакції Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, які передбачають збільшення загального обсягу фінансування програми по об'єктах інфраструктури м. Харкова і Харківської області за рахунок Державного бюджету.
Затверджено рішенням 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 р. № 180/10 Міську цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
На жеребкуванні відбіркових груп до Євро-2012 проведено презентацію м. Харкова з мультимедійним супроводженням, із показом головних об'єктів інфраструктури м. Харкова.
У червні 2010 року презентовано логотип міста.
Ведеться робота щодо коригування детального плану території, прилеглої до КП ОСК "Металіст", у т.ч. щодо організації місць для паркування на прилеглій до стадіону території, спрямованих на виконання вимог УЄФА.
Закінчено проектні роботи й отримано позитивний висновок комплексної державної експертизи стосовно корегування проекту реконструкції аеродрому з урахуванням будівництва нової злітно-посадкової смуги загальною кошторисною вартістю 1086,5 млн грн., що майже на 374,8 млн грн. більше від попереднього титулу.
Розроблено концепцію медичного забезпечення під час проведення Євро 2012.
Розпочато роботи з розробки операційної системи керування транспортними потоками вболівальників під час Євро 2012.
Створено робочу групу для підготовки маркетингової концепції щодо проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Протягом січня-червня 2010 р. фактично профінансовані заходи діючої Міської цільової програми на суму 434,93 млн грн., у т.ч. за рахунок: Державного бюджету – 216,6 млн грн.; місцевого бюджету – 59,3 млн грн., із них міського бюджету м. Харкова – 44,1 млн грн.; інших джерел – 159,02 млн грн., у тому числі коштів ТОВ "Нью Системс АМ" – 113,7 млн грн. (71,5 % від загального фінансування за рахунок інших джерел).
Роботи з підготовки міста до проведення Євро 2012 тривають.

Начальник управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку
Я.А.Мусієнко

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»