Нагороди Ради Європи

Повідомлення для преси

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРЕС-СЛУЖБА

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПРЕСИ
Від 07.05.2010 р.
м. Харків
Інформаційне повідомлення про бюджет міста Харкова на 2010 рік

Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що рішенням 43-ї сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010 року затверджено міський бюджет та основні параметри міжбюджетних взаємовідносин міського та районних бюджетів міста Харкова на 2010 рік.

У 2010 році пріоритетним завданням бюджетної політики м.Харкова, як і держави у цілому, є вирішення питань соціального характеру, насамперед, забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери (з урахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати), оплата енергоносіїв та інших захищених статей видатків.
Більш 80% видатків загального фонду бюджету міста (2405,7млн.грн.) планується спрямувати на фінансування галузей соціально-культурної сфери, (освіту, охорону здоров’я, культуру та мистецтво, фізкультуру та спорт, соціальний захист та соціальне забезпечення), при цьому, у порівнянні з 2009 роком їх обсяг збільшується майже на третину.
У зв’язку з таким зростанням вказаних видатків, місту Харкову вперше передбачена дотація з Державного бюджету у сумі 111,7млн.грн., яка буде спрямована, в основному, на підвищення оплати праці працівників бюджетної сфери.

Одночасно з виконанням соціальних завдань, значну частину бюджетних коштів планується спрямувати на фінансування капітальних видатків, утримання та розвиток об’єктів інфраструктури міста з урахуванням реалізації заходів, пов’язаних з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Додаткове збільшення ресурсів бюджету міста Харкова передбачається здійснити за рахунок проведення запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 500млн.грн. зі спрямуванням цих коштів на ремонт та реконструкцію доріг.

До рівня 2009 року обсяг доходів зведеного бюджету міста Харкова у цілому зростає у 1,2 рази або на 560,8млн.грн. та складе 3373,5млн.грн., з яких доходи загального фонду збільшуються на 11,0% (2083,9млн.грн.), спеціального фонду (з урахуванням коштів, переданих з загального фонду до бюджету розвитку) – на 13,0% (270,0млн.грн.). Обсяг трансфертів з Державного бюджету (з урахуванням дотації з Держбюджету) зростає у 1,5 рази та планується у сумі 1019,7млн.грн.
У відповідності до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» основними джерелами, які формують загальний фонд бюджету міста Харкова, є: податок з доходів фізичних осіб – 1479,2млн.грн. (71,0% в обсязі загального фонду), плата за землю – 338,9млн.грн. (16,3%), з якої орендна плата за землю – 240,7млн.грн., єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 100,4млн.грн. (4,8%), місцеві податки і збори – 53,3млн.грн. (2,6%), плата за оренду міського комунального майна – 67,3млн.грн. (3,2%), плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – 11,8млн.грн. (0,6%), надходження державного мита – 11,2млн.грн. (0,5%), адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – 7,6млн.грн. (0,4%), податок на прибуток підприємств міської комунальної власності – 7,4млн.грн. (0,4%).
При цьому, прогнозується зростання на 16,0% найбільш значного доходного джерела – податку з доходів фізичних осіб, на 8,2% - плати за землю, на 11,9% - плати за оренду міського комунального майна, на 3,2% - єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва.
Разом з тим, у зв’язку з забороною грального бізнесу зменшуються на 4,3% обсяги плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.
З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету міста, слід відмітити доходи від приватизації міського комунального майна, заплановані в обсязі 60,0млн.грн. (проти 45,6млн.грн., які надійшли у 2009 році) та від продажу землі – 70,7млн.грн. (проти 23,2млн.грн.). Зазначені джерела складуть бюджет розвитку у загальній сумі 130,7млн.грн.
Крім того, на період підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні до міських бюджетів приймаючих міст обласного значення зараховується 100 відсотків податку з власників транспортних засобів (49,8млн.грн.).
За рахунок коштів, що залучаються на договірних умовах від підприємств та організацій на соціально-економічний розвиток міста, плануються надходження до цільового фонду Харківської міської ради у сумі 4,0млн.грн., які будуть спрямовані на вирішення питань утримання та розвитку інфраструктури міста.

Крім вищезазначених джерел, частина фінансових ресурсів міста формується за рахунок цільових трансфертів, які передаються з Державного бюджету України до загального та спеціального фондів бюджету міста.
Їх загальний обсяг до рівня 2009 року з урахуванням дотації вирівнювання зростає з 697,1млн.грн. до 1019,7млн.грн. (у 1,5 рази), з них субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям збільшується у 1,4 рази (з 376,2млн.грн. до 536,3млн.грн.), на надання пільг ветеранам війни та праці і субсидій населенню - у 1,2 рази (з 284,1млн.грн. до 353,4млн.грн.), на придбання інсуліну для хворих діабетом – у 1,5 рази (з 10,6млн.грн. до 16,1млн.грн.).

Обсяг видатків бюджету міста Харкова (з урахуванням коштів муніципального займу) зростає до рівня 2009 року у 1,4 рази (на 38,4%) та складе 3940,0млн.грн., у тому числі видатки загального фонду – 2991,4млн.грн. (зростання у 1,2 рази), спеціального фонду – 948,6млн.грн. (у 2,3 рази).

При цьому, видатки загального фонду на освіту збільшуються у 1,2 рази, охорону здоров’я та культуру – у 1,3 рази, фізичну культуру та спорт – у 1,1 рази, соціальний захист та соціальне забезпечення – у 1,4 рази.

Видатки на утримання установ освіти м.Харкова передбачаються у сумі 821,7млн.грн., з яких на виплату заробітної плати планується спрямувати 601,7млн.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2010р., - 151,9млн.грн., на надання безкоштовного харчування учням загальноосвітніх шкіл – 20,6млн.грн., у тому числі комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» - 19,5млн.грн.
На виконання заходів, передбачених міськими програмами «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м.Харкова на 2009-2011 роки», «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки» та «Розвиток матеріально-технічної бази установ освіти м.Харкова на 2007-2010 роки», планується 18,0млн.грн.

Із запланованої суми видатків на охорону здоров’я (718,8млн.грн.) 509млн.грн. передбачається спрямувати на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 51,1млн.грн. - на медикаменти (у тому числі 16,1млн.грн. – на забезпечення інсуліном хворих цукровим діабетом за рахунок субвенції з Держбюджету), 6,3млн.грн. – на харчування хворих в стаціонарах, харчування донорів та забезпечення молочними сумішами дітей перших 2-х років життя з малозабезпечених сімей, 70,9млн.грн. – на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.
На укріплення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ передбачено 36,8млн.грн., у тому числі: на придбання медичного обладнання – 14,7млн.грн., на проведення робіт по капітальному ремонту – 22,1млн.грн.

На утримання 9 територіальних центрів міста заплановані кошти в обсязі 16,0млн.грн., на реалізацію заходів, передбачених «Програмою сприяння безпечної життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007-2010 роки», - 9,7млн.грн.
Крім того, на забезпечення діяльності міського Центру ранньої загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів і інвалідів дитинства, Центру соціальної адаптації для осіб без певного місця проживання та Центру соціальної реінтеграції бездомних та безпритульних громадян виділяється 3,1млн.грн.
На заходи по молодіжних програмах і утримання молодіжних клубів за місцем проживання заплановано 10,7млн.грн., у тому числі, передбачається фінансування заходів по міських програмах «Молодь Харкова» та «Міська програма запобігання безпритульності та бездоглядності».

Видатки на утримання установ культури та мистецтва передбачені у сумі 105,2млн.грн., за рахунок яких буде надана фінансова підтримка Харківському зоопарку, КП «Меморіальний парк «Дробіцький Яр», спрямовані кошти на проведення централізованих культурно-масових заходів у рамках «Міської програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2010-2013р.р.», а також на реалізацію міської програми «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011р.р.»

Видатки на фізкультуру та спорт заплановані у сумі 35,2млн.грн., у тому числі в рамках «Комплексної міської програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Харкові на період 2006-2011 роки» передбачається спрямувати кошти на проведення спортивно-масових заходів, надання фінансової допомоги спортивним клубам та командам майстрів вищої досконалості, виплату винагород спортсменам-переможцям Паралімпійських та Дефлімпійских ігор, а також на фінансову допомогу Харківському Палацу спорту.

На фінансування житлово-комунального господарства міста за рахунок коштів загального та спеціального фондів з урахуванням запозичення передбачається спрямувати 897,9млн.грн., у тому числі 37,7млн.грн. – на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2009 році.
У порівнянні з 2009 роком обсяг видатків на житлово-комунальне господарство збільшується у 2,3 рази, при цьому найбільш значне зростання планується на фінансування робіт по ремонту та реконструкції доріг (у 3,6 рази або 700,2млн.грн. у 2010 році проти 193,8млн.грн., спрямованих у 2009 році).
Крім, цього, передбачається виділити: на капітальний ремонт житлового фонду місцевих рад – 25,8млн.грн., ліквідацію аварійних ситуацій, поточний ремонт та утримання житлового фонду – 22,0млн.грн., фінансову підтримку комунальних підприємств – 11,4млн.грн., виконання заходів «Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Харкові» - 4,3млн.грн., озеленення міста – 35,8млн.грн., технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста та оплату електроенергії – 40,9млн.грн., утримання, ремонт та реконструкцію водопровідної мережі та зливової каналізації – 15,5млн.грн., утримання та ремонт гідроспоруд – 4,1млн.грн., утримання та будівництво кладовищ – 11,4млн.грн., реалізацію «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у місті Харкові» – 3,7млн.грн., технічне обслуговування та ремонт фонтанів – 3,0млн.грн., придбання дитячих ігрових майданчиків – 3,7млн.грн., знесення сухих та аварійних дерев – 3,1млн.грн., вивіз сміття – 6,5млн.грн.
На фінансову підтримку КП «Міськелектротранс» та «Вагоноремонтний завод» планується виділити 40,3млн.грн., на капітальний ремонт трамваїв та тролейбусів – 2,0млн.грн.
Основними напрямками витрачання коштів бюджету розвитку (646,1млн.грн., враховуючи 500млн.грн. за рахунок запозичення) передбачаються: будівництво метрополітену, інженерних мереж, доріг та тролейбусної лінії у зоні його будівництва (60,5млн.грн.), реконструкція доріг та інженерних об’єктів на них (508,1млн.грн.), реконструкція мереж зовнішнього освітлення (17,9млн.грн.), будівництво та реконструкція інженерних мереж та об’єктів комунального призначення (12,7млн.грн.), придбання спецмашин та механізмів для комунальних підприємств (23,6млн.грн.), заходи з покращення санітарного стану міста та облаштування кладовищ (10,0млн.грн.), реконструкція комплексу телемеханіки диспетчерського пункту по керуванню рухом електротранспорту (2,1млн.грн.), реконструкція Палацу дитячої та юнацької творчості (1,0млн.грн.) та будівлі міської клінічної лікарні №30 (7,2млн.грн.), проектні роботи майбутніх років (3,0млн.грн.).

В.о. заступника міського голови – директора Департаменту бюджету і фінансів
Т. Д. Таукешева

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»