Нагороди Ради Європи

Повідомлення для преси

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРЕС-СЛУЖБА

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПРЕСИ
Від 02.03.2010 р.
м. Харків
Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за 2009 рік

Найбільш суттєвий вплив на результати роботи

промисловості

міста мають підприємства машинобудування, ремонту та монтажу машин і устаткування і з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Негативні макроекономічні процеси, обумовлені наслідками світової економічної та фінансової кризи, позначаються на зменшенні обсягів виробництва, затриманні виплати заробітної плати, зменшенні обсягів сплачуваних податків і платежів до бюджету, що спостерігаються на багатьох промислових підприємствах міста.
За 2009 р. суб'єктами промислової діяльності реалізовано продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ і акцизу) на суму 22,1 млрд грн., у т.ч.: машинобудівної галузі – на 6,0 млрд грн., харчової галузі – на 4,8 млрд грн., підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу і води – на 5,1 млрд грн., хімічної та нафтохімічної промисловості – на 1,8 млрд грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста становить 15,2 тис. грн.
Для спільного рішення міських проблем, пов'язаних із діяльністю та подальшим розвитком промислових підприємств, посилення координації співпраці промислових і комунальних підприємств міста на засадах довгострокового партнерства створено Раду з питань промислової політики при Харківському міському голові.
Впроваджено практику проведення на промислових підприємствах виїзних засідань постійної комісії Харківської міської ради з промисловості, економічного розвитку та власності за участю керівників комунальних підприємств.
 
Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств Харкова за 2009 р. зменшився проти 2008 р. в 1,4 р. і становив 1827,5 млн дол. США.
Обсяги експорту зменшились в 1,2 р., імпортні надходження – в 1,7 р., і становили відповідно 1020,1 млн дол. США та 807,4 млн дол. США.
Коефіцієнт покриття імпорту експортом збільшився з 0,88 до 1,26. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 212,7 млн дол. США (за 2008 р. воно було від'ємним і становило 168,2 млн дол. США).
 
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати по місту, враховуючи заборгованість економічно активних підприємств і підприємств-банкрутів, з початку року збільшилася на 8,7 % і станом на 01.01.2010 р. становила 91,9 млн грн. (76,9 % заборгованості по області).
Заборгованість економічно активних підприємств збільшилась на 4,9 % і станом на 01.01.2010 р. дорівнювала 86,6 млн грн., або 94,2 % загальної заборгованості з виплати заробітної плати по місту.
Найбільші борги станом на 01.01.2010 р. мали ДП "Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка" (10,4 млн грн.), ДП "ХЕМЗ" (6,7 млн грн.), ДП "Завод ім. В.О. Малишева" (6,4 млн грн.), КП ВТП "Вода" (4,9 млн грн.), ДП "Харківський завод електроапаратури" (4,7 млн грн.), ТОВ "Інек" (4,6 млн грн.), ВАТ "Харківметробуд" (4,4 млн грн.), ОКБ ДП "Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка" (1,3 млн грн.).
 
Здійснюється реалізація "Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки".
У малому бізнесі зайнято понад 110,0 тис. осіб,середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств дорівнює 1100,0 грн.
Для забезпечення сприятливих умов розвитку підприємництва, спрощення і скорочення термінів дозвільних процедур у сфері господарської діяльності та удосконалення координації дій дозвільних органів у м. Харкові, діє Центр із видачі документів дозвільного характеру. В оперативному режимі працює "гаряча лінія".
Створено сайт управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Харківської міської ради, де публікуються новини та найбільш важливі роз'яснення органів виконавчої влади стосовно здійснення підприємницької діяльності.
 
Станом на 01.01.2010 р. у місті діяло 6 інвестиційних компаній, 2 інвестиційних фонди, 22 компанії з управління активами.
Фінансовий ринок м. Харкова представлено 40 банківськими установами.
 
Станом на 01.01.2010 р. в комунальній власності міста знаходилась 371 установа, організація і підприємство та майно балансовою вартістю 35,2 млрд грн.
У 2009 р. до комунальної власності територіальної громади, прийнято 359 інвентарних об'єктів загальною вартістю 1231,9 млн грн. (у т.ч. 24 жилих будинки загальною площею 91,5 тис. кв. м, 72 квартири загальною площею 4,3 тис. кв. м, цілісний майновий комплекс ДП "Харківський метрополітен" вартістю 1072,1 млн грн.).
Продовжено реалізацію "Програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2007-2011 роки".Протягом року приватизовано 209 об'єктів загальною площею 26,6 тис. кв. м.
За рахунок приватизації об'єктів комунальної власності залучено коштів до міського бюджету на суму 46,0 млн грн. (на 50,1 млн грн. менше, ніж у 2008 р).
Передано в оренду на конкурсних засадах 94 об'єкта загальною площею 16,0 тис. кв. м, крім того, на загальних умовах передано в оренду 4 об'єкта. За 2009 р. до міського бюджету перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 60,0 млн грн., порівняно з 2008 р. надходження збільшились на 5,4 %.
У власність громадян передано 3,9 тис. квартир комунального житлового фонду загальною площею 186,5 тис. кв. м. З початку приватизації приватизовано 376,5 тис. квартир комунального житлового фонду, загальною площею 18,6 млн кв. м, або 93,7 % його загального обсягу.
 
За 9 місяців 2009 р. (інформація надходить із запізненням) про фінансово-господарську діяльність звітували 75 комунальних унітарних підприємств.Обсяг робіт (послуг), виконаних ними, становив 2562,6 млн грн., або в 1,7 р.б., ніж за 9 місяців 2008 р.
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за цей період становив 2154,8 млн грн., або в 1,4 р.б., ніж за 9 місяців 2008 р., чистий прибуток – 29,7 млн грн., збитки – 168,7 млн грн. (відповідно в 7,2 р.б. та на 20,1 % менше, ніж в аналогічному періоді попереднього року).
Сплачено до бюджетів усіх рівнів податків та обов'язкових платежів на суму 324,2 млн грн., що на 4,42 млн грн. більше, ніж за аналогічний період попереднього  року.
Середньооблікова чисельність усіх працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості становила 25762 осіб, середньомісячна заробітна плата – 2039,0 грн.
Станом на 01.10.2009 р. заборгованість із виплати заробітної плати мали 11 підприємств у сумі 25,8 млн грн. Фонд оплати праці усіх працівників становив 472,8 млн грн., що на 15 %  перевищує показник 9 місяців 2008 р.
Прибуток отримало 29 підприємств (39,0 % від загальної кількості), зі збитками працювало – 38  (51,0 % від загальної кількості).
Найбільша частина збитків (95,4 %)припадає на КП "Харківські теплові мережі" (111,8 млн грн), КП "Міськелектротранс" (26,3 млн грн), КП "Виробничо-технологічне підприємство "Вода" (11,1 млн грн), КП "Жилкомсервіс" (4,0 млн грн), КП "ТВО "Харківкомунпромвод" (3,9 млн грн), КСП по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (2,2 млн грн.), КП "Міський інформаційний центр" (1,7 млн грн).
Виконавчим комітетом Харківської міської ради прийнято ряд рішень щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів (цін) з оплати житлово-комунальних, транспортних, побутових, ритуальних та інших послуг.
 
У звітному році реалізувалася "Програма подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007‑2010 роки".
Продовжувались роботи з удосконалення регулювання земельних відносин, забезпечення раціонального використання й охорони земель, проведення земельної реформи, розвитку всіх форм власності та господарювання на землях міста.
Для удосконалення порядку визначення грошової оцінки земельних ділянок, розрахунку розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди земельних ділянок і збільшення надходжень до міського бюджету від орендної плати за землю та земельного податку, внесені зміни в Положення про впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова та Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові.
Для посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, пов'язаних із порушенням законодавства про плату за землю затверджено Порядок визначення та відшкодування Харківській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста за 2009 р. надійшло 23,2 млн грн. (за 2008 р. – 121,0 млн грн.).
Від орендної плати за землю до бюджету міста станом на 01.01.2010 р. надійшло 219,8 млн грн. (за 2008 рік – 176,5 млн грн.).
 
На 1 січня 2010 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку м. Харкова, становить 1748,7 млн дол. За 2009 р. іноземними інвесторами вкладено 446,3 млн дол. прямих інвестицій проти 458,2 млн дол. за 2008 р. Темп росту прямих інвестицій за 2009 р. склав 131,8 %.
У розрахунку на одного мешканця міста, обсяг залучених прямих іноземних інвестицій на 01.01.2010 р. перевищив аналогічний показник на кінець 2008 р. в 1,3 разу і  становив 1219,0 дол. США.
 
Усіма видами міського транспорту за 2009 рік перевезено 497,2 млн пасажирів (на 17,1 % менше, ніж у 2008 р.), у т.ч.: метрополітеном – 239,2 млн пасажирів, міським електротранспортом – 151,0 млн пасажирів, автобусним транспортом – 107,0 млн пасажирів.
Харківському комунальному підприємству "Міськелектротранс" надано фінансову підтримку з міського бюджету в сумі 51,3 млн грн.
Собівартість перевезення одного пасажира дорівнювала 1,27 грн. Для стабілізації фінансово-економічного стану ХКП "Міськелектротранс", та враховуючи зростання вартості енергоносіїв і матеріалів, встановлено новий тариф на послуги з перевезення пасажирів і багажу в розмірі 1,0 грн.
Кошти, вивільнені в результаті надання підприємству пільги з податку на землю в сумі 1664,6 тис. грн., направлені на поточні експлуатаційні витрати та компенсацію збитків від перевезення працівників територіальних центрів з обслуговування пенсіонерів і самотніх непрацездатних громадян.
На придбання рухомого складу по договору фінансового лізингу із міського бюджету профінансовано 13,5 млн грн.
КП "Харківський вагоноремонтний завод" велася виробнича діяльність із ремонту рухомого складу міського електротранспорту. 
З Державного бюджету на компенсацію збитків від перевезення пільгового контингенту профінансовано субвенцію Харківському комунальному підприємству "Міськелектротранс" у сумі 27,0 млн грн.; підприємству "Харківський метрополітен" – 23,0 млн грн.
Для забезпечення реалізації державної політики у сфері міського електричного транспорту, подальшого розвитку метрополітену, його своєчасного фінансування, підтримання належного рівня транспортного обслуговування населення міста, сесією Харківської міської ради прийнято рішення про реорганізацію ДП "Харківський метрополітен" в комунальне підприємство.
Продовжено роботу з розвитку мережі комерційних автобусних маршрутів. На теперішній час майже повністю оновлено автобуси великої та середньої місткості.
Авіаційним комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Харків" відправлено 96,8 тис. пасажирів, у т.ч. числі в міжнародному сполученні – 69,6 тис. (порівняно з 2008 р. відправлення зменшились на 36,9 %, у міжнародному сполученні – на 41,6 %).
На виконання робіт із поточного утримання вулично-дорожньої мережі із міського бюджету витрачено кошти в сумі 68,2 млн грн., що в 1,2 р.б., ніж у 2008 р.. За 2009 р. кошти освоєні в повному обсязі.
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць і проспектів міста на суму 14,0 млн грн., відремонтовано 116,3 тис. кв. м дорожнього покриття (за 2008 р. – 98,7 тис. кв. м на суму 11,6 млн грн.).
На утримання і поточний ремонт мостів та інших інженерних споруд витрачено 3,2 млн грн.
Для забезпечення безпеки руху транспорту, за рахунок бюджетних коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття у 2009 р. витрачено 32,9 млн грн.
На реконструкції вулично-дорожньої мережі, з урахуванням внутрішньоквартальних доріг і тротуарів виконано робіт на суму 44,8 млн грн.
Усього на утримання, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі спрямовано 197,0 млн грн., що на 14 млн грн більше, ніж у 2008 р.
 
Загальний обсяг роздрібного товарообігу офіційно зареєстрованих підприємств торгівлі і ресторанного господарства за 2009 р., за оперативними даними, становить 13,5 млрд грн., що складає 93,0 % від обсягу товарообігу за 2008 р. На одного мешканця реалізовано товарів на суму 9273,0 грн. (у 2008 р. – 9944,0 грн.).
Станом на 01.01.2010 р. населення міста обслуговують: 3232 підприємства торгівлі; 2500 підприємств ресторанного господарства; 4067 підприємств побутового обслуговування населення; 55 ринків і торговельних майданчиків.
Порівняно з показниками 2008 р., мережа підприємств торгівлі збільшилася на 0,3 %, ресторанного господарства – на 7,3 %, побутового обслуговування – на 6,2 %.
Проведено 7 ярмарків вітчизняних товаровиробників на майдані Свободи. Організовано та проведено 5 виїзних ярмарків харківських виробників у містах Рівне, Тернопіль, Сімферополь, Івано-Франківськ, Львів, в яких взяли участь 50 підприємств м. Харкова.
Сфера побутових послуг нараховує понад 40 видів діяльності та надає близько 900 різних послуг, багато з яких знов організовані.
Перспективним планом розвитку матеріально-технічної бази ринків у 2009 р. передбачені витрати в сумі 7,86 млн грн., освоєно 12,74 млн грн.
Організовано місця для соціально-незахищених громадян для здійснення торгівлі на пільгових умовах, фактична наявність яких складає 1495 од., що на 109 місць перевищує нормативний показник.
Надходження до міського бюджету за рахунок видачі дозволів на право розміщення об'єктів торгівлі та ресторанного господарства, МАФів, на проведення виставкових заходів та від ринкового збору становили 43,1 млн грн.
Крім стаціонарної мережі, на території міста функціонують 3152 кіоски.
Для забезпечення системного контролю й аналізу правомірності розміщення МАФ, для усунення порушень Земельного кодексу України обстежено 763 об'єкти. Скасовано 276 ордерів, демонтовано більше 200 об'єктів.
Для попередження порушень у сфері захисту прав споживачів, здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм і вимог чинного законодавства. Перевірено 2717 підприємств, у 987 із них (36,3 % від загальної кількості перевірених) встановлено 1533 порушення
Перевірено ринки та торговельні майданчики міста стосовно дотримання санітарних норм і правил.
Проведено VII міський конкурс на кращу організацію роботи їдалень у загальноосвітніх школах міста та 11 конкурсів професійної майстерності серед кухарів, кондитерів, пекарів, барменів та офіціантів.
 
Чисельність наявного населення м. Харкова за 2009 р.зменшилась на 3,7 тис. осіб (0,3 %) і станом на 1 січня 2010 р. дорівнювала 1452,3 тис. осіб.
Природне скорочення наявного населення міста зафіксовано в усіх районах Харкова і по місту становило 4310 осіб (на 21,2 % менше, ніж за 2008 р.).
Кількість зареєстрованих шлюбів (10754) за 2009 р. зменшилась проти 2008 р. на 4,5 %, розлучень (4765) – на 17,1 %.
Чисельність громадян, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості у 2009 р. залишилася майже на рівні 2008 р. і становила 36,1 тис. осіб.
Кількість незайнятого населення на 01.01.2010 р. дорівнювала 8568 осіб, у т.ч. безробітних – 8414 осіб. Порівняно з 2008 р., це менше відповідно на 12,4 % та 8,8 %.
Створено 23588 нових робочих місць.
Рівень зареєстрованого безробіття, порівняно з 2008 р., зменшився з 0,97 % до 0,89 %.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 13754 особи з числа незайнятого населення, яке перебувало на обліку в службі зайнятості, що на 29,9 % менше, ніж у попередньому році.
На професійне навчання направлено 4664 особи.
В оплачуваних громадських роботах взяло участь 1675 осіб.
Продовжено роботу по соціальному захисту громадян, нездатних на рівних конкурувати на ринку праці. Для таких громадян заброньовано 715 робочих місць, на які працевлаштовано 323 особи, які потребують додаткових гарантій зайнятості, що складає 34,3 % працевлаштованих.
Середньомісячний розмір допомоги зріс до 812,77 грн. (із 659,95 грн. у 2008 р.).
 
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника в Харкові за 2009 р. становила 1893 грн. і порівняно з попереднім роком зросла на 7,2 %, тоді як за 2008 р., відносно 2007 р., темп росту заробітної плати був значно вищим – 133,6 %.
У грудні 2009 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника перевищив рівень грудня 2008 р. на 13,8 % і дорівнював 2226 грн. Це на 4,5 % більше середньої зарплати по області та на 0,3 % менше, ніж по Україні, майже в 3 р.б. мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи.
 
Середній розмір пенсії по м. Харкову за 2009 р. збільшився на 10,7 % і на 01.01.2010 р. становив 1058,0 грн., що в 1,8 р.б. законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 
Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за 2009 р. був вище загальнодержавного показника (112,3 %) і становив 112,9 %.
Індекс цін виробників промислової продукції за 2009 р. становив 112,9 %.
 
Реалізацію заходів "Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки" профінансовано в сумі 6766,59 тис. грн., (у 2008 р. – 6571,3 тис. грн.).
На надання адресної матеріальної допомоги громадянам окремих пільгових категорій, а саме: за індивідуальними зверненнями громадян до міського голови і депутатів міської ради, а також за списками громадських організацій, виконкомів районних у м. Харкові рад, виділено 2566,65 тис. грн. 3923 особам (у 2008 р. – 2093,4 тис. грн. 4858 особам).
Станом на 01.01.2010 р. 19330 особам із числа малозабезпечених громадян міста встановлено додаткові соціальні гарантії – місцеві пільги на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на виплату одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів міського бюджету.
Зареєстровані бюджетні зобов'язання в межах кошторису за 2009 р. становили 658,59 тис. грн., які відшкодовано в повному обсязі, що становить 11,5 % від фактичних витрат підприємств.
Заборгованість перед підприємствами за надані додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів міського бюджету станом на 01.01.2010 р. дорівнює 5883,52 тис. грн. (у межах плану асигнувань). Через обмежене бюджетне фінансування кошторисом не передбачені кошти на погашення заборгованості за попередні роки.
Транспортною соціальною послугою з перевезення інвалідів І та ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, прийнято та виконано 2689 заявок. Вартість надання послуг становила 178,64 тис. грн.
Підбито підсумки конкурсу "Єдина соціальна мережа". Переможцями серед пропозицій на виконання соціального замовлення визнано 19 пропозицій від 17 громадських організацій, серед соціальних проектів – 16 проектів від 16 громадських організацій.
На фінансову підтримку переможців конкурсу на 2009 р. міським бюджетом передбачено кошти в сумі 900 тис. грн. (у 2008 р. – 600 тис. грн.). Укладено 34 договори про співпрацю з переможцями, освоєно 884,94 тис. грн., (за 2008 р. – 671,8 тис. грн.).
Проведено VI зліт волонтерів "Єдиної соціальної мережі".
Працював пункт безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання та роду занять. Відпущено 15,6 тис. безкоштовних гарячих обідів.
У Харкові функціонувало 2 міських центра, які фінансуються з місцевого бюджету: Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання та Центр ранньої загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства "Промінь".
Рішеннями сесії міської ради створено міський Центр соціальної реінтеграції бездомних та безпритульних громадян та ліквідовано Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання.
Кількість виявлених самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, які потребують різних видів соціальної допомоги, за 2009 р. становила 30,94 тис. осіб (у 2008 р. – 29,18 тис.), чисельність громадян, що обслуговуються соціальними робітниками вдома – 11,47 тис. осіб (у 2008 р. – 11,53 тис.).
Через відділення надання гуманітарної та натуральної допомоги територіальних центрів отримали допомогу 14,6 тис. малозабезпечених громадян м. Харкова.
Продовжено, спільну з міським громадським об'єднанням "Союз Чорнобиль України" та Харківською правозахисною групою, роботу з надання юридичної і методичної допомоги членам сімей реабілітованих громадян та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Призначено житлових субсидій 30,1 тис. сімей (на 01.01.2009 р. – 30,7 тис.), або 6,3 % від загальної кількості сімей (на 01.01.2009 р. – 6,4 %).
 
Здійснювалась реалізація міської "Програми реформування житлово-комунального господарства на 2003-2010 рр.".
На обслуговуванні житлових підприємств комунальної власності знаходилося близько 20,2 млн кв. м середньоексплуатаційної загальної площі.
Технічний стан житлового фонду м. Харкова на початок 2010 р. характеризується високим коефіцієнтом зносу 56,5 %.
На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста передбачено 21,93 млн грн., у т.ч. 3,1 млн грн. на погашення кредиторської заборгованості 2008 р. Виконано робіт на суму 16,47 млн грн.
У жилих будинках комунальної власності міста станом на 01.01.2010 р. нараховується 6430 ліфтів, у т.ч. зупинено – 260 ліфтів (4,04 % від загальної кількості), 744 ліфтів потребують диспетчеризації.
Технічне обслуговування і ремонт ліфтів та обслуговування систем диспетчеризації здійснює КСП "Харківгорліфт", на чергуванні в якому знаходиться 27 спеціалізованих автомобілів для негайного усунення аварійних несправностей та зупинок ліфтів.
Для швидкого оновлення ліфтового господарства на підприємстві створено службу по ремонту, оновленню та виготовленню запасних частин для ліфтів. Розпочато виготовлення і ремонт ліфтових кабін.
Порівняно з 2008 р. спостерігалось зростання, орієнтовно, на 51,2 млн грн. витрат на утримання житлового фонду, що пов'язане зі зростанням середньоексплуатаційної загальної площі, ростом цін і тарифів на пальне і будівельні матеріали, збільшенням мінімальної заробітної плати тощо.
Порівняно з попереднім роком, очікувана заборгованість із квартирної плати збільшилась на 37,3 млн грн., у т.ч. за рахунок зростання заборгованості по квартирній платі від населення на 35,5 млн грн., субсидіях – на 0,3 млн грн. та пільгах – на 1,5 млн грн. Заборгованість по квартирній платі станом на 01.01.2010 р., орієнтовно, становила 80,4 млн грн.
Кредиторська заборгованість комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду, станом на 01.01.2010 р., за попередніми даними, становила 145,0 млн грн., що на 39,9 млн грн. більше кредиторської заборгованості 2008 р.
Станом на 01.01.2010 р. укладено 23322 договори на реструктуризацію заборгованості за надані житлові послуги, згідно з якими погашена сума становить 8,2 млн грн., у звітному році укладено 1493 договори.
Для утримання житлового фонду в належному стані комунальним виробничим     житловим ремонтно-експлуатаційним підприємствам, ЖБК, ЖК, ОСББ, КСП "Харківгорліфт", КП "Комплекс з вивозу побутових відходів", КП "Центр соціального розвитку Немишлі" та КП "Жилкомсервіс" надано пільги на 2009 р. по сплаті податку з земельних ділянок у розмірі 99 % від суми, що надходить до бюджету м. Харкова. Кошти, вивільнені в результаті надання пільги, використовуються виключно на поточний ремонт житлового фонду, ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж, а також на зменшення видатків від основної діяльності.
На утримання, ремонт приміщень, будинків та споруд комунальної власності та на поточний ремонт житлового фонду в міському бюджеті на 2009 р. передбачено 13,6 млн грн., з яких 3,36 млн грн. – на погашення кредиторської заборгованості 2008 р.
КП "Жилкомсервіс" проводяться заходи, спрямовані на профілактику сказу тварин. Для організації ефективної системи обліку, реєстрації та ідентифікації тварин, впровадження загальної електронної бази даних домашніх непродуктивних тварин створено КП "Центр поводження з тваринами".
Станом на 01.01.2010 р. в місті зареєстровано 240 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що становить 106,7% до аналогічного періоду 2008 р.
 
За рахунок усіх джерел фінансування виконано перекладку технічно зношених мереж, у т.ч. водопровідних – 3,3 км, каналізаційних – 2,0 км, теплових – 70,0 км.
Виконано монтаж 67,4 км повітряної мережі, 16,3 км кабельної мережі; встановлено 9,7 тис. електроламп та майже 1,4 тис. світильників; усунуто 4,0 тис. аварій і пошкоджень на мережах зовнішнього освітлення. Виконувалися роботи по забезпеченню ілюмінацією у святкові дні.
На реконструкції мереж зовнішнього освітлення за рахунок коштів міського бюджету освоєно 6,6 млн грн. Виконано роботи на 72 об'єктах. Забезпечено горіння 76,6 % світлоточок, що на 6,1 % більше, ніж на початок року.
Знешкодження твердих побутових відходів здійснювалося на новому Дергачівському полігоні (1483,2 тис. куб. м) і на АТЗТ "Підприємство Харківського району "Переробний завод" (1230,0 тис. куб. м). Ведеться будівництво другої черги Дергачівського полігону, освоєно 8,7 млн грн.
КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" на надання послуг з організації вивозу ТПВ від будинків ЖБК і приватного сектору та знешкодження 1480,0 тис. куб. м ТПВ витрачено 10,0 млн грн.
 
У містобудуванні за замовленням міськвиконкому освоєно капіталовкладення 64,4 млн грн.
Усього за 2009 р. введено в експлуатацію 309,4 тис. кв. м загальної площі житла (у 2,8 р.б., ніж у 2008 р.),, що склало до Програми 103,1 %, у т.ч.: 286,1 тис. кв. м – нове будівництво (92,5 %); 4,3 тис. кв. м – реконструкція (1,4 %); 19,0 тис. кв. м – індивідуальне будівництво (6,1 %).
Продовжено реконструкцію Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 на суму 3,1 млн грн.
Велися роботи з реконструкції будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195. Виконано роботи на суму 3,0 млн грн., профінансовано – 2,5 млн грн.
Завершено будівництво котельної для теплопостачання КЗ "Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової", освоєно 274,0 тис. грн.
Продовжено реконструкцію вул. Шевченка.
Здійснено реконструкцію вулиць Пушкінської та Римарської.
У рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, у районі стадіону "Металіст" проведено роботи по реконструкції вул. Храмова, Державінської, однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська – просп. Гагаріна та пров. Власівського.
По реконструкції внутрішньоквартальних доріг і тротуарів виконано роботи на суму 3,3 млн грн.
Проведено заходи щодо захисту Журавлівського житлового масиву від підтоплення.
Загальна сума капітальних вкладень, освоєних на об'єктах комунального господарства міста за рахунок усіх джерел фінансування, становила 177,3 млн грн. 
Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради затверджено "Порядок пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова".
Затверджені Схема плану червоних ліній магістральних вулиць м. Харкова та Графічна частина правил благоустрою м. Харкова.
 
Показники фінансового забезпечення комунальних установ охорони здоров'я міста мають позитивну динаміку. Витрати на охорону здоров'я становили 565,4 млн грн. (у 2008 р. – 516,9 млн грн.), у розрахунку на одного мешканця – 388,3 грн. (355,0 грн.).
Середньомісячна зарплата робітників галузі збільшилась на 11,1 % і дорівнює 1040,97 грн.
На реалізацію завдань Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки" використано 52,1 млн грн.
Вирішено питання щодо передачі комунальної установи охорони здоров'я "Міський клінічний протитуберкульозний диспансер № 1" у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області з подальшим фінансуванням установи з обласного бюджету.
Відкрито відділення "Діабетична ступня" на базі міської клінічної лікарні № 2 та продовжено роботи з реконструкції будівлі паліативного відділення "Хоспіс".
Усього на капремонти об'єктів охорони здоров'я використано 7,2 млн грн.
Придбано устаткування для Міського клінічного пологового будинку з неонатологічним стаціонаром і Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова.
У роботу швидкої медичної допомоги впроваджено систему супутникового зв'язку та придбано оснащення для системи дистанційної комп'ютерної електрокардіографії.
Для КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" придбані установки холодильні та вентиляційні промислові. Розроблено ряд заходів щодо переходу підприємства у 2010 р. на щоденний графік роботи. Додатково відкрито 12 пунктів дитячого харчування.
Для КП "Автобаза швидкої допомоги міста Харкова" придбано 12 спеціальних санітарних автомобілів.
За дієвою участю органів місцевої влади вирішено питання забезпечення в повному обсязі хворих на цукровий діабет інсулінами як вітчизняного, так і іноземного виробництва.
Виконувались заходи щодо профілактики артеріальної гіпертензії, виявлення цукрового діабету, боротьби з туберкульозом, виявлення онкологічних захворювань.
Проведено комплекс заходів із профілактики серед населення м. Харкова гострих респіраторних захворювань та грипу.
 
Станом на 01.01.2010 р. в місті функціонує 405 закладів освіти комунальної форми власності.
На базі загальноосвітніх закладів освіти з 01.12.2008 р. по 01.03.2009 р. працювали пункти реєстрації учасників тестування. У тестуванні взяли участь 9025 учасників, що складає 99,65 % від зареєстрованих. По місту створено та сертифіковано 48 пунктів тестування.
Профільним навчанням охоплено 81,0 % учнів 10‑11‑х класів.Здійснюється допрофільна підготовка учнів 8‑9‑х класів для визначення професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій школі.
Послуги зі здобуття дошкільної освіти надаються у 193 дошкільних навчальних закладах та 20 навчально-виховних комплексах різних типів і форм власності, в яких навчається і виховується 36,96 тис. вихованців, що становить 64,2 % від загальної кількості дітей дошкільного віку. Це один із найвищих показників в Україні.
В рамках Програми "Розвиток дошкільної освіти м. Харкова на 2007‑2010 рр." з 01.09.2009 р. додатково відкрито 39 груп у діючих дошкільних закладах та відновлено роботу дошкільного навчального закладу № 125 у Московському районі.
У 2009 р. виділено, згідно із запланованим, 39,34 млн грн. на харчування дітей у школах і дошкільних навчальних закладах, що на 4,5 млн грн. більше, ніж у 2008 р.
Охоплення харчуванням учнів, у т.ч. гарячим, у I чверті 2009‑2010 н.р. збільшилося, порівняно з аналогічним періодом 2008 р., відповідно на 1,7 % та на 8,5 % і склало 86,7 % та 66,3 %.
З 1 січня 2009 р. учні 1‑4‑х класів забезпечуються гарячим харчуванням на суму 3 грн., діти пільгових категорій – на 4 грн. в день.
З 01.09.2009 р., уперше, учні перших класів загальноосвітніх шкіл міста забезпечуються молоком за рахунок коштів міського бюджету із розрахунку 1,1 грн. у день.
Вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах становить 7 грн. у день та 8 грн. – для дітей, які перебувають у закладі цілодобово.
На оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку в літній період 2009 р. з бюджету м. Харкова витрачено 1,5 млн грн. (у 2008 р. – 1,28 млн грн.), а також 128,5 тис. грн. – на оздоровлення вихованців Харківського міського дитячого будинку "Родина" і школи-інтернату № 14, що на 59,9 % більше, ніж у 2008 р.
Улітку всі дошкільні навчальні заклади функціонували в санаторному режимі; на базі загальноосвітніх навчальних закладів функціонувало 185 таборів.
На виконання Програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки" у 2009 р. виділено 900,0 тис. грн. (у 2008 р. – 1500,0 тис. грн.). Здійснювалося фінансування доступу до мережі Інтернет усіх закладів освіти підвідомчої мережі.
За рахунок міського бюджету на реалізацію Програми "Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти м. Харкова на 2007-2010 роки" у 2009 р. виділено 12,1 млн грн., з них на проведення капремонтів – 10,9 млн грн., придбання меблів – 478,5 тис. грн.
Другий рік поспіль, за ініціативи Харківського міського голови, виконуються капремонти для створення сучасних базових закладів освіти (по одному в кожному районі м. Харкова). Здійснено капремонти у 9 закладах освіти міста на загальну суму 9 млн грн.
Крім того, за зверненнями депутатів міської ради, голів районних у місті Харкові рад, керівників закладів додатково проведено ремонтні роботи додатково у 20 закладах освіти міста на загальну суму 1,9 млн грн.
У рамках міської Програми "Обдарована молодь" на 2007-2010 рр. щомісячно виплачуються 100 стипендій міського голови "Обдарованість" талановитим учням та студентам і 250 стипендій "Кращий учень навчального закладу".
Здійснюється грошове стимулювання керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів; переможців міських професійних конкурсів "Учитель року" і "Вихователь року", міського конкурсу "Учень року".
Станом на 01.01.2010 р. заборгованість по виплаті зарплати працівникам закладів освіти відсутня.
 
Мережа підвідомчих закладів культури становить 127 од.
2009 рік було оголошено в місті "Роком культури та молоді".
Галузь "культура" з міського бюджету профінансовано на суму34,3 млн грн., що складає 96,6 % від запланованого.
Створені комунальне підприємство "Меморіальний парк "Дробицький яр" та спеціалізований мистецький навчальний заклад "Дитяча школа мистецтв № 6 Дзержинського району м. Харкова". Відкрито філію Дитячої музичної школи № 13 ім. М. Коляди в Дзержинському районі.
У 24 школах естетичного виховання навчається майже 9,3 тис. дітей, у т.ч. 1,2 тис. – пільгового контингенту.
У рамках Міської програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки здійснювалось проведення масових заходів; надання фінансової підтримки обдарованим дітям та творчій інтелігенції; видання книг харківських авторів; увічнення пам'яті видатних діячів та подій, охорона історико-культурного середовища. Фінансування програми становило 5,1 млн грн. (в 1,7 р.б., ніж у 2008 р.).
Парками культури та відпочинку міста проведено близько 220 масових заходів із кількістю відвідувачів 450 тис. осіб.
На реалізацію Програми "Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури м. Харкова на 2008-2011 роки" витрачено 9,21 млн грн., що майже у 2,1 р.б., ніж у 2008 р., у т.ч. на капремонти 21 закладу – 6,8 млн грн.
Придбано меблів (стільців, крісел концертних, диванів, стелажів, столів, шаф для бібліотек тощо) на 1,0 млн грн.
Витрати на придбання сучасної комп’ютерної, аудіо- та відеотехніки по підвідомчій мережі становили 500 тис. грн.
Для шкіл естетичного виховання закуплено 62 музичних інструменти на суму 802,0 тис. грн., що здійснено уперше за останні 20-25 років, для масових бібліотек – 25 сучасних комп'ютерів та інше обладнання  на суму 361,4 тис. грн., книги на суму 99,0 тис грн., у т.ч. озвучені книги для сліпих.
Витрати в рамках Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 рр. профінансовані в сумі 11,3 млн грн., що на 43 % більше, ніж у 2008 р., капітальні витрати становили 2,3 млн грн., (на 15 % більше). Відкрито новозбудований дитячий освітній зоологічний центр "Дім юннатів".
Постійно ведеться робота щодо благоустрою території зоопарку.
Харківським зоопарком проведено понад 1,1 тис. заходів, які відвідало 280,8 тис. осіб, із них 89,1 тис. дітей.
Діяла Програма "Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009‑2012 роки".
Мережа масових міських бібліотек становить 86 од., кількість читачів –247,5 тис. осіб.
Підключено до корпоративної мережі та мережі Інтернет 9 бібліотек. Загальна сума витрачених коштів склала 96,2 тис. грн.
 
На реалізацію міською програми "Молодь Харкова" на 2009-2010 рр. у 2009 р. виділено та профінансовано з міського бюджету кошти в сумі 1173,1 тис. грн., що у 2,9 р.б., ніж у попередньому році.
Фахівцями виконавчих органів, Харківського міського центру дозвілля молоді (ХМЦДМ) проведено, у т.ч. спільно з громадськими організаціями, іншими структурами та закладами, 400 заходів, включаючи комерційні заходи у кіноконцертному залі "Україна", якими охоплено понад 300 тис. осіб, Взято участь у 75 республіканських, обласних і районних заходах та заходах громадських організацій і навчальних закладів.
Щоденно працюють 143 клуби за місцем мешкання, в яких займаються майже 13 тис. гуртківців, у т.ч. 1,2 тис. дітей соціально незахищених категорій займаються на безоплатній основі. Проведено урочисте нагородження лауреатів міського конкурсу-огляду клубів за місцем мешкання.
Продовжено роботу мережі районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста, Харківського міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді (ХМЦСССДМ) "Довіра".
На базі кіноконцертного залу "Україна", який знаходиться в оперативному управлінні ХМЦДМ, проведено 194 дозвільних заходи: ігри КВК; Декада творчої молоді; змагання з інтелектуальних ігор, тощо. Відбулися міський конкурси "Молода людина року", "Зліт студентської молоді", міський конкурс "Студентська весна", міський конкурс професійної майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, конкурс студентських наукових робіт, районні етапи Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів.
Взято участь у проведенні обласного конкурсу "Молода жінка року",
До Дня Перемоги відбувся V молодіжний фестиваль пісень "Перемога", святкові заходи до Дня міста, Дня незалежності.
Проведено низку заходів із пропаганди та підтримки сімейних цінностей, високоморальних почуттів, а саме: до "Свята закоханих" – "Коли два серця б'ються разом"; святкові заходи "Я буду жити для тебе", "Мама – найтепліше слово на світі", конкурс "Міс Юність", "Парад наречених" у рамках заходів до Дня Матері та Дня сім'ї.
Надано фінансову підтримку 5 командам КВК для участі у фестивалі в м. Сочі.
Проведено 52 тематичні рольові ігри для молодіжних лідерів м. Харкова.
Відбулися міський конкурс "Молода сім'я року" та акція "Ти + Я = Одна сім'я" для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Взято участь у 136 районних рейдах "Діти вулиці", "Підліток", "Комп'ютерні зали", ''Вокзал", "Сім'я".
Підготовлено документи на отримання звання Мати-героїня 27 харків'янками, з них 24 – отримали це звання.
Щомісяця проводились навчання волонтерів.
 
У рамках реалізації "Міської програми запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2008-2009 рр." здійснювалась діяльність стосовно соціально-правового захисту дітей, попередження правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед них. На реалізацію завдань програми у 2009 р. використано 167,9 тис. грн. (у 2008 р. – 165 тис. грн.).
За наслідками проведення 359 профілактичних рейдів, виявлено 493 дитини, з яких 119 – влаштовано до закладів соціального захисту дітей, 332 – повернено в сім'ї, 15 – влаштовано до закладів охорони здоров'я. Повернуто до навчання 27 дітей у рамках проведення Всеукраїнського рейду "Урок".
Службами здійснено 877 обстежень кризових сімей, з них 75 – знаходяться під соціальним супроводом.
Створено 4 прийомні сім'ї. У місті, за підтримки виконавчих органів, діє 25 прийомних сімей, де виховується 34 дитини.
102 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, передані під опіку, 153 дитини – усиновлені.
 
У 2009 р. на розвиток галузі "Фізична культура і спорт" із міського бюджету профінансовано 33,3 млн грн.
Проведено 355 спортивних змагань та заходів (у 2008 р. – 345), які профінансовано з міського бюджету в сумі 418,0 тис. грн.
Функціонували 47 дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних форм власності та підпорядкованості, чисельність учнів яких становить 27,1 тис. осіб, з них 18 – комунальної власності міста (20,4 тис. осіб).
За рахунок бюджетних коштів покращено матеріально-спортивну базу підпорядкованих ДЮСШ та СДЮСШОР, на виконання капітальних ремонтів яких виділено 365,0 тис. грн.
Присвоєно спортивні розряди "Кандидат у майстри спорту України" 333 спортсменам м. Харкова, І спортивний розряд – 199 спортсменам.
За результатами виступів на змаганнях міжнародного рівня, щомісячно, у рамках проведення конкурсу на визначення кращого спортсмена місяця, експертною комісією визначалися кращі спортсмени і тренери. Усього за 2009 р. розглянуто 69 кандидатур спортсменів і тренерів.
На фінансову підтримку спорту вищих досягнень із міського бюджету направлено 1446,6 тис. грн. На виплату стипендій 20 спортсменам, які отримали ліцензії кандидатів на участь у ХХІ літніх Дефлімпійських іграх у 2009 р. в м. Тайпей (Тайвань); 5 спортсменам із неолімпійських видів спорту, які отримали ліцензії як кандидати на участь у Всесвітніх іграх у м. Гаосюн (Тайвань); 6 спортсменам, які отримали ліцензії, як кандидати на участь у Х зимових Паралімпійських іграх в м. Ванкувер (Канада) у 2010 р., з міського бюджету заплановано та профінансовано 195,2 тис. грн.
На винагороди переможцям у VIII Всесвітніх іграх у м. Гаосюн (Тайвань) із міського бюджету заплановано та профінансовано 75,0 тис. грн.
У ХХІ літніх Дефлімпійських іграх в м. Тайпей (Тайвань) харківськими спортсменами завойовано 19 медалей: 8 золотих, 6 срібних, 5 бронзових.
Уперше в Україні, започатковані малі Олімпійські ігри "Діти Харкова". У всіх школах міста в січні проведені змагання І етапу, в яких взяли участь 51,2 тис. учнів, або 51,1 % від загальної кількості учнів 1‑11 класів загальноосвітніх шкіл. У березні відбулося урочисте відкриття ІІ етапу малих Олімпійських ігор, в якому взяло участь 11,1 тис. школярів. У травні проведено фінальні змагання серед школярів 3-4, 5-6, 7-8 класів, в яких взяли участь команди-переможці районних змагань.
Учасників змагань нагороджено заохочувальними призами від Харківського міського голови та спонсорів, переможців – путівками на відпочинок до Криму.
У листопаді-грудні 2009 р. проведено І етап других малих Олімпійських ігор.
Спортивна база міста складається з 2485 спортивних об'єктів.
 
Активно продовжувалась робота щодо підготовки до проведення в Харкові матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Головним результатом роботи стало остаточне затвердження Виконкомом УЄФА, м. Харкова в якості міста, що прийматиме матчі фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
5 грудня 2009 р. відбулося урочисте відкриття головної спортивної арени міста – КП ОСК "Металіст".
Проведено презентацію логотипу УЄФА Євро 2012 на майдані Свободи 18 грудня 2009 р.
Розроблено та затверджено рішенням сесії Харківської міської ради нову (п'яту) редакцію Міської цільової програми.
Затверджено міський Генеральний план підготовки міста до Євро-2012 на період 2009-2012 років. Розроблено проект Комплексного плану на 2009 р. з підготовки та проведення в Харкові матчів фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Розроблено проекти концепцій приймаючого чемпіонат міста та розміщення цільових груп УЄФА. Підготовлено і затверджено концепції медичного забезпечення, розміщення та функціонування фан-зон. Презентовано транспортну концепцію та план мобільності м. Харкова.
Щотижня здійснюється моніторинг ходу будівництва, реконструкції та ремонту головних об'єктів інфраструктури міста.
Затверджено скоригований проект і титул будови реконструкції спортивного комплексу комунального підприємства "Обласний спортивний комплекс "Металіст". Розроблено стратегічний план управління стадіоном та відпрацьовано питання визначення зон безпеки.
Затверджено новий проект і титул будови реконструкції аеродрому "Харків (Основа)". Розпочато реконструкцію злітно-посадкової смуги.
 
Надано гарантії щодо розміщення цільових груп УЄФА та основної маси уболівальників. Проводиться робота з головним оператором УЄФА, компанією TUI Trаvel PLC щодо підписання угод із власниками готелів міста й області для забезпечення вимог УЄФА.
Підготовлено та надано до УЄФА план дій Харківської міської ради та власників готелів щодо підвищення категорійності готелів до 4 та 5 зірок.
Станом на 01.01.2010 р. з міського бюджету міста Харкова, у межах виконання заходів "Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу", профінансовано робіт на загальну суму 108,41 млн грн.
З Державного бюджету України фактично профінансовано робіт по м. Харкову на загальну суму 250,82 млн грн.
 
 
Начальник управління
соціально-економічного розвитку,
планування та обліку                                                           Я.А.Мусієнко

 

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»