Нагороди Ради Європи

Повідомлення для преси

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРЕС-СЛУЖБА

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПРЕСИ
Від 24.02.2010 р.
м. Харків
Про виконання бюджету міста Харкова за 2009 рік

 

2009 рік у вирішенні питань фінансової забезпеченості життєдіяльності міста Харкова став наібільш складним та проблемним за останні чотири роки.
Глобальними наслідками фінансово-економічної кризи для бюджету міста стали втрати близько 400 мільйонів гривень щорічного прирісту основного доходного джерела – податку з доходів фізичних осіб та більш 150 мільйонів – доходів бюджету розвитку.
За звітний рік обсяг бюджету міста Харкова до рівня 2008 року знизився на 4,7%, у той час як за 2006-2008 роки середньорічний приріст ресурсів склав 37 відсотків.
При затвердженні Харківською міською радою бюджету міста на  2009 рік був врахований реальний стан справ в економіці України та міста, і його показники затверджені на 135,8млн.грн. менше фактичних обсягів  2008 року.
Разом з тим, у квітні-травні були прийняті зміни податкового законодавства у сфері грального бізнесу (з травня призупинення, а потім заборона) та малого бізнесу (з квітня збільшення розміру відрахувань до Пенсійного фонду із зупинкою такого збільшення у листопаді), що привело до незапланованих втрат плати за торговий патент на окремі види підприємницької діяльності та єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва у загальній сумі 45,9млн.грн.
Відразу ж після прийняття відповідних законодавчих актів органами виконавчої влади міста Харкова було порушено на державному рівні питання відносно компенсації втрат доходів, і інтереси міста відстоювались безпосередньо у Міністерстві фінансів України.
На жаль, дотація місту була виділена лише у грудні, а її розмір (13,3млн.грн.) склав лише третину від потреби.
Незважаючи на такий стан справ, у місті були вжиті заходи щодо недопущення заборгованості, у першу чергу, з заробітної плати, за рахунок пошуку власних додаткових фінансових ресурсів та резервів.
Додатково до плану було залучено 16,8млн.грн. від оренди комунального майна та від розміщення у банках тимчасово вільних бюджетних коштів.
Зазначені заходи дозволили забезпечити у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
Питання повноти фінансування інших статтей бюджетних видатків залишились вирішеними не в повному обсязі не тільки через нестачу ресурсів, але і у зв'язку з затримкою та лімітуванням у грудні органами державного казначейства операцій відносно фінансування видатків.
За наявністі коштів на рахунках місцевих бюджетів міста Харкова органами державного казначейства на кінець 2009 року залишено не виконаними 497 платіжних доручення на загальну суму 20,7млн.грн.
Крім того, повернено до державного бюджету 2,6млн.грн. субвенції на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу, що надійшли до міського бюджету 30.12.2009 року.
 
 
Доходи бюджету
 
Зведений бюджет міста Харкова
 
За 2009 рік доходи зведеного бюджету міста Харкова склали 2812,7млн.грн., з яких до загального фонду надійшло 1876,7млн.грн. (66,7%), до спеціального – 238,9млн.грн. (8,5%), отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів  – 697,1млн.грн.(24,8%).
У порівнянні з 2008 роком обсяг фінансових ресурсів бюджету міста Харкова зменшився на 4,7% (на 138,8млн.грн.), у тому числі доходи загального фонду – на 1,2% (на 22,9млн.грн.), спеціального фонду – на 34,4% (на 125,5млн.грн.).
Загальний обсяг трансфертів з державного та обласного бюджетів склав 697,1млн.грн. проти 687,5млн.грн. у 2008 році, при цьому, субвенції інвестиційного характеру з державного бюджету до бюджету міста у 2009 році не надходили.
Погіршення фінансово-економічної ситуації внаслідок світової фінансово-економічної кризи, а також не передбачені при затвердженні Державного та місцевих бюджетів зміни податкового законодавства стали головними негативними факторами зниження рівня наповнення бюджету м.Харкова.
Найбільш істотне падіння склалось по основному доходному джерелу загального фонду - податку з доходів фізичних осіб.
Замість щорічного прирісту цього джерела не менш, ніж на  25 відсотків, у 2009 році його обсяги зменшились з 1317,9млн.грн. до 1275,1млн.грн. або на 42,7млн.грн. (3,2%).
Значно знизились обсяги надходжень плати за торговий патент на окремі види підприємницької діяльності (з 43,3млн.грн. до 12,3млн.грн.),  єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва (зі 103,1млн.грн. до 97,3млн.грн.), надходжень від розміщення тимчасово вільних коштів на рахунках в установах банків (з 36,8млн.грн. до 15,7млн.грн.), місцевих податків та зборів (з 60,6млн.грн. до 53,3млн.грн.), плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності (з 1,2млн.грн. до 0,8млн.грн.), надходжень від приватизації комунального майна (з 96,1млн.грн. до 45,6млн.грн.), від продажу землі (зі 121,0млн.грн. до 23,2млн.грн.) та до цільового фонду (з 20,5млн.грн. до 3,7млн.грн.).
Одночасно з цим, на 56,1млн.грн. збільшились обсяги плати за землю (з 257,0млн.грн. до 313,2млн.грн.), на 3,5млн.грн. – державного мита  (з 8,7млн.грн. до 12,2млн.грн.), на 7,5млн.грн. – адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху (з 0,5млн.грн. до 8,0млн.грн.), на 2,9млн.грн. - плати за оренду комунального майна (з 57,3млн.грн. до 60,2млн.грн.).
Крім того, ресурси міста додатково збільшились на 24,1млн.грн. в зв’язку з підвищенням нормативів відрахувань з власників транспортних засобів з 70 до 100 відсотків (з 30,8млн.грн. до 48,6млн.грн.) та збору за забруднення навколишнього природного середовища з 10 до 70 відсотків  (з 1,3млн.грн. до 7,5млн.грн.).
За 2009 рік  рівень виконання первісно затверджених показників бюджету міста Харкова склав 96,6% (недовиконання – 100,1млн.грн.), уточнених – 99,0% (недовиконання - 29,4млн.грн.), у тому числі уточнені планові показники по загальному фонду виконані на 98,6%, по спеціальному фонду –    на 113,5%, по трансфертах з державного та обласного бюджетів – на 95,8%.
При цьому, втрати у сфері грального та малого бізнесу (45,9млн.грн.) стали основною причиною недовиконання уточнених показників загального фонду на 27,5млн.грн.
У відповідності до Бюджетного кодексу України найбільш значним доходним джерелом міста залишається податок з доходів фізичних осіб (1275,1млн.грн.), за рахунок якого сформовано більше 67%  ресурсів загального фонду. Первісно затверджений план з вказаного джерела (1233,3млн.грн.) перевиконано на 41,8млн.грн., уточнений (1258,9млн.грн.) – на 16,2млн.грн.
З 22 доходних джерел загального фонду план не виконано по 6, з яких найбільш суттєве недовиконання відзначається по платі за торговий патент на окремі види підприємницької діяльності – на 29,8млн.грн., по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 10,1млн.грн., по місцевих податках та зборах – на 3,4млн.грн.
Доходи спеціального фонду у порівнянні з 2008 роком зменшились з 364,5млн.грн. до 238,9млн.грн. за рахунок зниження надходжень від приватизації міського комунального майна – у 2,1 рази (з 96,1млн.грн. до 45,6млн.грн.), від продажу землі – у 5,2 рази (зі 121,0млн.грн. до 23,2млн.грн.), доходів цільового фонду – у 5,6 рази (з 20,5млн.грн. до 3,7млн.грн.).
В цілому рівень виконання уточнених планових показників по спеціальному фонду склав 113,5%, понадпланові ресурси у сумі 28,4млн.грн. отримані за рахунок додаткового надходження наприкінці року податку з власників транспортних засобів – фізичних осіб (4,9млн.грн.) та власних надходжень бюджетних установ (49,5млн.грн.)
У той же час, продовження та поглиблення кризових процесів у всіх сферах економіки України і м.Харкова дзеркально відобразилось на фінансових можливостях потенційних інвесторів, у зв’язку з чим уточнені планові показники по доходах бюджету розвитку спеціального фонду виконані на 74,3% (план – 92,7млн.грн., надійшло – 68,8млн.грн.), цільового фонду – на 71,9% (план – 5,1млн.грн., надійшло – 3,7млн.грн.).
Обсяг трансфертів з державного та обласного бюджетів до загального і спеціального фондів збільшився у порівнянні з 2008 роком на 1,4% (з 687млн.грн. до 697,1млн.грн.), при цьому, субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми зросла у 1,3 рази (з 293,8млн.грн. до 376,2млн.грн.), на надання пільг ветеранам війни та праці і субсидій населенню - у 1,2 рази (з 232,6млн.грн. до 284,1млн.грн.), на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - у 1,4 рази (з 438,9тис.грн. до 619тис.грн.), трансферти з обласного бюджету на придбання інсуліну для хворих діабетом – у 1,9 рази (з 9,3млн.грн. до 17,6млн.грн.).
Залишився недовиконаним план надходжень трансфертів з державного бюджету на допомогу сім’ям з дітьми і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 63,0тис.грн., на виплати, визначені Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» - 36,3тис.грн.
При цьому, необхідності в отриманні коштів на вказані виплати місто не мало, заборгованність по виплатах відсутня. Однак, Міністерством фінансів України планові показники не зменшені, що призвело до факту їх невиконання.
Що стосується субвенції на пільги та субсидії населенню, то при недоотриманні 16,0млн.грн., заборгованість по розрахунках за грудень склала 0,7млн.грн.
Із передбаченої місту Харкову рішенням сесії обласної ради від 28 грудня 2009 року субвенції на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типа А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань у сумі 8,4млн.грн., надійшло 2,6млн.грн. 30 грудня, які залишились неосвоєними у зв’язку з затримкою та лімітуванням у грудні органами державного казначейства обсягів проведення операцій з фінансування видатків.
Не надійшли заплановані у частині спеціального фонду субвенції з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських та районних у містах рад для здійснення заходів щодо виконання спільного зі Світовим банком проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги» у сумі 1,1млн.грн., з обласного бюджету – на реконструкцію провулку Власівського від вул. Плеханівської до вул. Тарасівської у сумі 2,0млн.грн.
Істотний вплив на наповнення доходної частини бюджету міста має виконання платниками податків своїх зобов'язань перед бюджетом.
За даними державної податкової служби заборгованість платників податків міста Харкова перед бюджетами усіх рівнів станом на 01.01.2010р. досягла 736,1млн.грн. (проти 525,6млн.грн. на 01.01.2009р.), що складає 7,5% від обсягу територіальних податкових надходжень. З цієї суми бюджет міста недоотримав 44,0млн.грн. (проти 18,0млн.грн. на 01.01.2009р.) або 2,3% від обсягів доходів загального фонду.
За 2009 рік загальний розмір недоїмки збільшився на 210,5млн.грн., недоїмка з платежів, які надходять до бюджету міста, - на 26,1млн.грн., при цьому, найбільш значні суми недоїмки склались по податку з доходів фізичних осіб (11,9млн.грн.) та платі за землю (23,9млн.грн.).
 
Міський бюджет міста Харкова
 
Усі негативні фактори, які пов’язані зі світовою фінансово-економічною кризою, відобразились і на підсумках виконання міського бюджету.
У порівнянні з 2008 роком ресурси міського бюджету зменшились на 130,5млн.грн. (на 4,9%), у тому числі доходи загального фонду – на 3,8млн.грн. (на 0,2%), спеціального фонду – на 136,8млн.грн. (на 46,9%), обсяг трансфертів збільшився на 10,2млн.грн. (на 1,4%).
В цілому доходи міського бюджету міста Харкова за 2009 рік склали 2534,3млн.грн., з них доходи загального фонду –1682,6млн.грн. (66,4%), доходи спеціального фонду – 154,6млн.грн. (6,1%), трансферти – 697,1млн.грн. (27,5%).
Уточнені показники обсягів доходів, затверджені міською радою (2554,1млн.грн.), виконані у цілому на 99,2%, по доходах загального фонду –    на 100,9%, спеціального фонду – на 96,9%, по трансфертах – на 95,8%.
Необхідно відмітити, що податку з доходів фізичних осіб надійшло 1275,1млн.грн. або 101,3% до уточненого річного плану, однак проти показника 2008 року його обсяг зменшився на 42,4млн.грн.
Податку на прибуток від міських комунальних підприємств надійшло 19,7млн.грн. або 100% до плану, плати за землю – 260,6млн.грн. або 99,9% до плану (260,9млн.грн.), місцевих податків та зборів – 47,6млн.грн. або 94,5% до плану (50,4млн.грн.), плати за оренду комунального майна – 60,2млн.грн. або 100,3% до плану (60,0млн.грн.).
До спеціального фонду міського бюджету від продажу земельних ділянок надійшло 23,2млн.грн. або 60,8% до уточненого річного плану (38,2млн.грн.), від приватизації комунального майна – 45,6млн.грн. або 83,8% до плану (54,5млн.грн.), надходження до цільового фонду склали 3,7млн.грн. або 71,4% до планових показників (5,0млн.грн.).
Збору за забруднення навколишнього природного середовища надійшло 7,5млн.грн., планові показники (8,6млн.грн.) виконано на 86,8%.
План надходжень податку з власників транспортних засобів виконано на 111,2% (48,6млн.грн. до річного плану 43,8млн.грн.).
Обсяг власних надходжень бюджетних установ  зріс у 2,7 рази та склав 25,6млн.грн. проти затверджених річних показників 9,5млн.грн.
 
 
Видатки бюджету
 
Загальні підсумки
 
Зведений бюджет міста Харкова
 
 
Незважаючи на негативні прояви фінансово-економічної кризи та зниження рівня забезпеченості фінансовими ресурсами, видатки бюджету міста Харкова збережені на рівні 2008 року.
В цілому їх обсяг за 2009 рік склав 2846млн.грн. або 96,3% до уточненого плану року, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 2441,7млн.грн. або 95,9% до плану, спеціального фонду – 404,3млн.грн. або 98,7%.
Із загального обсягу видатків 73,9% або 2102,8млн.грн. спрямовано на фінансування галузей соціально-культурної сфери, у тому числі 25,4% - на освіту (721,8млн.грн.), 21,3% - на охорону здоров’я (605,8млн.грн.), 22,8% - на соціальний захист та соціальне забезпечення (649,9млн.грн), 3,2% - на культуру та мистецтво (91,0млн.грн.), 1,2% - на фізкультуру і спорт (34,4млн.грн.).
При цьому, у порівнянні з 2008 роком видатки на культуру та мистецтво, а також на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли в 1,2 рази, на утримання установ охорони здоров’я – на 10,1%, установ освіти – на 8,3%.
Видатки на фізкультуру і спорт збільшено на 4,7млн.грн. (на 2,1%). Одночасно, 30,0млн.грн. спрямовано з бюджету розвитку на реконструкцію стадіону «Металіст» та 0,3млн.грн. - міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту Яни Клочкової.  
У ході виконання бюджету першочергова увага приділялась фінансуванню захищених статей бюджету, питома вага яких займає 76,9% в обсязі видатків бюджету міста. Так, на  виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 1152,1млн.грн. (40,5% від обсягу видатків), що на 9,6% (100,9млн.грн.) більше у порівнянні з 2008 роком. Заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова, станом на 01.01.2010 року відсутня.
Зросли видатки і на інші захищені статті бюджету, зокрема, у 1,4 рази збільшились видатки на медикаменти (з 38,8млн.грн. до 54,7млн.грн.) і на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги (з 200,4млн.грн. до 280,7млн.грн.). На оплату харчування спрямовано 62,2млн.грн. (проти 61,9млн.грн. у 2008 році), при цьому, з початку нового навчального року усі учні 1 класів загальноосвітніх шкіл забезпечуються безкоштовним харчуванням молоком.
В запланованому обсязі перераховані кошти до інших бюджетів, а саме: до державного бюджету – 14,6млн.грн., до міського бюджету м.Дергачі – 0,5млн.грн., до міського бюджету м.Чугуїва – 0,2млн.грн.
У структурі видатків спеціального фонду 23,9% займають видатки бюджету розвитку, які виконані у сумі 96,8млн.грн. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ міста склали 109,4млн.грн. або на 16,9млн.грн. (17,6%) більше, ніж за 2008 рік.
Кошти цільового фонду витрачені у сумі 0,9млн.грн., фонду охорони навколишнього природного середовища – 8,0млн.грн.
За рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на ремонт та утримання доріг спрямовано 43,8млн.грн.
 
Міський бюджет міста Харкова
 
Видатки міського бюджету за 2009 рік склали 2559,5млн.грн. або 96,2% до уточненого плану року (2659,4млн.грн.), з них за рахунок коштів загального фонду бюджету витрачено 2239,3млн.грн. (97,3% до плану), спеціального фонду – 320,1млн.грн. або 89,3%.
У структурі видатків загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів, отриманих з Державного бюджету) найбільшу питому вагу (49,5% или 836,7млн.грн.) становлять кошти, які передаються до інших бюджетів.
Зокрема, з міського бюджету перерахована дотація вирівнювання районним у місті бюджетам – 821,4млн.грн.; в запланованому обсязі перераховані: кошти, які передаються до державного бюджету, - 13,6млн.грн., субвенція державному бюджету на дольову участь у капітальному ремонті пам’ятки архітектури – будівлі  апеляційного суду (м.Руднєва, 36) - 1,0млн.грн., субвенція з міського бюджету міста Харкова міському бюджету міста Дергачі на ліквідацію наслідків від експлуатації полігону твердих побутових відходів – 0,5млн.грн., а також міському бюджету міста Чугуїва на виконання спільних заходів по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання – 0,2млн.грн.
На утримання установ соціально-культурної сфери міського підпорядкування спрямовано 25,3% коштів загального фонду міського бюджету або 428,6млн.грн.
На оплату праці працівників бюджетної сфери, придбання продуктів харчування та медикаментів у цілому спрямовано 339,5млн.грн. або на 39,0млн.грн. (на 13,0%) більше у порівнянні з попереднім роком.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв виконані у сумі 115,8млн.грн., що на 43,7млн.грн. перевищує показник 2008 року.
За звітний період загальна сума видатків на реалізацію 28 програм,  затверджених Харківською міською радою, склала 529,2млн.грн.
У структурі видатків спеціального фонду найбільшу питому вагу займають видатки бюджету розвитку – 30,2% або 96,8млн.грн.
 За рахунок власних надходжень бюджетними установами міського підпорядкування здійснено видатків у сумі 25,3млн.грн., їх обсяг проти попереднього року збільшився на 3,8млн.грн. (17,6%).
 
 
Галузі та програми
 
На утримання установ освіти м.Харкова у 2009 році за рахунок коштів загального фонду спрямовано 665,7млн.грн. або 95,3% від уточненого плану на рік, при цьому, у порівнянні з 2008 роком видатки зросли на 45,8млн.грн. або на 7,4%.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями припадає 75,9% усіх видатків на галузь або 505,6млн.грн., у порівнянні з 2008 роком зазначені видатки зросли на 48,8млн.грн. або на 10,7%. Середньомісячна заробітна плата на 1 зайняту посаду збільшилась на 130,6грн. та склала 1255,8грн.
У звітному періоді педагогічному персоналу виплачена матеріальна допомога на оздоровлення та грошова винагорода у відповідності зі ст.57 Закону України «Про освіту» у сумі 19,2млн.грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв займають 14,9% від загального обсягу видатків по галузі та складають 99,0млн.грн. У порівнянні з 2008 роком ці видатки зросли на 25,1млн.грн. або у 1,3 рази.
На харчування дітей та учнів установ освіти міста витрачено 33,8млн.грн., при цьому, середня вартість харчування в день однієї дитини по дитячих дошкільних закладах склала 3,80грн., одного учня 1-4 класів – 3,00грн.,  харчування пільгового контингенту – 3,77рн., дітей у групах продовженого дня – 4,00грн.
Капітальні видатки за звітний період здійснені у сумі 15,2млн.грн., у тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування спрямовано 332,5тис.грн., на капітальний ремонт установ освіти – 14,8млн.грн.
На погашення боргів педагогічним працівникам згідно Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» з Державного бюджету отримана та використана субвенція в сумі 3,2млн.грн., на виплату соціальної допомоги дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 619,0тис.грн.
На виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2009 році виповнилось 18 років, витрачено 285,2тис.грн., що більше у порівнянні з 2008 роком у 1,4 рази.
За рахунок коштів, залучених установами освіти м.Харкова до спеціального фонду бюджету, здійснено видатків на суму 56,0млн.грн. (у 1,2 рази більше, ніж у 2008 році), з них на харчування спрямовано 21,5млн.грн., на поточне утримання установ – 21,4млн.грн., на заробітну плату з нарахуваннями – 7,4млн.грн., на капітальні видатки – 4,5млн.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,1млн.грн., на інші видатки – 0,1млн.грн. 
 На утримання установ освіти міського підпорядкування та проведення  заходів, передбачених міськими програмами, спрямовано 30,2млн.грн., з них по фонду оплати праці витрачено 10,5млн.грн. (на 12,5% більше, ніж у 2008 році), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,7млн.грн. (у 1,6 рази більше), на придбання продуктів харчування – 1,4млн.грн. У структурі видатків міського бюджету на освіту 46,2% або 13,9млн.грн. спрямовано на реалізацію заходів, передбачених міськими програмами «Інформаційні та комунікаційні технолгії в освіті м.Харкова на 2009-2011 роки» (0,9млн.грн.), «Обдарована молодь на 2007-2010 роки» (1,3млн.грн.) та «Розвиток матеріально-технічної бази установ освіти м.Харкова на 2007-2010 роки» (11,8млн.грн.).    
                                                                                                                                                                  
На утримання установ охорони здоров'я за рахунок коштів загального фонду бюджету міста витрачено 564,8млн.грн. або 97,0% уточнених планових призначень, що на 50,9млн.грн. або на 9,9% більше, ніж у 2008 році.
Із загального обсягу видатків по галузі 398,2млн.грн. або 70,5%  припадає на виплату заробітної плату з нарахуваннями. У порівнянні з 2008 роком вказані видатки збільшились на 36,2млн.грн. або на 10%.
З урахуванням стимулюючих доплат та надбавок до окладу у розмірі до 50%, матеріальної допомоги на оздоровлення і премій, на які в 2009 році спрямовано 7,4млн.грн., середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду у порівнянні з 2008 роком зросла на 11,7% та склала 1043,5грн.
На розрахунки за енергоносії та інші комунальні послуги витрачено 54,8млн.грн. або у 1,4 рази більше, ніж у попередньому році.
На придбання медикаментів спрямовано 48,0млн.грн. (проти 33,9млн.грн. у 2008 році), при цьому, для забезпечення виконання комплексу протиепідемічних заходів у м.Харкові за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету придбані противірусні препарати і дезінфікуючі засоби на загальну суму 0,8млн.грн.
За рахунок коштів міського бюджету у рамках Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010р.р.» на придбання медикаментів витрачено 31,3млн.грн., у тому числі здійснені централізовані закупівлі інсулінів і таблетированих препаратів для хворих цукровим діабетом та іншими ендокринологічними захворюваннями – 23,5млн.грн.; медикаментів, що дорого коштують, для окремих категорій хворих за життєвими показниками - 5,7млн.грн.; дезінфекційних засобів для забезпечення санітарно-епідеміологічного режиму в лікувально-профілактичних установах міста – 2,1млн.грн.
На продукти харчування спрямовано 5,8млн.грн., з яких на забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей – 0,1млн.грн.
На зубопротезування пільгового контингенту витрачено 1,5млн.грн.
Протягом 2009 року у місті функціонувало 69 лікувально-профілактичних установ, на зміцнення матеріально-технічної бази яких спрямовано 22,4млн.грн., у тому числі на придбання медичної апаратури та обладнання – 15,2млн.грн., на проведення робіт з капітального ремонту – 7,2млн.грн. У планових призначеннях на капітальні видатки на 2009 рік 19,9% (5,7млн.грн.) становлять кошти державної субвенції на придбання медичного обладнання у рамках заходів з профілактики та лікування грипу, яка так і не надійшла.  
У рамках галузевої Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010р.р.» на проведення реконструкції приміщення лікарні №30 по пр.Московському, 195, виготовлення проектно-кошторисної документації та продовження будівництва приміщення по пр.Московському, 197 з бюджету розвитку спрямовано 3,4млн.грн.; на придбання виробничого обладнання для КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» - 0,5млн.грн.
За рахунок коштів, залучених до спеціального фонду, установами охорони здоров’я здійснено видатків на суму 41млн.грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 9,2млн.грн., на медикаменти – 6,7млн.грн., на харчування – 0,6млн.грн., на інші видатки та послуги – 14,5млн.грн., на розрахунки за енергоносії та інші комунальні послуги – 8,7млн.грн.
 
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2009 рік склали 502,5млн.грн. або 99,0% до уточненого плану року. У структурі цих видатків 92,1% (462,6млн.грн.) займають видатки, які здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету, у тому числі на надання пільг ветеранам війни та субсидій населенню на житлово-комунальні та інші послуги – 86,3млн.грн., виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім’ям – 376,2млн.грн.
Видатки на реалізацію міської «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова  на 2007-2010 р.р."» склали 6,7млн.грн., з них на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям громадян витрачено 2,6млн.грн.,  проведення благодійних заходів та безкоштовних обідів для малозабезпечених категорій громадян – 348,3тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям - переможцям конкурсу соціальних проектів   у рамках   проекту   «Єдина соціальна мережа» - 0,8млн.грн., надання додаткових гарантій окремим категоріям громадян за надані послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення, утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 2,4млн.грн.
За рахунок коштів міського бюджету у 2009 році на забезпечення роботи міського Центру соціальної адаптації для осіб без певного місця проживання, а також Центру ранньої загальної соціально-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів і інвалідів дитинства спрямовано 1,6млн.грн.
Видатки на утримання територіальних центрів та відділень соціальної допомоги вдома виконані у сумі 19,2млн.грн. або на 98,8% до планових показників. У порівнянні з 2008 роком вони збільшились на 0,5млн.грн.
Найбільшу питому вагу в обсязі видатків (90,5%) займає виплата заробітної плати з нарахуваннями – 17,4млн.грн., при цьому, середньомісячна заробітна плата зросла  на 7,9% та склала 914,2грн. на одну посаду.
Видатки на виконання програм і здійснення заходів, які стосуються сім’ї, жінок, молоді та дітей, виконані у сумі 10,7млн.грн. або на 96% до уточненого плану року. У порівнянні з 2008 роком видатки на зазначені заходи зросли на 0,4млн.грн.
У загальному обсязі видатків виплата заробітної плати з нарахуваннями на неї займає 68,9% та складає 7,3млн.грн. В порівнянні з  2008 роком видатки по фонду оплати праці зросли на 7,3%. Середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду по центрах соціальних служб для молоді склалась на рівні 1967,6грн., по клубах підлітків за місцем проживання – 1192,0грн.
За рахунок коштів міського бюджету у звітному періоді на фінансування міського центру «Довіра» та центру дозвілля молоді, а також на проведення заходів для дітей, сім’ї та молоді у відповідності до програм «Молодь Харкова» і «Міська програма запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності» спрямовано 2,5млн.грн.
 
Видатки загального фонду на утримання установ культури за 2009 рік виконані у сумі 82,5млн.грн. (97,0% до річного плану) та у порівнянні з 2008 роком зросли на 15,8млн.грн. або у 1,2 рази.
 Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків по галузі займає  заробітна плата з нарахуваннями - 62,0% або 51,2млн.грн., при цьому,  середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду зросла на 108,0млн.грн. та склала 1237грн.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 3,1млн.грн. або у 1,2 рази більше, ніж у 2008 році,  на капітальні видатки – 11,1млн.грн. або у 1,4 рази більше.
На реалізацію міської «Програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009р.р.» у 2009 році спрямовано 5,2млн.грн. проти 3,0млн.грн. у попередньому році.
Видатки на реалізацію міської програми «Розвиток масових бібліотек м.Харкова на 2009-2012р.р.» освоєні у сумі 83,1тис.грн.
У звітному періоді на надання фінансової допомоги Харківському зоопарку спрямовано 11,2млн.грн., з яких 9,4млн.грн. - на поточне утримання та 1,8млн.грн. на його реконструкцію. За рахунок коштів, спрямованих на капітальні видатки, розпочато будівництво ветеринарного комплексу і будинку жирафів - 1,0млн.грн., завершено будівництво будинку юннатів – 0,3млн.грн., проведена реконструкція електричних, опалювальних, водопровідних та каналізаційних мереж будинку приматів – 0,4млн.грн., придбано 2 зебри на суму 80,0тыс.грн.
 
Видатки загального фонду на утримання установ та фінансування програм по фізкультурі і спорту виконані в сумі 33,3млн.грн. або на 97,7% до уточненого плану на рік, у порівнянні з 2008 роком вказані видатки зросли на 0,5млн.грн. 
 В обсязі видатків по галузі на виплату заробітної плати з нарахуваннями припадає 66,4% або 22,1млн.грн. У порівнянні з 2008 роком видатки по фонду оплати праці зросли на 2,6млн.грн. або на 13,3%, при цьому, середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста на одну зайняту посаду зросла у порівнянні з 2008 роком на 100,9грн. і склала 1214,6грн.
 За рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на утримання  6 спортивних шкіл, проведення спортивно-масових заходів та виконання  «Комплексної міської програми розвитку фізкультури та спорту у м.Харкові на період 2006-2011 роки» витрачено 17,4млн.грн.
Видатки по фонду оплати праці працівників установ, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, склали 8,1млн.грн. у відповідності до планових призначень. У порівнянні з 2008 роком ці видатки зросли на 873,2тис.грн.або на 12%.
На виконання заходів, передбачених «Комплексною міською програмою розвитку фізкультури та спорту у м.Харкові на період  2006-2011р.р.», спрямовано 4,9млн.грн., у тому числі: на надання фінансової підтримки 42 організаціям, у яких тренуються провідні спортсмени та команди спортивних майстрів - 1,4млн.грн., на проведення 206 спортивно-масових заходів – 276,6тис.грн., на виплату стипендій Харківської міської ради спортсменам-кандидатам на участь у Дефлімпійських та Паралімпійських іграх, винагород спортсменам та їх тренерам, призерам Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту – 270,2тис.грн., на надання фінансової підтримки Харківському Палацу спорту – 2,8млн.грн., на придбання медалів та кубків, виготовлення дипломів і сертифікатів - 141,4тис.грн.
 
Незважаючи на обмеженість фінансових ресурсів бюджету, значна частина коштів була спрямована на утримання та розвиток житлово- комунального господарства, міського громадського транспорту, будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури міста.
 
Так, на фінансування житлово-комунального господарства міста витрачено 398,7млн.грн., з них за рахунок коштів загального фонду – 294,6млн.грн., спеціального фонду – 102,1млн.грн., за рахунок коштів, що надійшли з обласного бюджету – 2,0млн.грн.
 При цьому, видатки на благоустрій міста збільшились у 1,2 рази  (з 249,4млн.грн. до 293,7млн.грн.), у тому числі видатки на утримання, ремонт та реконструкцію доріг – на 14,2% (зі 171,0млн.грн. до 195,3млн.грн.), на утримання і ремонт об’єктів озеленення – у 1,8 рази (з 22,4млн.грн. до 40,0млн.грн.), на утримання, ремонт і реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – збережені на рівні видатків 2008 року (28,4млн.грн.), на утримання і ремонт зливової каналізації, гідроспоруд та об’єктів водозниження -  у 1,5 рази (з 8,4млн.грн. до 12,7млн.грн.), на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт фонтанів – у 1,3 рази (з 1,8млн.грн. до 2,4млн.грн.), на ремонт та обладнання дитячих ігрових майданчиків – у 1,2 рази (з 1,6млн.грн. до 1,9млн.грн.). 
Крім того, у 1,4 рази збільшились видатки на збір та вивіз сміття, а також на фінансування заходів з покращення санітарного стану міста  (з 11,3млн.грн. до 15,5млн.грн.).
На утримання житлового господарства спрямовано 60,9млн.грн., з яких на фінансування капітального ремонту житлового фонду комунальної власності та житлових кооперативів - 23,6млн.грн. (на рівні 2008 року), на фінансову підтримку житлово-експлуатаційних організацій – 37,3млн.грн.
На підтримку та розвиток міського транспорту спрямовано 124,5млн.грн., у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (за рахунок субвенції з державного бюджету) метрополітену, міськелектро- та автотранспорту – 52,2млн.грн. Рівень компенсації з державного бюджету встановленого законодавством пільгового проїзду окремих категорій громадян за 2009 рік склав 20%, у тому числі по міськелектротранспорту – 14%.
За рахунок коштів міського бюджету надана фінансова допомога КП «Міськелектротранс» у сумі 71,3млн.грн., з них на погашення заборгованості з заробітної плати спрямовано 51,3млн.грн., на оплату трамваїв і тролейбусів, які придбані раніше на умовах лізінгу, - 13,5млн.грн., на капітальний ремонт 4 трамвайних вагонів – 1,5млн.грн., розробку проектно-кошторисної документації на будівництво трамвайних шляхів та переїздів – 4,0млн.грн., придбання автоматизованої системи диспетчерського управління – 1,0млн.грн.
Крім того, у 2009 році надана фінансова допомога КП «Вагоноремонтний завод» (0,5млн.грн.) на погашення заборгованості з заробітної плати, а також виділені кошти КП «Сигнал» у сумі 0,5млн.грн. на придбання 3-х одиниць сучасної спецтехніки для розмітки проїзджої частини вулично-шляхової мережі та обладнання для виготовлення термопластику.
 
За рахунок коштів бюджету розвитку здійснено видатків у сумі 96,8млн.грн., у тому числі на реконструкцію стадіону «Металіст» – 30,0млн.грн.; реконструкцію доріг – 28,5млн.грн.; будівництво та реконструкцію інженерних комунікацій (теплових, газових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, мереж зовнішнього освітлення) – 12,7млн.грн.; реконструкцію та будівництво об’єктів соціально-культурного призначення (Палацу дитячої та юнацької творчості, міської клінічної лікарні №30 по проспекту Московському, 195, лікувального комплексу по проспекту Московському, 197, міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту Яни Клочкової)  – 6,8млн.грн.;  реконструкцію трамвайних шляхів та переїздів –   4,0млн.грн.; будівництво другої черги Дергачівського полігону з поховання твердих побутових відходів – 8,6млн.грн.; придбання спецтехніки для комунальних підприємств – 2,7млн.грн.; будівництво кладовища по проспекту Гагаріна – 2,1млн.грн., оплату проектних робіт майбутніх періодів – 1,4млн.грн. Слід відмітити, що з обласного бюджету не отримана субвенція на реконструкцію доріг (провулок Власівський) у сумі 2,0млн.грн.
 
Видатки на фінансування заходів «Програми охорони навколишнього природного середовища» збільшились у порівнянні з  2008 роком у 4,7 рази та склали 8,0млн.грн., при цьому, кошти спрямовані: на санацію каналізаційного колектору по проспекту Гагаріна (за рахунок субвенції, яка отримана з обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, - 2,0млн.грн.), виготовлення проектно-кошторисної документації і капітальний ремонт Гончарівської, Павлівської та Журавлівської гребель (1,6млн.грн.), придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (1,5млн.грн.), реконструкцію ділянки Жихар-Основ’янської водопровідної системи (0,6млн.грн.), розчищення русла р.Харків (0,5млн.грн.), упорядкування та ремонт водорозбірних систем природних джерел (0,6млн.грн.), розробку проектно-кошторисної документації та методик поглибленого очищення стічних вод (0,4млн.грн.), а також на інші цілі.
 
Показники зведеного та міського бюджетів м.Харкова по доходах та видатках та розшифрування видатків за статтями економічної класифікації наведені у таблицях, які додаються.

 

В.о. заступника міського голови – директора Департаменту бюджету і фінансів
Т. Д. Таукешева

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»