Нагороди Ради Європи

Повідомлення для преси

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРЕС-СЛУЖБА

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПРЕСИ
Від 26.10.2009 р.
м. Харків
Про підсумки виконання бюджету м.Харкова за 9 місяців 2009 року

За 9 місяців 2009 року до зведеного бюджету м.Харкова надійшло 2012,8млн.грн., у тому числі до загального фонду бюджету – 1369,5млн.грн., спеціального – 162,8млн.грн., отримано трансфертів з Державного та обласного бюджетів – 480,5млн.грн.


Планові показники по доходах за січень-вересень 2009 року виконані у цілому на 96,6%, по загальному фонду – на 100,9%, по спеціальному – на 72,7%, по трансфертах – на 95,6%.

У порівнянні з відповідним періодом 2008 року обсяг фінансових ресурсів м.Харкова зменшився на 163,8млн.грн. (на 7,5%), з них доходи загального фонду - на 23,6млн.грн. (на 1,7%), спеціального – на 129,7млн.грн. (на 44,3%), трансферти з Держбюджету - на 10,5млн.грн. (на 2,1%).


 Фінансово-економічна криза та зміни у законодавстві України відобразились як на рівні виконання планових показників по доходних джерелах, так і на зниженні обсягів надходжень до бюджету міста Харкова.
Зокрема, з 18 запланованих доходних джерел загального фонду план не виконано по 8, найбільш значні недонадходження по платі за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – 20,9млн.грн., по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – 8,9млн.грн., по місцевих податках та зборах – 4,9млн.грн., по платі за землю – 1,7млн.грн.
При цьому, у зв’язку з забороною грального бізнесу надходження плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшились у 3,4 рази (з 31,8млн.грн. до 9,3млн.грн.). Знизились також обсяги надходжень місцевих податків та зборів - на 11,2% (з 44,8млн.грн. до 39,8млн.грн.), єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва - на 6,3% (з 76,3млн.грн. до 71,5млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб – на 3,2% (з 962,8млн.грн. до 932,4млн.грн.). Доходи бюджету міста від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів склали 11,5млн.грн. проти 29,4млн.грн. за такий же період 2008 року.

 

Одночасно необхідно відмітити збільшення надходжень плати за землю - зі 188,6млн.грн. до 235,6млн.грн. (у 1,3 рази), плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності - з 41,8млн.грн. до 44,8млн.грн. (на 7,0%), податку на прибуток комунальних підприємств – з 6,7млн.грн. до 7,1млн.грн. (на 6,5%), державного мита – з 6,2млн.грн. до 9,3млн.грн. (у 1,5 рази). Крім того, за минулий період до бюджету міста надійшли адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у сумі 5,1млн.грн., у той час як у 2008 році до 17 листопада ці штрафи до бюджету міста не зараховувались.  

Доходи спеціального фонду бюджету міста знизились з 292,5млн.грн. за 9 місяців 2008 року до 162,8млн.грн. за січень-вересень поточного року за рахунок зменшення надходжень від приватизації комунального майна (з 72,5млн.грн. до 34,9млн.грн.), від продажу землі (з 116,4млн.грн. до 13,5млн.грн.), а також до цільового фонду (з 16,4млн.грн. до 2,6млн.грн.).

За звітний період 2009 року обсяг трансфертів з Державного та обласного бюджетів зменшився проти відповідного показника минулого року на 2,1% (з 491,0млн.грн. до 480,5млн.грн.) у зв’язку з відсутністю у бюджеті м.Харкова на 2009 рік субвенцій інвестиційного характеру.
При цьому, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у 1,3 рази зросли субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства та дітям-інвалідам (271,9млн.грн. проти 204,7млн.грн.), а також на пільги та субсидії населенню (192,0млн.грн. проти 153,4млн.грн.), у 1,8 рази – на придбання інсуліну для хворих на діабет (10,9млн.грн. проти 6,0млн.грн.), у 1,5 рази - на утримання дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу (447,2тис.грн. проти 304,3тис.грн.).

За 9 місяців 2009 року видатки бюджету м.Харкова склали 2107,7млн.грн. або 94,8% до уточненого плану звітного періоду, з них видатки загального фонду – 1822,4млн.грн. (98,3% до плану), спеціального – 285,3млн.грн. (77,6%).

Проти відповідного періоду 2008 року обсяг видатків у цілому збільшився на 130,1млн.грн. (на 6,6%), у тому числі видатки загального фонду – на 46,7млн.грн. (на 2,6%), спеціального – на 83,4млн.грн. (у 1,4 рази) за рахунок субвенції на надання пільг ветеранам війни та праці у сумі 97,9млн.грн., отриманої до спеціального фонду з Державного бюджету України.
 

Із загальної суми видатків бюджету на фінансування соціально-культурної сфери спрямовано 74,3% або 1566,8млн.грн., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник збільшився у 1,2 рази. При цьому, у 1,1 рази зросли видатки на охорону здоров’я (450,8млн.грн. проти 392,2млн.грн.) та фізичну культуру і спорт (25,7млн.грн. проти 22,7млн.грн.), у 1,2 рази - на освіту (561,5млн.грн. проти 467,6млн.грн.), у 1,3 рази - на соціальний захист та соціальне забезпечення (463,5млн.грн. проти 362,4млн.грн.) та на культуру і мистецтво (65,3млн.грн. проти 49,0млн.грн.).

У першу чергу ресурси бюджету міста спрямовувались на фінансування захищених статей, зокрема, на заробітну плату працівників бюджетних установ з нарахуваннями із загального фонду витрачено 853,2млн.грн., що на 13,7% більше, ніж за 9 місяців 2008 року, на придбання медикаментів – 33,4млн.грн. або на 36,8% більше, на придбання продуктів харчування – 30,2млн.грн. або на 11,2% більше. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 194,0млн.грн. або майже у 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, що пов’язане з підвищенням тарифів на енергоносії. 
Слід відмітити, що у минулому періоді виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, яка фінансується з бюджету м.Харкова, здійснювалась своєчасно, заборгованість із заробітної плати відсутня.

Незважаючи на вкрай складну ситуацію з наповненням бюджету, за 9 місяців 2009 року на фінансування житлово-комунального господарства за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету м.Харкова спрямовано 283,0млн.грн. або на 12,9млн.грн. більше відповідного показника минулого року.

При цьому, видатки на благоустрій міста зросли у 1,3 рази (зі 156,1млн.грн. до 211,5млн.грн.), у тому числі видатки на утримання, ремонт та реконструкцію доріг – у 1,2 рази (зі 115,7млн.грн. до 142,3млн.грн.), на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення – у 1,1 рази (з 16,8млн.грн. до 18,1млн.грн.), на утримання та ремонт об’єктів озеленення – у 2,6 рази (з 10,3млн.грн. до 26,9млн.грн.), на утримання та ремонт зливової каналізації та об’єктів водопониження – у 1,5 рази (з 5,8млн.грн. до 8,9млн.грн.). 

На капітальний ремонт житлового фонду витрачено 19,9млн.грн. проти 17,9млн.грн. за аналогічний період 2008 року, на фінансування заходів з покращення санітарного стану міста, збір та вивіз сміття – 13,3млн.грн. або у 1,6 рази більше, ніж за 9 місяців 2008 року.
Видатки на підтримку та розвиток пасажирського транспорту склали 88,6млн.грн., з них за рахунок субвенції з Державного бюджету на компенсаційні виплати метрополітену, міськелектротранспорту та автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян спрямовано 31,2млн.грн., за рахунок коштів міського бюджету надана фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс» у сумі 42,3млн.грн. та оплачені видатки на придбання трамваїв та тролейбусів на умовах лізингу 10,1млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатків у сумі 80,7млн.грн., з яких на реконструкцію стадіону «Металіст» спрямовано 30,0млн.грн., на реконструкцію доріг - 22,3млн.грн., на будівництво та реконструкцію інженерних комунікацій (теплових, газових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, мереж зовнішнього освітлення) – 8,9млн.грн., на будівництво другої черги Дергачівського полігону з поховання твердих побутових відходів – 7,5млн.грн., на реконструкцію трамвайних колій та переїздів - 4,0млн.грн., на реконструкцію Палацу дитячої та юнацької творчості – 3,1млн.грн., на будівництво кладовища по пр.Гагаріна – 2,0млн.грн., на оплату проектних робіт майбутніх років – 1,4млн.грн.

В.о. заступника міського голови – директора Департаменту бюджету і фінансів
Т. Д. Таукешева

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»