Нагороди Ради Європи

Про виконання бюджету міста Харкова за 2008 рік

Доходи бюджету

Зведений бюджет міста Харкова

За 2008 рік доходи зведеного бюджету міста Харкова наблизились до трьохмільярдної відмітки та склали 2951,5млн.грн., з яких до загального фонду надійшло 1899,5млн.грн. (64,4%), до спеціального – 364,4млн.грн. (12,3%), отримано трансфертів з Державного та обласного бюджетів (з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, – 58,1млн.грн.) - 687,6млн.грн. (23,3%).

Первісно затверджений бюджет міста Харкова по доходах виконано на 111,5%, у тому числі по загальному фонду – на 111,1%, по спеціальному – на 134,6%, по трансфертах з Державного бюджету – на 103,0%.

При цьому, за рахунок заходів, що проводились у місті з підвищення ефективності використання комунального майна, земельних та фінансових ресурсів, додатково до бюджету міста надійшло 37,0млн.грн. плати за землю (у тому числі 21,6млн.грн. – орендної плати за землю), 19,1млн.грн. – плати за оренду міського комунального майна, 22,8млн.грн. – від розміщення на рахунках в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які накопичувались для погашення у 2008 році запозичення, проведеного до бюджету розвитку міського бюджету у 2005 році, 36,1млн.грн. – від приватизації комунального майна, 21,0млн.грн. – від продажу землі.

У порівнянні з 2007 роком фінансові ресурси міста збільшились у 1,2 рази (на 565,3млн.грн.), у тому числі доходи загального фонду – у 1,3 рази (на 460,3млн.грн.), спеціального – у 1,3 рази (на 93,5млн.грн.), трансферти з Державного бюджету – на 1,7% (на 11,4млн.грн.).

За останні 2 роки обсяг бюджету міста зріс практично у 2 рази – з 1,5млрд.грн. у 2006 році до майже 3млрд.грн. у 2008 році.

У відповідності до Бюджетного кодексу України основним доходним джерелом залишається податок з доходів фізичних осіб, за рахунок якого сформовано близько 70% доходів загального фонду. У порівнянні з 2007 роком його обсяги зросли у 1,3 рази та досягли 1317,9млн.грн.

Одночасно збільшились надходження і з інших найбільш вагомих джерел формування загального фонду бюджету, зокрема, у 1,4 рази – по платі за землю (зі 186,6млн.грн. до 257,0млн.грн.) та місцевих податках і зборах (з 43,1млн.грн. до 60,6млн.грн.), у 2 рази – по платі за оренду комунального майна (з 28,2млн.грн. до 57,3млн.грн.), у 1,1 рази – по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва (з 91,8млн.грн. до 103,1млн.грн.) та платі за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (з 38,9млн.грн. до 43,3млн.грн.).

Разом з тим, усі негативні фактори, пов’язані зі світовою фінансово-економічною кризою, у повній мірі відобразились на рівні наповнення міської казни і за останні місяці 2008 року місто втратило близько 100,0млн.грн. тільки від зниження надходжень податку з доходів фізичних осіб.

Обсяги та перелік власних доходних джерел не дозволили перекрити такі втрати основного доходного джерела, який складає більше двох третин загального фонду бюджету міста.

При цьому, якщо у першому та другому кварталах надходження по доходах загального фонду проти аналогічних кварталів 2007 року зростали у 1,4 рази, то у третьому та в жовтні – у 1,3 рази, у листопаді – на 10,8%, у грудні – на 14,9%.

З урахуванням вказаних обставин, уточнений план по доходах бюджету (тобто розраховані за підсумками 1 півріччя оптимістичні прогнози до кінця року) залишився недовиконаним на 40,1млн.грн. (по загальному фонду – на 10,6млн.грн.).

Рівень виконання уточнених планових показників склав у цілому 98,7%, у тому числі по загальному фонду – 99,4%, спеціальному – 113,1%, трансфертах – 90,6%.

З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету міста, слід відмітити збільшення у 1,9 рази надходжень від приватизації комунального майна (96,1млн.грн. проти 50,2млн.грн., що надійшли у 2007 році), у 1,7 рази – від продажу землі (121,0млн.грн. проти 72,0млн.грн.), у 1,2 рази – податку з власників транспортних засобів (30,8млн.грн. проти 26,3млн.грн.), у 1,4 рази - власних надходжень бюджетних установ (94,8млн.грн. проти 69,4млн.грн.), у 1,2 рази – збору за забруднення навколишнього природного середовища (1,3млн.грн. проти 1,1млн.грн.). До цільового фонду надійшло 20,5млн.грн., річний план (20,4млн.грн.) виконано на 100,8%.

Обсяг трансфертів з Державного та обласного бюджетів до загального і спеціального фондів склав 629,5млн.грн. проти 602,7млн.грн., отриманих у 2007 році, і при уточненому плановому показнику на 2008 рік у сумі 697,0млн.грн.

У порівнянні з 2007 роком у 1,4 рази збільшились обсяги субвенцій на виплату допомоги сім’ям з дітьми (з 211,6млн.грн. до 293,8млн.грн.), у 2,3 рази – на утримання дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу (зі 189,3тис.грн. до 438,9тис.грн.). У повному обсязі до бюджету міста надійшли заплановані на 2008 рік у частині загального фонду Державного бюджету субвенції на будівництво метрополітену (49,6млн.грн.), а також субвенції з обласного бюджету на придбання інсуліну для хворих діабетом (9,3млн.грн.).

Одночасно залишився недовиконаним план надходжень трансфертів з Державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення у сумі 29,6млн.грн. (0,9млн.грн. – допомога сім’ям з дітьми, 28,7млн.грн. – пільги та субсидії населенню), на будівництво та придбання житла для військовослужбовців - 244,0тис.грн., на придбання вагонів для комунального електротранспорту – 850,0тис.грн., на енергозберігаючі заходи – 1,5млн.грн.

При цьому, заборгованість по виплатах допомоги сім’ям з дітьми відсутня, по пільгах і субсидіях населенню при недоотриманих субвенціях у сумі 28,7млн.грн., заборгованість по розрахунках за грудень склала 3,8млн.грн.

Крім цього, зі спеціального фонду Державного бюджету не надійшли субвенції на придбання вагонів для комунального електротранспорту у сумі 10,0млн.грн. та на будівництво метрополітену - 25,0млн.грн.

На наповнення доходної частини бюджету міста у певній мірі впливає виконання платниками податків своїх зобов'язань перед бюджетом.

За даними державної податкової служби заборгованість платників податків міста Харкова перед бюджетами усіх рівнів станом на 01.01.2009р. досягла 525,7млн.грн. (проти 326,7млн.грн. на 01.01.2008р.), що складає 6,6% від обсягу територіальних податкових надходжень. З цієї суми бюджет міста недоотримав 17,8млн.грн. або 0,9% від обсягу доходів загального фонду.

З початку року загальний розмір недоїмки зріс на 199,0млн.грн., недоїмка з платежів, які надходять до бюджету міста, зменшилась на 8,3млн.грн., при цьому, основна сума недоїмки склалась по податку з доходів фізичних осіб (8,5млн.грн.) та по платі за землю (5,5млн.грн.).

Міський бюджет міста Харкова

Доходи міського бюджету міста Харкова за 2008 рік у цілому склали 2664,8млн.грн., з них доходи загального фонду –1686,4млн.грн. (63,3%), доходи спеціального фонду – 291,5млн.грн. (10,9%), трансферти (з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, – 57,4млн.грн.) – 686,9млн.грн. (25,8%).

Проти 2007 року ресурси міського бюджету збільшились на 511,2млн.грн. (у 1,2 рази), у тому числі доходи загального фонду – на 426,8млн.грн. (у 1,3 рази), доходи спеціального фонду – на 71,8млн.грн. (у 1,3 рази), обсяги трансфертів – на 12,5млн.грн. (на 1,9%).

Первісно затверджені обсяги міського бюджету виконані у цілому на 110,0%, по загальному фонду – на 110,5%, по спеціальному – на 126,6%.

Разом з тим, усі фактори, які негативно відобразились на підсумках виконання бюджету міста, аналогічним чином вплинули і на виконання міського бюджету.

Уточнені показники обсягів доходів, затверджених міською радою (2735,2млн.грн.), виконано у цілому на 97,4%, у тому числі по доходах загального фонду – на 99,5%, спеціального фонду – на 103,5%, по трансфертах – на 90,6%.

При цьому, з 14 доходних джерел загального фонду планові показники не виконано по трьох, зокрема, по податку з доходів фізичних осіб рівень виконання плану склав 98,1% (при уточненому плані 1342,4млн.грн. надійшло 1317,5млн.грн.), по платі за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності – 95,9% (при плані 1200,0тис.грн. надійшло 1150,7тис.грн.), по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 57,0% (надійшло 5,1млн.грн. при планових показниках – 9,0млн.грн.).

Доходи спеціального фонду міського бюджету за 2008 рік склали 291,5млн.грн., первісно затверджений обсяг (230,3млн.грн.) виконано на 126,6%, уточнений план (281,6млн.грн.) – на 103,5%, у порівнянні з 2007 роком обсяги фонду збільшились на 71,8млн.грн.

При цьому, надходження від продажу земельних ділянок зросли на 49,0млн.грн. (з 72,0млн.грн. до 121,0млн.грн.), від приватизації комунального майна – на 45,9млн.грн. (з 50,2млн.грн. до 96,1млн.грн.), надходження податку з власників транспортних засобів – на 4,5млн.грн. (з 26,3млн.грн. до 30,8млн.грн.), власні надходження бюджетних установ на 3,6млн.грн. (з 18,5млн.грн. до 22,1млн.грн.).

Обсяги надходжень до цільового фонду склали 20,2млн.грн., планові показники (20,1млн.грн.) виконано на 100,5%.

Видатки бюджету

Загальні підсумки

Зведений бюджет міста Харкова

Видаткова частина зведеного бюджету м.Харкова за 2008 рік склала 2975,6млн.грн. або 95,2% до уточненого плану на рік, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 2538,6млн.грн. (96,1%), спеціального фонду – 437,0млн.грн. (90,7%).

У порівнянні з 2007 роком обсяг видатків бюджету міста збільшився на 721,9млн.грн. (у 1,3 рази), при цьому, видатки загального фонду зросли на 601,9млн.грн. (у 1,3 рази), спеціального фонду - на 120,0млн.грн. (у 1,4 рази).

Першочергова увага у ході виконання бюджету приділялась захищеним статтям, на фінансування яких спрямовано дві третини всього обсягу бюджету або 1885,4млн.грн.

Найбільшу питому вагу у структурі видатків загального фонду бюджету займає оплата праці працівників бюджетних установ разом з нарахуваннями (40,6% або 1031,1млн.грн.). У порівнянні з 2007 роком цей показник зріс на 276,2млн.грн. або у 1,4 рази, що пов’язано з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та рівня оплати праці працівників бюджетної сфери.

Заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова, станом на 01.01.2009р. відсутня.

У 2008 році зросли видатки і на інші захищені статті бюджету. Зокрема, видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали збільшились проти попереднього року у 1,3 рази та склали 33,9млн.грн., на харчування – у 1,4 рази (41,8млн.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв’язку в підвищенням тарифів – у 1,2 рази (167,5млн.грн.).

На погашення боргів педагогічним працівникам згідно Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» з Державного бюджету отримана та використана субвенція в сумі 7,2млн.грн.

Слід відмітити, що у складі видатків бюджету міста більше 60% займають видатки на фінансування соціально-культурної сфери (1849,9млн.грн.), у порівнянні з 2007 роком їх обсяг збільшився у 1,3 рази, при цьому, видатки на освіту та фізкультуру і спорт зросли у 1,4 рази та склали, відповідно, 666,7млн.грн. і 33,7млн.грн., охорону здоров’я – у 1,3 рази (550,1млн.грн.), культуру та мистецтво – у 1,5 рази (73,0млн.грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення – у 1,1 рази (526,4млн.грн).

У структурі видатків спеціального фонду найбільшу питому вагу займають видатки бюджету розвитку - 55,5%, які виконані у сумі 187,1млн.грн. та зросли проти 2007 року у 1,1 рази.

За рахунок власних надходжень бюджетними установами проведено видатків у сумі 92,5млн.грн. або у 1,3 рази більше, ніж за 2007 рік.

Кошти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у сумі 34,2млн.грн. спрямовані на ремонт та утримання шляхів.

За рахунок цільового фонду міської та районних рад витрачено 12,4млн.грн., фонду охорони навколишнього природного середовища – 1,7млн.грн.

На жаль, зниження надходжень до бюджету міста у останні місяці минулого року негативно відобразилось на можливостях проведення видатків, передбачених на 2008 рік. В умовах обмеженості фінансових ресурсів виконавчими органами міської ради розроблені жорсткі умови використання бюджетних коштів, а також правила організації бюджетного процесу, затверджені 10.12.2008 року розпорядженням міського голови.

У останні дні року усі кошти у першу чергу спрямовувались на забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та комунальних підприємств, оплату за продукти харчування, медикаменти та спожииті бюджетними установами енергоносії. Питання оплати інших статей бюджетних витрат розглядались тільки після фінансування вказаних видатків.

Міський бюджет міста Харкова

Видатки міського бюджету за 2008 рік склали 2691,7млн.грн. або 94,1% до уточненого плану року (2860,2млн.грн.), з них, за рахунок коштів загального фонду витрачено 2326,6млн.грн. або 96,2% до уточненого плану на рік, спеціального – 365,1млн.грн. або 82,9%. У порівнянні з 2007 роком видатки міського бюджету зросли у 1,3 рази або на 667,4млн.грн., у тому числі видатки загального фонду – у 1,3 рази (на 566,4млн.грн.), спеціального – у 1,4 рази (на 101,0млн.грн.).

У структурі видатків загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів з Державного бюджету) найбільш питому вагу 48,6% (836,5млн.грн.) становлять кошти, які передаються до інших бюджетів.

Зокрема, районним у місті бюджетам перерахована дотація вирівнювання у сумі 736,6млн.грн., у повному запланованому обсязі перераховані кошти, які передаються до Державного бюджету, - 98,1млн.грн., субвенція Державному бюджету на дольову участь у реконструкції оглядової башти пам’ятки архітектури ХIХ століття – будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50 (0,2млн.грн.), субвенції до інших бюджетів (1,6млн.грн.), з них міському бюджету міста Калуш Івано-Франківської області та міському бюджету міста Могильов-Подільський Вінницької області на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року - по 0,3млн.грн., міському бюджету міста Дергачі на ліквідацію наслідків від експлуатації полігону твердих побутових відходів – 0,5млн.грн., міському бюджету міста Чугуєва та міському бюджету міста Первомайський на виконання спільних заходів по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання – по 0,25млн.грн.

На соціально-культурну сферу та утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду міського бюджету спрямовано 468,5млн.грн., на житлово-комунальне господарство і транспорт – 455,0млн.грн., на видатки по обслуговуванню боргових зобов’язань та інші видатки – 15,5млн.грн., кошти, які передані із загального фонду до бюджету розвитку, склали 57,4млн.грн.

Необхідно відзначити, що у звітному періоді за рахунок коштів міського бюджету м.Харкова на реалізацію 30 програм, затверджених Харківською міською радою, (включаючи програму соціально-економічного розвитку міста) спрямовано у цілому 728,5млн.грн.

Крім того, у 2008 році погашені боргові зобов’язання міської ради у сумі 100,0млн.грн., запозичені до бюджету розвитку у 2005 році. Ці кошти було витрачено на дольову участь у будівництві метро – 49,6млн.грн., реконструкцію вулиць міста – 25,4млн.грн., придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств міста – 15,0млн.грн., реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – 10,0млн.грн.

Галузі та програми

На утримання установ освіти за рахунок коштів загального фонду бюджету м.Харкова спрямовано 620,0млн.грн. або 98,3% до уточненого плану на рік. У порівнянні з 2007 роком видатки зросли на 161,7млн.грн. або у 1,4 рази.

Найбільшу питому вагу в обсязі видатків на освіту займає виплата заробітної плати з нарахуваннями на неї – 73,7% або 456,8млн.грн. У порівнянні з 2007 роком зазначені видатки збільшились на 123,3млн.грн., при цьому, середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду зросла у 1,4 рази та склала 1125,2грн. У 2008 році проведені виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди, премій та стимулюючих доплат і надбавок до окладу у розмірі до 50% по усіх категоріях працівників освіти у загальній сумі 23,7млн.грн., у тому числі доплата керівникам дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл міста у розмірі 50% посадового окладу - 2,4млн.грн.

Видатки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв займають 11,9% у загальному обсязі видатків по галузі або 73,9млн.грн., у порівнянні з 2007 роком вони збільшились на 4,0млн.грн.

На харчування дітей та учнів установ освіти міста спрямовано 35,5млн.грн. (5,7% від загального обсягу видатків на освіту), у порівнянні з 2007 роком зазначені видатки зросли у 1,4 рази. Середня вартість харчування в день склала: на одну дитину по дитячих дошкільних закладах - 7,03грн.; на одного учня по загальноосвітніх школах у 1-4 класах – 2,99грн., харчування пільгового контингенту – 4,0грн., харчування учнів у групах продовженого дня – 3,99грн.

На укріплення матеріально-технічної бази та капітальний ремонт закладів освіти витрачено 35,8млн.грн., що у 2,5 рази більше, ніж у 2007 році, з них на придбання обладнання та предметів довгострокового користування спрямовано 4,6млн.грн., на капітальний ремонт закладів освіти – 31,2млн.грн.

За рахунок коштів міського бюджету на утримання 5 установ освіти, а також проведення заходів, передбачених міськими програмами, витрачено 35,6млн.грн., що у 1,8 рази більше, ніж у 2007 році. При цьому, у структурі видатків по галузі 60,4% або 21,5млн.грн. припадає на реалізацію заходів, передбачених міськими програмами «Комп'ютеризація та інформатизація закладів та установ освіти м.Харкова на 2006-2008 роки» (3,1млн.грн.), «Обдарована молодь на 2007-2010 роки» (1,4млн.грн.) та «Розвиток матеріально-технічної бази установ освіти м.Харкова на 2007-2010 роки» (17,0млн.грн.).

На утримання установ охорони здоров'я за рахунок коштів загального фонду бюджету міста спрямовано 513,9млн.грн. (98,0% до уточненого плану на рік), що на 125,6млн.грн. або у 1,3 рази більше, ніж за 2007 рік.

У загальному обсязі видатків по галузі 70,5% або 362,1млн.грн. припадає на заробітну плату з нарахуваннями, при цьому, середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду склала 934,8грн. і у порівнянні з 2007 роком зросла у 1,3 рази.

На розрахунки за спожиті медичними установами енергоносії та інші комунальні послуги спрямовано 40,0млн.грн.

На медикаменти витрачено 33,9млн.грн., з них за рахунок коштів міського бюджету у рамках Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010р.р.» – 19,0млн.грн.

За рахунок цих коштів здійснювались централізовані закупівлі інсулінів і таблетированих препаратів для хворих діабетом та іншими ендокринологічними захворюваннями на суму 11,6млн.грн.; медикаментів, що дорого коштують, для окремих категорій хворих за життєвими показниками - на 5,3млн.грн.; дезінфекційних засобів для забезпечення санітарно-епідеміологічного режиму в лікувально-профілактичних установах міста - на 2,1млн.грн.

На харчування спрямовано 5,9млн.грн., з яких на забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей – 0,1млн.грн.

Видатки на зубопротезування пільгового контингенту склали 1,3млн.грн.

На зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ за рахунок коштів міського бюджету витрачено 33,9млн.грн., у тому числі на придбання медичної апаратури та обладнання – 20,0млн.грн., на проведення робіт з капітального ремонту – 13,9млн.грн.

Крім того, у рамках галузевої Комплексної програми здійснено капітальний ремонт покрівлі, фасаду та приміщень будівлі КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» на суму 3,0млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано виробниче обладнання та спеціалізований автотранспорт, у тому числі для вищезазначеного підприємства на суму 2,3млн.грн., для КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м.Харкова» - на 3,9млн.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали 524,6млн.грн. або 94,2% до уточненого плану року. Найбільша питома вага у сумі видатків по галузі (92,4% або 484,7млн.грн.) припадає на виплати, які здійснюються за рахунок субвенцій, отриманих з Державного бюджету, у тому числі на надання пільг ветеранам війни та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних та інших послуг – 191,0млн.грн. (проти 209,3млн.грн. у 2007 році); виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім’ям – 293,7млн.грн. (проти 211,6млн.грн.).

У рамках реалізації міської «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2008 рік» витрачено 6,6млн.грн., з яких на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям громадян спрямовано 2,2млн.грн., проведення благодійних заходів – 246,3тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – переможцям конкурсу соціальних проектів у рамках проекту «Єдина соціальна мережа» - 671,8тис.грн., надання додаткових гарантій окремим категоріям громадян за надані послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведения, утримання будинків, споруд і прибудинкових територій - 3,2млн.грн.

За рахунок коштів міського бюджету виділено 1,6млн.грн. на забезпечення роботи міського Центру соціальної адаптації для осіб без певного місця проживання, а також Центру ранньої загальної соціально-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів і інвалідів дитинства.

Видатки на утримання територіальних центрів та відділень соціальної допомоги вдома склали 18,7млн.грн. та у порівнянні з 2007 роком зросли на 4,9млн.грн. або у 1,4 рази.

Найбільшу питому вагу в обсязі зазначених видатків (87,6%) займає виплата заробітної плати з нарахуваннями – 16,4млн.грн., при цьому, середньомісячна заробітна плата зросла у 1,3 рази та склала 851,9грн. на одну зайняту посаду.

Видатки на виконання програм і здійснення заходів, які стосуються сім’ї, жінок, молоді та дітей, виконані у сумі 10,2млн.грн. або на 98,3% до планових показників на рік. У порівнянні з 2007 роком обсяг зазначених видатків збільшився на 2,7млн.грн. або у 1,4 рази.

Видатки по фонду оплати праці у порівнянні з 2007 роком зросли на 2,2млн.грн. або у 1,5 рази та склали 6,8млн.грн., при цьому, середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду по центрах соціальних служб для молоді склалась на рівні 1999,6грн. або у 1,6 рази більше, ніж за 2007 рік, по клубах за місцем проживання – 1111,8грн. або у 1,5 рази більше.

За рахунок коштів міського бюджету у звітному періоді на фінансування міського центру «Довіра» та центру дозвілля молоді, а також на проведення заходів для дітей, сім’ї та молоді у відповідності до програм «Молодь Харкова» і «Міська програма запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності» спрямовано 2,2млн.грн.

На утримання установ культури за 2008 рік витрачено 66,7млн.грн. або 97,0% до уточненого плану звітного періоду. У порівнянні з 2007 роком видатки збільшились на 24,1млн.грн. або у 1,6 рази.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків по галузі займає заробітна плата з нарахуваннями - 66,4% або 44,3млн.грн. Середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду склала 1146,3грн., що у 1,4 рази перевищує показник 2007 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 2,5млн.грн., що на 0,4млн.грн. більше, ніж у 2007 році, на капітальні видатки – 7,1млн.грн. або у 2,4 рази більше.

На реалізацію міської «Програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009р.р.» у 2008 році витрачено 3,0млн.грн., видатки на реалізацію міської програми «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2007-2008 роки» при плані на рік з урахуванням змін – 54,0тис.грн. освоєні у повному обсязі.

У звітному періоді надана фінансова допомога Харківському зоопарку у сумі 7,8млн.грн., з якої 6,0млн.грн. витрачено на поточне утримання та 1,8млн.грн. на його реконструкцію. За рахунок коштів, спрямованих на капітальні видатки, продовжено будівництво будинку юннатів – 1,3млн.грн., проведена реконструкція електричних, опалювальних, водопровідних та каналізаційних мереж будинку приматів – 0,5млн.грн.

Видатки на утримання установ та фінансування програм по фізкультурі і спорту виконано в сумі 32,8млн.грн. або на 99,2% до уточненого плану на рік, у порівнянні з 2007 роком вказані видатки зросли на 9,3млн.грн. або у 1,4 рази.

Найбільшу питому вагу в обсязі видатків по галузі займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї - 59,6% або 19,5млн.грн. У порівнянні з 2007 роком видатки по фонду оплати праці зросли на 5,4млн.грн., при цьому, середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл на одну зайняту посаду склала 1113,7грн., що у 1,3 рази більше аналогічного показника попереднього року.

За рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на утримання 6 спортивних шкіл та проведення спортивно-масових заходів спрямовано 18,2млн.грн. або на 5,3млн.грн. більше, ніж у 2007 році.

На виконання окремих заходів, передбачених «Комплексною міською програмою розвитку фізкультури та спорту у м.Харкові на період 2006-2011р.р.», витрачено 5,5млн.грн., у тому числі на надання фінансової підтримки 44 організаціям, у яких тренуються провідні спортсмени та команди спортивних майстрів - 1,5млн.грн., на проведення 345 спортивно-масових заходів – 417,8тис.грн., на виплату стипендій Харківської міської ради спортсменам-кандидатам на участь у Олімпійських та Паралімпійських іграх, винагород спортсменам та їх тренерам, чемпіонам, призерам Олімпійських та Паралімпійських ігор 894,9тис.грн., на надання фінансової підтримки Харківському Палацу спорту – 2,7млн.грн.

На фінансування житлово-комунального господарства за рахунок загального та спеціального фондів бюджету міста у 2008 році спрямовано 425,4млн.грн. або у 1,3 рази більше, ніж у 2007 році.

При цьому, видатки на утримання, капітальний ремонт та будівництво житлового фонду зросли у 1,3 рази та склали 126,8млн.грн., видатки на благоустрій міста - у 1,5 рази (249,3млн.грн.), з них у 1,7 рази збільшились видатки на утримання, ремонт та реконструкцію шляхів, магістралей, мостів (171,7млн.грн.), у 1,2 рази - на утримання, ремонт і реконструкцію мереж освітлення (29,8млн.грн.), у 1,8 рази – на утримання і ремонт об’єктів озеленення (22,3млн.грн.), у 1,3 рази - на утримання і ремонт гідроспоруд і фонтанів (3,8млн.грн.), у 1,2 рази - на утримання та ремонт зливової каналізації (5,7млн.грн.), у 2 рази – на утримання, будівництво та ремонт кладовищ (5,2млн.грн.).

На підтримку та розвиток транспортних підприємств спрямовано 243,1млн.грн., що у 1,3 рази перевищує показник 2007 року, з яких компенсаційні виплати метрополітену, міськелектротранспорту та автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету склали 41,6млн.грн.

За рахунок коштів міського бюджету надана фінансова допомога КП «Міськелектротранс» у сумі 103,5млн.грн. або у 1,6 рази більше у порівнянні з попереднім роком. На придбання трамваїв і тролейбусів спрямовано 21,8млн.грн. (у 1,5 рази більше), розробку проектно-кошторисної документації та реконструкцію трамвайних переїздів та шляхів – 15,2млн.грн., капітальний ремонт трамвайних вагонів – 2,5млн.грн.

Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку виконані у сумі 187,1млн.грн., що у 1,1 рази перевищує рівень 2007 року. Кошти спрямовані на будівництво метрополітену – 54,5млн.грн., реконструкцію вулиць міста – 26,2млн.грн., реконструкцію трамвайних шляхів та переїздів – 14,5млн.грн., реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – 10,0млн.грн., реконструкцію будівлі міської клінічної лікарні №30 по проспекту Московському, 195 – 8,6млн.грн., будівництво та реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж – 8,4млн.грн., будівництво житла для військовослужбовців – 7,8млн.грн., заходи щодо поліпшення санітарного стану міста та облаштування кладовищ – 5,9млн.грн., технічне переоснащення та реконструкцію об’єктів теплопостачання – 2,1млн.грн.

Крім цього, перерахована субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону «Металіст» у сумі 15,0млн.грн.

Показники зведеного та міського бюджетів м.Харкова по доходах та видатках та розшифрування видатків за статтями економічної класифікації наведені у таблицях, які додаються. 

В.о. заступника міського голови – директора Департаменту бюджету і фінансів
Т. Д. Таукешева

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»