Нагороди Ради Європи

Рішення сесій міської ради

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СЕСІЯ V СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22.11.2006 р.
м. Харків
Про внесення змін до Положення „Про порядок надання пільг зі сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), які надходять до бюджету міста” (№148/06)
Відповідно до законів України „Про плату за землю”, „Про податок з доходів фізичних осіб”, „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, на підставі ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст.59 цього Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення „Про порядок надання пільг зі сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), які надходять до бюджету міста”, затвердженого рішенням 8 сесії Харківської міської ради 3 скликання від 28.05.1999р. (в редакції, затвердженій рішенням 13 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.04.2003р. №60/03) зі змінами та доповненнями, такі зміни:

1.1. У абзаці другому пункту 1.3 Положення після слів „у період з вересня по грудень” додати слова „року, що передує наступному бюджетному періоду”.

1.2. У пункті 1.5.2 слова „прибутковий податок з громадян” виключити, а слова „земельний податок” замінити словами „плата за землю”.

1.3. У пунктах 2.2 та 2.3 Положення слова „узгодження депутата міської ради відповідного округа” виключити.

1.4. У пункті 2.4 Положення:
а) слова „клопотання депутата міської ради” виключити;
б) після слів „довідка про сукупний дохід сім’ї за останні три місяці” додати слова „що співпадають із звітним періодом члена сім’ї – суб’єкта підприємницької діяльності”.

1.5. Розділ ІІ Положення доповнити пунктом 2.5 наступного змісту: „Довідки дійсні протягом трьох місяців з дня видачі відповідними організаціями”.

1.6. У пункті 3.13 Положення:
а) слова „протягом тридцяти днів” замінити словами „протягом сорока календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу”;
б) після слів „відповідний висновок, узгоджений з Департаментом бюджету і фінансів, направляється” додати слова „не пізніше 1 березня наступного за звітним року”.

2. Це рішення набирає чинності з дня опублікування.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради і секретаря Харківської міської ради.

Міський головаМ.Добкін

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»