Нагороди Ради Європи

Про виконання бюджету міста Харкова за 2010 рік

 Доходи бюджету

Зведений бюджет міста Харкова

За 2010 рік доходи зведеного бюджету міста Харкова склали 3248,0млн.грн., з них доходи загального фонду – 2026,1млн.грн. (62,4%), спеціального – 270,9млн.грн. (8,3%), отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів – 951,0млн.грн. (29,3%).
У порівнянні з 2009 роком обсяг фінансових ресурсів бюджету міста збільшився на 435,3млн.грн. (на 15,5%), у тому числі доходи загального фонду – на 149,4млн.грн. (на 8,0%), спеціального фонду – на 32,0млн.грн. (на 13,4%), трансферти – на 253,9млн.грн. (у 1,4 рази).
Обсяг доходів загального фонду збільшився за рахунок зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб на 12,3% (з 1275,1млн.грн. до 1432,3млн.грн.), єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва – на 7,8% (з 97,3млн.грн. до 104,8млн.грн.), плати за землю – на 4,4% (з 313,2млн.грн. до 326,8млн.грн.), штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху - у 1,4 рази (з 8,0млн.грн. до 10,8млн.грн.).
Одночасно з цим, зменшились обсяги надходжень плати за торговий патент на окремі види підприємницької діяльності - з 12,3млн.грн. до 11,7млн.грн., державного мита - з 12,2млн.грн. до 10,6млн.грн., податку на прибуток від міських комунальних підприємств - з 25,0млн.грн. до 6,6млн.грн., місцевих податків і зборів - з 53,3млн.грн. до 51,8млн.грн., надходжень від розміщення тимчасово вільних коштів на рахунках в установах банків - з 15,7млн.грн. до 9,0млн.грн., від орендної плати за користування міським комунальним майном - з 60,2млн.грн. до 55,9млн.грн.
Слід відмітити, що наслідки світової фінансово-економічної кризи продовжують залишатись негативними факторами, які суттєво впливають на виконання бюджетних показників.
За 2010 рік рівень виконання первісно затверджених показників бюджету міста Харкова склав 96,4% (недовиконання – 121,4млн.грн.), уточнених – 97,1% (недовиконання – 97,6млн.грн.), у цілому по Україні виконання плану по місцевих бюджетах склало 95,9%.
Уточнені планові показники по загальному фонду виконані на 95,0%, при цьому, безпосередньо вплинули на виконання плану два основні доходні джерела - податок з доходів фізичних осіб і плата за землю.
Відповідно до Бюджетного кодексу України найбільш вагомим джерелом формування бюджету міста є податок з доходів фізичних осіб (1432,3млн.грн.), за рахунок якого сформовано більше 70% ресурсів загального фонду.
У порівнянні з 2009 роком його обсяги зросли на 157,2млн.грн. або на 12,3%. Разом з цим, при формуванні Державного бюджету на 2010 рік передбачалось зростання вказаного податку проти обсягів 2009 року у розмірі 16,0%. У зв'язку з цим планові показники по податку з доходів фізичних осіб виконані на 94,4% (недовиконання – 84,2млн.грн.).
Аналогічно по платі за землю (326,8млн.грн.), надходження проти попереднього року збільшились на 4,4%, у той час як при формуванні Державного бюджету було заплановано зростання у розмірі 14,1%. Виконання планових показників за 2010 рік по платі за землю складає 96,0% (недоотримано – 13,6млн.грн.).
Доходи спеціального фонду у порівнянні з 2009 роком збільшились з 239,0млн.грн. до 270,9млн.грн. за рахунок зростання надходжень від продажу землі - з 23,2млн.грн. до 40,4млн.грн., податку з власників транспортних засобів - з 48,6млн.грн. до 56,5млн.грн., власних надходжень бюджетних установ - зі 109,9млн.грн. до 132,0млн.грн., а також до цільового фонду - з 3,7млн.грн. до 12,8млн.грн.
Одночасно з цим, з 45,6млн.грн. до 26,9млн.грн. зменшились обсяги надходжень від приватизації міського комунального майна.
Надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища зменшились у 3,1 рази (з 7,2млн.грн. до 2,3млн.грн.) у зв'язку зі спрямуванням до бюджету міста 20% збору замість 70% у 2009 році.
Рівень виконання уточнених планових показників по спеціальному фонду склав 105,1%, понад плану отримано податку з власників транспортних засобів - 6,7млн.грн., власних надходжень бюджетних установ - 61,7млн.грн., до цільового фонду - 7,9млн.грн.
Загальний обсяг трансфертів з державного та обласного бюджетів склав 951,0млн.грн. проти 697,1млн.грн. у 2009 році і збільшився у 1,4 рази за рахунок зростання у 1,3 рази субвенцій на виплату допомоги сім’ям з дітьми (з 376,2млн.грн. до 487,4млн.грн.), у 1,8 рази - на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (з 0,6млн.грн. до 1,1млн.грн.), на 4,3% - на надання пільг ветеранам війни та праці і субсидій населенню (з 284,1млн.грн. до 296,3млн.грн.).
Крім того, у 2010 році до бюджету міста надійшли субвенції з державного бюджету на заходи щодо соціально-економічного розвитку регіонів - 1,3млн.грн., на проведення виборів - 8,9млн.грн., на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських і районних у містах рад - 1,1млн.грн., а також дотація вирівнювання з державного бюджету в обсязі 111,7млн.грн., які у 2009 році були відсутні.
Уточнений план надходжень трансфертів з державного бюджету залишився недовиконаним по виплаті допомоги сім’ям з дітьми на 0,5млн.грн., пільгах та субсидіях населенню – на 0,2млн.грн., проведенню виборів – на 0,7млн.грн., утриманню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - на 26,2тис.грн.
При цьому, необхідності в отриманні коштів на вказані виплати місто не мало, заборгованність по виплатах відсутня, однак Міністерством фінансів України планові показники не зменшені, що призвело до факту їх невиконання.
На наповнення доходної частини бюджету міста у певній мірі впливає виконання платниками податків своїх зобов'язань перед бюджетом.
За даними державної податкової служби заборгованість платників податків міста Харкова перед бюджетами усіх рівнів станом на 01.01.2011р. досягла 2045,9млн.грн. (проти 736,1млн.грн. на 01.01.2010р.), що складає 16,6% від обсягу територіальних податкових надходжень. З цієї суми бюджет міста недоотримав 94,7млн.грн. (проти 44,0млн.грн. на 01.01.2010р.) або 2,9% від обсягів доходів.
За 2010 рік загальний розмір податкового боргу збільшився на 1309,8млн.грн., недоїмка з платежів, які надходять до бюджету міста, - на 50,7млн.грн., при цьому, найбільш значні суми заборгованості склались по податку з доходів фізичних осіб (55,8млн.грн.) та платі за землю (26,7млн.грн.).
Основними боржниками по платі за землю протягом тривалого часу залишаються підприємства машинобудівного комплексу, що мають значні ділянки землі, нарахування плати за які не залежить від фінансового стану підприємства.
Крім того, продовжують нарощувати недоїмку підприємства будівельної сфери, робота яких практично зупинилася внаслідок світової фінансово-економічної кризи.

Міський бюджет міста Харкова

Доходи міського бюджету міста Харкова за 2010 рік склали 2947,5млн.грн., з них доходи загального фонду – 1817,3млн.грн. (61,7%), доходи спеціального фонду – 179,3млн.грн. (6,1%), трансферти з державного та обласного бюджетів – 951,0млн.грн. (32,2%).
Проти 2009 року ресурси міського бюджету збільшились на 413,2млн.грн. (на 16,3%), у тому числі доходи загального фонду – на 134,7млн.грн. (на 8,0%), доходи спеціального фонду – на 24,6млн.грн. (на 15,9%), обсяг трансфертів - на 253,9млн.грн. (на 36,4%).
При цьому, зросли надходження податку з доходів фізичних осіб – на 12,3% (з 1275,1млн.грн. до 1432,3млн.грн.), плати за землю - на 2,5% (з 260,6млн.грн. до 267,3млн.грн.), від продажу земельних ділянок - у 1,7 рази (з 23,2млн.грн. до 40,4млн.грн.), податку з власників транспортних засобів – у 1,2 рази (з 48,6млн.грн. до 56,4млн.грн.), власні надходження бюджетних установ - у 1,6 рази (з 25,6млн.грн. до 41,1млн.грн.), надходження до цільового фонду - у 3,3 рази ( з 3,6млн.грн. до 11,9млн.грн.).
Одночасно, зменшились надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами - на 6,7млн.грн. (з 15,7млн.грн. до 9,0млн.грн.), плати за оренду міського комунального майна - на 4,2млн.грн. (з 60,1млн.грн. до 55,9млн.грн.), державного мита – на 1,6млн.грн. (з 1,6млн.грн. до 17,4тис.грн.), місцевих податків і зборів – на 1,5млн.грн. (з 47,6млн.грн. до 46,1млн.грн.).
Слід відмітити, що усі негативні фактори, які пов’язані з наслідками світової фінансово-економічної кризи, відобразились і на підсумках виконання міського бюджету.
Уточнені показники обсягів доходів міського бюджету, затверджені міською радою (3089,2млн.грн.), виконані у цілому на 95,4%, у тому числі по доходах загального фонду – на 94,3%, спеціального фонду – на 86,1%, по трансфертах – на 99,6%.

Видатки бюджету

Загальні підсумки

Зведений бюджет міста Харкова

Видатки зведеного бюджету міста Харкова за 2010 рік склали 3358,3млн.грн. у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 2836,1млн.грн., спеціального фонду - 522,2млн.грн.
У порівнянні з 2009 роком обсяг видатків збільшився на 512,3млн.грн. (у 1,2 рази), з них видатки загального фонду – на 394,4млн.грн. (у 1,2 рази), спеціального – на 117,9млн.грн. (у 1,3 рази).
Уточнені планові показники по видатковій частині бюджету виконані у цілому на 89,3%, по загальному фонду – на 95,9%, по спеціальному фонду – на 65,2%.
Пріоритетним напрямком витрачання бюджетних коштів у 2010 році було фінансування соціально-культурної сфери та захищених видатків бюджету.
Зокрема, на фінансування галузей соціально-культурної сфери спрямовано 74,7% загального обсягу видатків або 2508,6млн.грн., у тому числі 25% - на освіту (838,4млн.грн.), 21,8% - на охорону здоров’я (733,7млн.грн.), 23,3% - на соціальний захист та соціальне забезпечення (781,4млн.грн), 3,5% - на культуру та мистецтво (116,9млн.грн.), 1,1% - на фізкультуру і спорт (38,2млн.грн.).
При цьому, проти 2009 року видатки на освіту, охорону здоров’я, а також на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли у 1,2 рази, на культуру та мистецтво – у 1,3 рази, на фізкультуру і спорт – на 11%.
У ході виконання бюджету особлива увага приділялась фінансуванню захищених статей, питома вага яких займає близько 80% в обсязі видатків загального фонду бюджету міста. Зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 1357,8млн.грн. (40,4% від загального обсягу видатків), що у 1,2 рази перевищує показник 2009 року.
Зросли також видатки на медикаменти – у 1,1 рази (з 54,7млн.грн. до 59,1млн.грн.), на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги - у 1,2 рази (з 280,7млн.грн. до 346,1млн.грн.). На оплату харчування спрямовано 61,4млн.грн., при цьому, усі учні 1 класів загальноосвітніх шкіл забезпечувались безкоштовним харчуванням молоком.
У структурі видатків спеціального фонду 32,6% займають видатки бюджету розвитку, які виконані у сумі 170,1млн.грн. та зросли проти попереднього року на 73,3млн.грн.
Видатки на компенсацію пільг ветеранам війни та праці склали 153,7млн.грн. або 29,4% в обсязі спеціального фонду бюджету.
За рахунок коштів цільового фонду витрачено на потреби міста - 9,4млн.грн., фонду охорони навколишнього природного середовища – 3,0млн.грн.
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ міста склали 131,4млн.грн. або на 22,0млн.грн. більше, ніж за 2009 рік.
За рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на ремонт та утримання доріг спрямовано 53,8млн.грн., що на 10,0млн.грн. більше аналогічного показника 2009 року.

Міський бюджет міста Харкова

Видатки міського бюджету за 2010 рік склали 3065,2млн.грн., в том числе за рахунок коштів загального фонду бюджету - 2635,4млн.грн., спеціального фонду – 429,9млн.грн.
У структурі видатків загального фонду міського бюджету 58,1% (1530,4млн.грн.) становлять кошти, які передаються до інших бюджетів.
Зокрема, з міського бюджету перерахована дотація вирівнювання районним у місті бюджетам у сумі 952,3млн.грн.
У запланованому обсязі перерахована субвенція Державному бюджету на співфінансування заходів, передбачених загальнодержавною програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009–2014г.г. – 0,9млн.грн., субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харківської області на проведення етнофестіваля «Печенізьке поле» - 0,5млн.грн.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ соціально-культурної сфери міського підпорядкування склали 566,9млн.грн. або 21,5% від загальної суми.
На оплату праці працівників бюджетної сфери, придбання продуктів харчування та медикаментів спрямовано 439,6млн.грн., що на 100,1млн.грн. (на 29,5%) більше у порівнянні з попереднім роком.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв виконані у сумі 135,6млн.грн. або на 19,8млн.грн. більше ніж у 2009 році.
За звітний період загальна сума видатків на реалізацію 33 програм, затверджених рішеннями сесій Харківської міської ради, склала 646,9млн.грн.
У структурі видатків спеціального фонду найбільшу питому вагу займають видатки бюджету розвитку – 39,6% або 170,1млн.грн.
За рахунок власних надходжень бюджетними установами міського підпорядкування здійснено видатків у сумі 40,0млн.грн., їх обсяг проти попереднього року збільшився на 14,6млн.грн.
Рівень виконання уточненого річного плану по видатках міського бюджету склав у цілому 87,6%, у тому числі по видатках загального фонду - 95,9%, спеціального фонду –57,2%.

Галузі та програми

На утримання установ освіти м.Харкова у 2010 році за рахунок коштів загального фонду спрямовано 766,5млн.грн. або 95,3% від уточненого плану на рік, при цьому, у порівнянні з 2009 роком видатки зросли на 100,7млн.грн. або на 15,1%.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями припадає 76,7% усіх видатків на галузь або 587,8млн.грн., проти попереднього року зазначені видатки зросли на 82,2млн.грн. або на 16,3%. Середньомісячна заробітна плата на 1 зайняту посаду збільшилась на 213,6грн. та склала 1469,4грн.
У звітному періоді педагогічному персоналу виплачена матеріальна допомога на оздоровлення та грошова винагорода згідно статті 57 Закону України «Про освіту» у сумі 21,9млн.грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв займають 16,3% від загального обсягу видатків по галузі та складають 125,6млн.грн. У порівнянні з 2009 роком ці видатки зросли на 26,6млн.грн. або у 1,3 рази.
На харчування дітей та учнів установ освіти міста витрачено 44,9млн.грн., при цьому, середня вартість харчування в день однієї дитини по дитячих дошкільних закладах склала 4,09грн., одного учня 1-4 класів – 3,00грн., дітей пільгового контингенту – 4,23грн., дітей, що відвідують групи продовженого дня – 4,23грн.
Капітальні видатки за звітний період здійснені у сумі 16,2млн.грн., у тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування спрямовано 294,0тис.грн., на капітальний ремонт установ освіти – 15,9млн.грн.
За рахунок субвенцій з Державного бюджету на виплату соціальної допомоги дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, спрямовано 1,1млн.грн.
На виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2010 році виповнилось 18 років, витрачено 242,0тис.грн.
За рахунок коштів, залучених установами освіти м.Харкова до спеціального фонду бюджету, здійснено видатків на суму 71,9млн.грн., що більше у порівнянні з 2009 роком на 15,9млн.грн. або у 1,3 рази. Кошти спрямовані: на харчування - 28,5млн.грн., на поточне утримання установ – 27,7млн.грн., на заробітну плату з нарахуваннями – 8,7млн.грн., на капітальні видатки – 5,9млн.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,1млн.грн.
На утримання установ освіти міського підпорядкування та проведення заходів, передбачених міськими програмами, спрямовано 37,1млн.грн., у тому числі на оплату праці - 12,2млн.грн. або на 1,7млн.грн. (на 14,0%) більше, ніж у 2009 році, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,6млн.грн. або у 1,3 рази більше, на придбання продуктів харчування – 1,7млн.грн. З загального обсягу видатків міського бюджету на освіту 44,2% або 16,4млн.грн. витрачено на реалізацію заходів, передбачених міськими програмами «Інформаційні та комунікаційні технолгії в освіті м.Харкова на 2009-2011 роки», «Обдарована молодь на 2007-2010 роки» та «Розвиток матеріально-технічної бази установ освіти м.Харкова на 2007-2010 роки».

На утримання установ охорони здоров'я за рахунок коштів загального фонду бюджету міста спрямовано 687,9млн.грн. або 96,4% уточненого річного плану, що на 123млн.грн. або на 21,8% більше, ніж у 2009 році.
У загальному обсязі видатків по галузі 497,3млн.грн. або 72,3% припадає на виплату заробітної плати з нарахуваннями. У порівнянні з попереднім роком видатки на оплату праці працівникам установ охорони здоров’я міста збільшились на 99,1млн.грн. або на 24,9%.
З урахуванням стимулюючих доплат та надбавок до окладу у розмірі до 50%, матеріальної допомоги на оздоровлення і премій, на які у 2010 році спрямовано 16,5млн.грн., середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду проти 2009 року зросла на 26,8% та склала 1322,9грн.
На розрахунки за енергоносії та інші комунальні послуги витрачено 68,9млн.грн., що у 1,3 рази більше у порівнянні з 2009 роком, на медикаменти – 51,8млн.грн. (проти 48,0млн.грн. у 2009 році).
За рахунок коштів міського бюджету на реалізацію Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010р.р.» витрачено 36,8млн.грн., у тому числі на централізовані закупівлі інсулінів і таблетированих препаратів для хворих цукровим діабетом та іншими ендокринологічними захворюваннями – 22,7млн.грн.; медикаментів, що дорого коштують, для окремих категорій населення міста за життєвими показниками – 10,4млн.грн.; дезінфекційних засобів для забезпечення санітарно-епідеміологічного режиму в лікувально-профілактичних установах міста – 2млн.грн.
На продукти харчування спрямовано 5,9млн.грн., з яких на забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей – 0,1млн.грн.
На зубопротезування пільгового контингенту витрачено 2,6млн.грн.
Протягом 2010 року у місті функціонувало 68 лікувально-профілактичних закладів, на зміцнення матеріально-технічної бази яких спрямовано 20,4млн.грн., у тому числі придбано медичної апаратури та обладнання на суму 1,9млн.грн., проведено робіт з капітального ремонту – на 18,5млн.грн.
У рамках галузевої Комплексної програми здійснена оплата за придбані автомобілі швидкої медичної допомоги на суму 1,7млн.грн. для КП «Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова».
За рахунок коштів, залучених до спеціального фонду установами охорони здоров’я, здійснено видатків на суму 45,9млн.грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 10,7млн.грн., на медикаменти – 7,2млн.грн., на харчування – 0,8млн.грн., на інші видатки та послуги – 17,9млн.грн., на розрахунки за енергоносії та інші комунальні послуги – 1,5млн.грн., на капітальні видатки – 7,8млн.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2010 рік склали 626,2млн.грн. або 99,7% до уточненого плану на рік. У структурі цих видатків 92,7% (580,6млн.грн.) займають видатки за рахунок субвенції з Державного бюджету, у тому числі на надання пільг ветеранам війни та субсидій населенню на житлово-комунальні та інші послуги – 93,2млн.грн., на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім’ям – 487,4млн.грн.
Видатки на реалізацію міської «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007-2010р.р."» склали 9,6млн.грн., з яких на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим та іншим пільговим категоріям громадян витрачено 6,0млн.грн., надання додаткових соціальних гарантій по оплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку – 1,5млн.грн., на благодійні обіди малозабезпеченим громадянам – 0,2млн.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – переможцям конкурсу соціальних проектів у рамках проекту «Єдина соціальна мережа» - 0,9млн.грн.
За рахунок коштів міського бюджету на забезпечення роботи міського Центру соціальної адаптації для осіб без певного місця проживання та Центру ранньої загальної соціально-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів і інвалідів дитинства, Центра ранньої реінтеграції бездомних та безпритульних громадян витрачено 2,2млн.грн.
Видатки на утримання територіальних центрів та відділень соціальної допомоги на дому виконані у сумі 21,1млн.грн. або на 99,3% до плану. У порівнянні з 2009 роком видатки зросли на 1,9млн.грн.
Найбільшу питому вагу в обсязі видатків (91,0%) займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 19,2млн.грн., при цьому, середньомісячна заробітна плата зросла у порівнянні з 2009 роком на 16,3% та склала 1055,6грн. на одну посаду. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 1,0млн.грн.
Видатки на виконання програм і здійснення заходів, які стосуються сім’ї, жінок, молоді та дітей, виконані у сумі 11,5млн.грн. або на 96,3% до планових показників року. У порівнянні з 2009 роком вказані видатки збільшились на 0,9млн.грн.
У загальному обсязі видатків виплата заробітної плати з нарахуваннями займає 69,8% та складає 8,1млн.грн. Проти попереднього року видатки по фонду оплати праці зросли на 0,7млн.грн. або у 1,1 рази. Середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду по центрах соціальних служб для молоді склалась на рівні 2105,0грн., по клубах підлітків за місцем проживання – 1321,3грн.
За рахунок коштів міського бюджету на фінансування міського центру «Довіра» та центру дозвілля молоді, а також на проведення заходів для дітей, сім’ї та молоді у відповідності до програм «Молодь Харкова» і «Міська програма запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності» спрямовано 2,4млн.грн.

Видатки на утримання установ культури за 2010 рік виконані у сумі 116,9млн.грн., у тому числі за рахунок загального фонду – 107,1млн.грн., спеціального фонду – 9,8млн.грн.
По загальному фонду бюджету річний план з урахуванням змін виконано на 97,7%. У порівнянні з 2009 роком видатки загального фонду зросли на 24,6млн.грн. або у 1,3 рази.
Найбільшу питому вагу в обсязі видатків на галузь займає заробітна плата з нарахуваннями – 56,1% або 60,0млн.грн., при цьому, середньомісячна заробітна плата на одну зайняту посаду складає 1439,9грн.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 5,1млн.грн. або у 1,7 рази більше попереднього року.
На капітальні видатки спрямовано 13,8млн.грн. або у 1,2 рази більше, ніж у 2009 році.
На реалізацію міської «Програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2010-2013г.г.» витрачено 12,1млн.грн. проти 5,2млн.грн. у попередньому році.
У звітному періоді на надання фінансової допомоги Харківському зоопарку спрямовано 13,7млн.грн., з яких 12,9млн.грн. - на поточне утримання та 0,8млн.грн. – на капітальні видатки.

Видатки загального фонду на утримання установ та фінансування програм по фізкультурі і спорту виконані в сумі 36,9млн.грн. або на 97,1% до уточненого плану на рік, при цьому, у порівнянні з 2009 роком видатки зросли на 3,6млн.грн. або у 1,1 рази.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями припадає 67,8% від обсягу видатків на галузь або 25,1млн.грн. Проти попереднього року видатки по фонду оплати праці зросли на 3,0млн.грн. або на 13,6%, при цьому, середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста на одну зайняту посаду зросла у порівнянні з 2009 роком на 157,0грн. і склала 1372,0грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету міста Харкова на утримання 6 спортивних шкіл, проведення спортивно-масових заходів та виконання «Комплексної міської програми розвитку фізкультури та спорту у м.Харкові на період 2006-2011 роки» витрачено 18,8млн.грн. або 96,2% до плану на звітний період.
Видатки по фонду оплати праці працівників установ, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, склали 9,5млн.грн. та зросли у порівнянні з 2009 роком на 1,4млн.грн. або на 17%.
На виконання заходів, передбачених «Комплексною міською програмою розвитку фізкультури та спорту у м.Харкові на період 2006-2011 роки», спрямовано 5,1млн.грн., у тому числі: на надання фінансової підтримки 42 організаціям, у яких займаються провідні спортсмени та команди спортивних майстрів - 1,0млн.грн., на проведення 149 спортивно-масових заходів – 190,5тис.грн., на виплату стипендій Харківської міської ради спортсменам-кандидатам на участь у Дефлімпійських та Паралімпійських іграх, винагород спортсменам та їх тренерам, призерам Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту – 1,2млн.грн., на надання фінансової підтримки Харківському Палацу спорту – 2,5млн.грн., на придбання медалів та кубків, виготовлення дипломів і сертифікатів – 242,9тис.грн.
За рахунок коштів, залучених установами фізкультури і спорту м.Харкова до спеціального фонду, витрачено 1231,1тис.грн., що більше у порівнянні з 2009 роком на 135,3тис.грн. або у 1,1 рази. Ці кошти спрямовані: на заробітну плату з нарахуваннями – 181,5тис.грн., на поточне утримання установ – 714,3тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 191,2тис.грн., на капітальні витрати – 102,2тис.грн., на проведення спортивно-масових заходів – 39,7тис.грн., на інші видатки – 2,2тис.грн.

У 2010 році значна частина коштів бюджету міста Харкова була спрямована на утримання та розвиток житлово-комунального господарства, міського транспорту, будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури міста.

Так, на фінансування житлово-комунального господарства міста за рахунок загального та спеціального фондів витрачено 390,1млн.грн. При цьому, видатки на благоустрій міста збільшились на 13,8млн.грн. (з 293,7млн.грн. до 307,5млн.грн.), з них видатки на утримання, ремонт та реконструкцію доріг збережені на рівні обсягів 2009 року (195,5млн.грн.), на утримання, ремонт і реконструкцію мереж зовнішнього освітлення зросли на 4,7млн.грн. (з 28,4млн.грн. до 33,1млн.грн.), на утримання і ремонт об’єктів озеленення – на 1,4млн.грн. (з 40млн.грн. до 41,4млн.грн.), на утримання і ремонт зливової каналізації, гідроспоруд та об’єктів водозниження – на 1,8млн.грн. (з 12,7млн.грн. до 14,5млн.грн.), на ремонт та обладнання дитячих ігрових майданчиків – на 1,7млн.грн. (з 1,9млн.грн. до 3,6млн.грн.), на утримання та ремонт кладовищ – на 3,8млн.грн. (з 4,3млн.грн. до 8,1млн.грн.), на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт фонтанів залишились на рівні 2009 року (2,2млн.грн.).
На фінансування заходів з покращення санітарного стану міста спрямовано 5,1млн.грн.
На житлове господарство витрачено 53млн.грн., з яких на експлуатаційну діяльність житлових організацій - 3,9млн.грн., на утримання, обслуговування та поточний ремонт житлового фонду – 34,8млн.грн., на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – 14,3млн.грн.

На розвиток міського громадського транспорту спрямовано 249,9млн.грн., у тому числі компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (за рахунок субвенції з державного бюджету) метрополітену, міськелектро- та автотранспорту склали 49,4млн.грн.
За рахунок коштів міського бюджету надана фінансова допомога КП «Міськелектротранс» у сумі 55,8млн.грн., з них на погашення заборгованості з заробітної плати - 53,3млн.грн., на капітальний ремонт та реконструкцію 8 трамвайних вагонів – 2,5млн.грн. За рахунок субвенції з обласного бюджету Харківської області на виплату заробітної плати працівникам КП «Міськелектротранс» витрачено 5,0млн.грн.
Крім того, за рахунок залучення кредитних ресурсів спрямовано 103,0млн.грн. КП «Харківпасс» на придбання 30-ти одиниць тролейбусів та 1 автобуса, з міського бюджету надана фінансова допомога КП «Вагоноремонтний завод» (2,0млн.грн.) на погашення заборгованості з заробітної плати, КП «Сигнал» (2,2млн.грн.) на придбання сучасної спецтехніки для розмітки проїзджої частини вулично-шляхової мережі міста.

За рахунок коштів бюджету розвитку здійснено видатків у сумі 170,1млн.грн., що на 73,3млн.грн. більше, ніж за 2009 рік, з них на будівництво третьої черги метрополітену (у т.ч. на перекладку мереж у зоні будівництва) спрямовано 32,5млн.грн., будівництво та реконструкцію доріг – 10,8млн.грн.; будівництво та реконструкцію інженерних комунікацій (теплових, газових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, мереж зовнішнього освітлення) – 10,5млн.грн.; реконструкцію та будівництво об’єктів соціально-культурного призначення (Палацу дитячої та юнацької творчості, міської клінічної лікарні №30 по проспекту Московському, 195 та лікувального комплексу по проспекту Московському, 197) – 5,1млн.грн., будівництво кладовища по проспекту Гагаріна – 2,0млн.грн., придбання спецтехніки для комунальних підприємств – 108,5млн.грн., оплату проектних робіт майбутніх періодів – 0,7млн.грн.

На фінансування заходів «Програми охорони навколишнього природного середовища» витрачено 3,0млн.грн., у тому числі на розчищення річок Немишля і Харків - 0,8млн.грн., реконструкцію ділянки Жихор-Основ’янської водопровідної системи - 0,6млн.грн., придбання спецтехніки для транспортування твердих побутових відходів - 0,9млн.грн., придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів - 0,4млн.грн., упорядкування та ремонт водорозбірних систем природних джерел по вул. Командарма Уборевіча, вул. Фестивальної та вул. Тимурівців - 0,2млн.грн., розробку проектно-кошторисної документації на спорудження установки для утилізації деревинних відходів - 0,1млн.грн.

Показники зведеного та міського бюджетів м.Харкова по доходах та видатках та розшифрування видатків за статтями економічної класифікації наведені у таблицях, які додаються.

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»