Нагороди Ради Європи

Рішення сесій міської ради

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VI СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 06.04.2011 р. № 266/11
м. Харків
Про надання дозволів на створення органів самоорганізації населення Ленінського району м. Харкова

 Відповідно до ст. 140 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи заяви ініціативних груп, які обрані на зборах (конференціях) жителів Ленінського району м. Харкова про створення органу самоорганізації населення, на підставі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись ст. 59 вказаного закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозволи на створення органів самоорганізації населення жителів Ленінського району м. Харкова, визначити їх назви та території, в межах яких вони діють, згідно з додатком.

2. Основними напрямками діяльності органів самоорганізації населення є:
2.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.
2.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.
2.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
3. Надати органам самоорганізації населення у межах території їх діяльності наступні власні повноваження:
3.1. Представляти разом з депутатами Харківської міської ради інтереси жителів у Харківській міській раді та її виконавчих органах, місцевих органах виконавчої влади.
3.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Харківської міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень Харківського міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами.
3.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, проекту бюджету міста Харкова.
3.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, в тому числі вивезення побутових та інших відходів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.
3.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
3.6. Здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт.
3.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.
3.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Харківської міської ради та її виконавчих органів.
3.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.
3.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.
3.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
3.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
3.13. Сприяти депутатам Харківської міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах.
3.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

4. Встановити, що органи самоорганізації населення обираються терміном на строк повноважень Харківської міської ради 6 скликання.

5. Адміністрації Ленінського району Харківської міської ради:
5.1. Забезпечити організацію проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання для обрання персональних складів органів самоорганізації населення та затвердження Положень про органи самоорганізації населення.
5.2. В межах повноважень здійснювати контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення.

6. Органам самоорганізації населення здійснити легалізацію в порядку, встановленому ст. 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення».

7. Опублікувати це рішення в офіційному друкованому виданні Харківської міської ради газеті «Харьковские известия».

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 


Міський голова                                                                                       Г.А. Кернес

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»