Нагороди Ради Європи

Порядок формування та ведення реєстрів громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, та виявили бажання і мають право на отримання доступного житла і на молодіжне житлове кредитування за рахунок коштів бюджету м.Харкова


1. Загальні положення

1.1. Порядок формування та ведення реєстрів громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та, виявили бажання і мають право на отримання доступного житла і на молодіжне житлове кредитування за рахунок коштів бюджету м.Харкова (надалі – Порядок) розроблено відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки, затвердженої рішенням 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010р. №274/10, Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011–2012 роки, затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 р. №312/10, розділу 5.7 Програми економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2011рік, затвердженої рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 р. №95/10, з урахуванням положень ст.ст.15,34,36,39,43 Житлового кодексу Української РСР, Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002–2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 р. №1089, Державної цільової соціально–економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. №1249, постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001р. № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. № 140.
1.2. Порядок регулює процедуру формування та ведення реєстрів громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, та які мають право на отримання доступного житла і на молодіжне житлове кредитування і виявили бажання прийняти участь у міських цільових програмах будівництва (придбання) доступного житла та молодіжного житлового кредитування (надалі – Реєстри).
1.3. Реєстри ведуться для кожної програми окремо.
1.4. Громадяни, які включені до Реєстрів, мають право самостійно обирати квартири в житлових будинках з високим ступенем будівельної готовності, будівництво яких здійснюється на території м.Харкова, згідно з переліками квартир, наданими забудовниками до виконавчих органів Харківської міської ради.

2. Формування та ведення Реєстрів

2.1. Управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради:
2.1.1. Здійснює відбір громадян, які потребують поліпшення житлових умов та мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла та на молодіжне житлове кредитування і виявили бажання прийняти участь у міських цільових житлових програмах, у відповідності до дати подачі заяви про включення до Реєстрів (для пільгових категорій – з урахуванням дати внесення до пільгових списків).
2.1.2. Формує та веде Реєстри громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, та мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла та на молодіжне житлове кредитування.
2.1.3. Передає Реєстри до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради та інформує Харківське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та надає відповідні відомості у разі внесення змін до Реєстрів.

3. Включення громадян до Реєстрів

3.1. Включення громадян до Реєстрів здійснюється за рішенням міської громадської комісії з житлових питань, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, на підставі їх письмової заяви до міського голови, який направляє її для розгляду до Департаменту житлового господарства Харківської міської ради та Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.
3.2. До заяви про включення до Реєстрів додаються документи:
- довідка про перебування сім'ї на обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов ;
- довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію;
- копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї;
- копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім'ї;
- копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг для включення до Реєстрів;
- довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за останні 6 місяців.
Громадянинові, який подав заяву про включення його до Реєстрів, на копії заяви ставиться відмітка про одержання від нього документів з обов'язковим зазначенням їх переліку та дати надходження.

3.3. Право на включення до Реєстру на отримання доступного житла мають громадяни:
- які перебувають на обліку у м.Харкові як такі, що потребують поліпшення житлових умов;
- середньомісячний сукупний дохід яких разом з членами сім'ї з розрахунку на одну особу не перевищує за даними Держкомстату чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні.
3.4. Право на включення до Реєстру на молодіжне житлове кредитування мають:
- одинокі молоді громадяни та молоді сім’ї, в яких чоловік та дружина віком до 35 років включно;
- молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповні сім’ї, в яких мати або батько є молодим ученим, що потребують поліпшення житлових умов, до досягнення молодими вченими віку 35 років включно, якщо вони є громадянами України, працюють на посадах наукових працівників, зазначених у переліку посад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004р. №257;
- які перебувають на обліку у м. Харкові як такі, що потребують поліпшення житлових умов;
- які підтвердили платоспроможність.
3.5. Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в п’ятиденний термін з дня надходження заяви з необхідними документами, готує та надає до управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради по кожному кандидату висновок щодо включення у Реєстри з урахуванням:
- чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні за даними Держкомстату для участі у програмі будівництва доступного житла;
- платоспроможності для кандидатів на участь у програмі молодіжного житлового кредитування.
Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щоквартального платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків залишок потрійного середньомісячного доходу сім’ї кандидата не може бути меншим, ніж потрійний сукупний прожитковий мінімум членів сім’ї, і розраховується за формулою:
П = (Сд х 3) – (Щп + В3%*) ≥ Р min х 3;
де:
П – платоспроможність;
Сд – сукупний дохід сім’ї на місяць, грн.;
Щп – розмір щоквартального платежу, грн.;
В3% – відсотки за користування кредитом, перший квартал погашення;
Р min – сукупний прожитковий мінімум членів сім’ї кандидата;
* – показник застосовується у разі відсутності дітей.
3.6. Управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради:
3.6.1. Розглядає надані документами протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви громадянина та готує пропозиції про включення до Реєстрів (або відмову) для розгляду на засіданні міської громадської комісії з житлових питань, з наступним затвердженням рішенням виконавчому комітету Харківської міської ради.
3.6.2. Не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня прийняття рішення, надсилає громадянину письмове повідомлення про включення у Реєстри із зазначенням дати включення, номеру черги або про відмову у включенні із зазначенням підстав.
3.7. Відмова у включенні громадян до Реєстрів може бути оскаржена у судовому порядку.
4. Підстави для виключення громадян із Реєстрів

4.1. Громадяни виключаються з Реєстрів у разі:
- втрати права на поліпшення житлових умов;
- у разі якщо середньомісячний сукупний дохід громадянина разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу перевищує за даними Держкомстату чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні (для Програми будівництва доступного житла);
- виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
- подання неправдивих відомостей, що стали підставою для включення;
- одержання громадянами грошової компенсації за належне їм право на отримання житла відповідно до діючого законодавства;
- отримання доступного житла або житла шляхом молодіжного житлового кредитування за рахунок участі у державних та міських цільових програмах щодо будівництва (придбання) доступного житла та молодіжного житлового кредитування.
4.2. Виключення громадян із Реєстрів здійснюється за рішенням міської громадської комісії з житлових питань, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, із зазначенням підстав.
4.3. Управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня прийняття рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про виключення із Реєстрів видає громадянинові витяг із відповідного рішення.
4.4. Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про виключення громадян із Реєстрів може бути оскаржено в судовому порядку.

5. Прикінцеві положення

У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку.

 


Заступник міського голови –
директор Департаменту
економіки та комунального майна М.І. Фатєєв

 

Заступник міського голови –
керуючий справами виконавчого
комітету міської ради А.Л. Риженко
 

Новини

Анонс

Опитування

Чи приймаєте ви участь у весняних суботниках?

Архів опитувань
 • Бібліотека імені Євгенія Кушнарьова
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Світ книги"
 • письмо городскому голове
 • Державні закупівлі. Нормативно-правова база

Важливо!

Телефони термінового виклику

Розсилка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьківский водопровід (КП "ВТП "Вода")
 • Офіційний сайт КП «Харківський метрополітен»