Награды Совета Европы

Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за 2010 рік

Найбільш суттєвий вплив на результати роботи промисловості міста мають підприємства машинобудівної і харчової галузей. Добре розвинуті електроенергетична, паливна, хімічна й нафтохімічна промисловості, поліграфічна галузь, будівельна база.
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) у 2010 р. становить 26,6 млрд грн. (у 2009 р. – 22,1 млрд грн.), у т.ч. підприємствами переробної промисловості – 20,5 млрд грн.; машинобудівної галузі – 7,5 млрд грн.; харчові продукти, напої, тютюнові вироби – 5,8 млрд грн.; з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 5,4 млрд грн.; хімічної та нафтохімічної промисловості – 2,1 млрд грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста становить 18,3 тис. грн.

За останніми статистичними даними, зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств Харкова за січень-вересень 2010 р. збільшився проти відповідного періоду 2009 р. на 19,3 % і становив 1494,8 млн дол. США.
Обсяги експорту, порівняно з січнем-вереснем попереднього року, збільшились на 11,5 %, імпорту – на 28,9 % і становили відповідно 772,1 млн дол. США та 722,7 млн дол. США.
Коефіцієнт покриття імпорту експортом зменшився порівняно з аналогічним періодом попереднього року з 1,24 до 1,07. Перевищення експортних поставок над імпортними надходженнями визначило позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке за 9 місяців 2010 р. становило 49,4 млн дол. США (у відповідному періоді 2009 р. сальдо позитивне – 131,9 млн дол. США.).

29 квітня на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи прийняте рішення щодо нагородження м. Харкова Призом Європи. Харків є першим містом в Україні, яке відзначено всіма почесними нагородами Ради Європи: Європейським Дипломом (2003 р.), Почесним Прапором (2004 р.), Таблицею Європи (2008 р.) та головною нагородою – Призом Європи (2010 р.).
Проведено іміджеві міжнародні заходи: ІІІ міжнародний туристичний форум "Харків: Партнерство в туризмі", у ході якого підписано Угоду про співробітництво між КП "Міський інформаційний центр" та Брненським культурним центром (Чеська Республіка); відкрито Інформаційно-діловий центр Санкт-Петербурга; "Дні Ізраїльської культури в Харкові"; Міжнародний кінофестиваль "Харьковская сирень"; святкування Дня Європи на майдані Свободи; виставка "Парк динозаврів"; фестиваль-конкурс бального танцю "Кубок Харківського міського голови".
Підписано додаткові угоди з Асоціацією "Міжнародна асамблея столиць і великих міст". Відкрито український філіал Міжнародної асоціації "Поріднені міста". Продовжено роботу щодо співробітництва з ЄВРОСІТІЗ.
Відкрито Почесне консульство Чеської Республіки в Харкові.
Станом на 01.01.2011 р. містами-побратимами м. Харкова були 17 міст із 13 країн світу.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2011 р. по м. Харкову становить 108,3 млн грн., що на 17,8 % більше, ніж на 01.01.2010 р.
На економічно активних підприємствах заборгованість із виплати зарплати станом на 01.01.2011 р. дорівнювала 96,9 млн грн., або 89,5 % загальної заборгованості з виплати зарплати по місту.

Продовжувалась реалізація "Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки".
Станом на 01.01.2011 р. в малому бізнесі (малі підприємства, фізичні особи-підприємці), за оперативними даними, зайнято 111,0 тис. осіб, кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення – 133 од.
Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств у 2010 р., за оперативними даними, дорівнювала 1100,0 грн. (у 2009 р. – 992,0 грн.).
Для створення сприятливих умов розвитку підприємництва, спрощення і скорочення термінів дозвільних процедур у сфері господарської діяльності й удосконалення координації дій дозвільних органів, діє Центр з видачі документів дозвільного характеру. В оперативному режимі працює "гаряча лінія". Інформацію стосовно діяльності Центру розміщено на сайті управління з питань підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради.
Для створення умов розвитку підприємництва виробничої сфери споживчого ринку, проведено 7 міських і 5 виїзних ярмарків та 80 виставкових заходів.

Станом на 01.01.2011 р. на території міста зареєстровано 53 біржі (з них діючих – 14), 17 страхових організацій, 39 кредитних спілок, 5 лізингових компаній.
У Харківському регіоні діяло 6 інвестиційних компаній, 2 інвестиційних фонди, 22 компанії з управління активами та 35 компаній із торгівлі цінними паперами.
Фінансовий ринок м. Харкова представлено 35 банківськими установами, з них 10 – юридичні особи, 2 філії харківських банків, 23 філії іногородніх банків та 809 відділень.

Станом на 01.01.2011 р. в комунальній власності міста знаходилося 368 підприємств, установ і організацій та майно балансовою вартістю 53,8 млрд грн. (в 1,5 р.б. показника попереднього року). У 2010 р. до комунальної власності міста прийнято 539 інвентарних об'єктів загальною вартістю 256,8 млн грн.
Продовжено реалізацію "Програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2007-2011 роки". За 2010 р. приватизовано 163 об'єкта загальною площею 25,2 тис. кв. м, за рахунок чого залучено коштів до міського бюджету в сумі 26,97 млн грн. (на 19,1 млн грн. менше, ніж у 2009 р.).
Станом на 01.01.2011 р. в оренді знаходився 1681 об'єкт комунальної власності загальною площею 291,5 тис. кв. м. До міського бюджету перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 55,93 млн грн. Порівняно з 2009 р. надходження зменшились на 4,2 млн грн.
До власності громадян передано 1599 квартир комунального житлового фонду. З початку приватизації приватизовано 379713 квартир комунального житлового фонду, що становить 94,8 % його загального обсягу.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2010 р. (інформація надходить із запізненням) обсяг робіт, виконаних 59 комунальними унітарними підприємствами, порівняно з 9 місяцями 2009 р., збільшився в 1,2 р. і становив 3022,0 млн грн.
Чистий дохід від реалізації продукції – збільшився в 1,2 р. (2578,8 млн грн.); чистий прибуток – зменшився в 4,0 р. (7,3 млн грн.), сплачено до бюджетів усіх рівнів податків та обов'язкових платежів – 411,2 млн грн.
Чистий прибуток отримали 28 комунальних унітарних підприємств (47,5 % діючих), зі збитками працювало – 29 (49,2 %).
Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості становила 27980 осіб, середньомісячна зарплата – 2376 грн. (на 16,5 % більше, ніж за 9 місяців 2009 р.).
Станом на 01.10.2010 р. заборгованість із виплати зарплати мали 9 підприємств у сумі 24,2 млн грн., найбільша частина заборгованості припадала на КП "Міськелектротранс" – 18,0 млн грн.

Реалізовувалась "Програма подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007 2012 роки".
Продовжено роботи з удосконалення регулювання земельних відносин, забезпечення раціонального використання й охорони земель, проведення земельної реформи, розвитку всіх форм власності та господарювання на землях міста.
Для удосконалення порядку визначення грошової оцінки земельних ділянок, внесено зміни до Положення про впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова.
Надходження від орендної плати за землю становили 225,6 млн грн. (за 2009 р. – 219,8 млн грн.).
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста, за попередніми даними, надійшло 39,2 млн грн. (за 2009 р. – 23,2 млн грн.).


На 01.01.2011 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіці м. Харкова становить 2403,8 млн дол. США, у розрахунку на одного мешканця міста – 1681,2 дол. США (на кінець 2009 р. – 1243,2 дол. США).
За 2010 р. в економіку міста Харкова іноземними інвесторами вкладено 728,1 млн дол. прямих інвестицій (за 2009 р. – 446,3 млн дол.).
Підприємствами й організаціями-забудовниками за рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2010 р. вкладено у розвиток економіки міста 2859,6 млн грн. капітальних інвестицій (за 9 місяців 2009 р. – 3718,1 млн грн.), у т.ч. інвестицій в основний капітал – 2161,6 млн грн. (за 9 місяців 2009 р. – 2898,9 млн грн.).

За 2010 р. усіма видами міського транспорту перевезено 507,6 млн пасажирів (за 2009 р. – 497,2 млн), у т.ч.: метрополітеном – 247,1 млн, міським електротранспортом – 163,5 млн, автобусним транспортом – 97,0 млн.
КП "Міськелектротранс" передбачену фінансову підтримку з міського бюджету на 2010 р. у сумі 53,3 млн грн. профінансовано в повному обсязі, що дозволило ліквідувати заборгованість із зарплати робітникам підприємства за 2009 р. та січень-липень 2010 р.
Кошти, вивільнені в результаті надання підприємству пільги із плати за землю в сумі 1741,7 тис. грн., направлені на поточні експлуатаційні витрати та компенсацію збитків від перевезення працівників територіальних центрів з обслуговування пенсіонерів і самотніх непрацездатних громадян.
Для підвищення ефективності утримання колійного господарства міського наземного електротранспорту, контактної мережі, розвитку трамвайних і тролейбусних ліній, забезпечення надійного енергопостачання електротранспорту та безпеки дорожнього руху прийнято рішення про створення КП "Міськелектротранссервіс".
У рамках підготовки до ЄВРО-2012 прийнято рішення сесії міської ради "Про здійснення запозичення до міського бюджету міста Харкова на закупівлю автобусів та тролейбусів".
На придбання автобусів і тролейбусів КП "Харківпасс" з міського бюджету здійснено внески до статутного фонду в сумі 103,0 млн грн.
Велася виробнича діяльність КП "Харківський вагоноремонтний завод" із ремонту рухомого складу міського електротранспорту. Підприємством випущено продукції на суму 4,2 млн грн.
За рахунок коштів міського бюджету виконано капремонт 8 трамвайних вагонів на суму 3,4 млн грн.
З міського бюджету в повному обсязі профінансовано передбачену підприємству на рік фінансову підтримку в сумі 2,0 млн грн., яку направлено на виплату заборгованості із зарплати.
З Державного бюджету на компенсацію збитків від перевезення пільгового контингенту профінансовано субвенцію КП "Харківський метрополітен" у сумі 21,6 млн грн.; ХКП "Міськелектротранс" – 26,4 млн грн., з яких 8,7 млн грн. направлені на погашення зарплати робітникам підприємства, крім того на виплату заборгованості виділено кошти з обласного бюджету в сумі 5,0 млн грн.
Затверджено "Програму будівництва та розвитку метрополітену на 2010 2015 роки".
Для оптимізації роботи метрополітену введено в експлуатацію апаратно-програмний комплекс із реалізації засобів оплати проїзду і контролю проходу пасажирів, що дозволило повністю відмовитись від квиткових касирів і забезпечити продаж жетонів та поповнення рахунків безконтактних електронних карток через автоматичні термінали, запровадити електронні картки для пільгового контингенту. Це дало змогу зменшити обсяг перевезень безоплатних пасажирів на 3,7 млн осіб порівняно з попереднім роком.
Введено в експлуатацію станцію метро.
Відкрито пересадочний термінал біля станції метро "Холодна гора" поблизу автобусних зупинок.
Авіаційним комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Харків" відправлено 120,0 тис. пасажирів, у т.ч. в міжнародному сполученні – 94,1 тис. Порівняно з попереднім роком відправлення збільшились на 24,0 %, у міжнародному сполученні – на 35,2 %.
Роботи з поточного ремонту й утримання вулично-дорожньої мережі міста виконує КПСП "Шляхрембуд", якому міським бюджетом на 2010 р. на поточне утримання мережі заплановано кошти в сумі 75,5 млн грн. (на 10,7 % більше, ніж у 2009 р.), які освоєні в повному обсязі.
По експлуатації мостів та інших інженерних споруд проведено робіт на суму 3,0 млн грн. (передбачено 3,2 млн грн.).
Для забезпечення безпеки руху транспорту, за рахунок бюджетних коштів, виконано капітальний ремонт дорожнього покриття на суму 37,0 млн грн., проведено роботи по вулицях: Астрономічній, Єлізарова, Соціалістичній, Тимурівців, пров. Зерновому, проспектах Людвіга Свободи, Тракторобудівників тощо.
Всього на утримання, будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі спрямовано 247,4 млн грн., що на 25,6 % більше, ніж у попередньому році.

За оперативними даними, загальний обсяг роздрібного товарообігу офіційно зареєстрованих підприємств торгівлі і ресторанного господарства склав 14,9 млрд грн. (на 9,7 % більше, ніж у 2009 р. Очікувана реалізація товарів на одного мешканця – 10260 грн.
У структурі роздрібного товарообігу питома вага продовольчих товарів складає 45,9 %, непродовольчих – 54,1 % (у 2009 р. – 44,5 % та 55,5 % відповідно).
Проведено 7 ярмарків вітчизняних товаровиробників на майдані Свободи та 5 виїзних ярмарків до міст Рівне, Кузнецовськ, Чернівці, Львів, Луцьк.
Станом на 01.01.2011 р. населення міста обслуговують 3240 підприємств торгівлі (магазинів); 2551 підприємство ресторанного господарства; 4228 підприємств побутового обслуговування населення; 54 ринки та торговельних майданчика (29 змішаних, 18 продовольчих і 7 непродовольчих).
Порівняно з 2009 р. мережа підприємств торгівлі збільшилася на 0,3 %, ресторанного господарства – на 4,2 %, побутового обслуговування – на 4 %.
За рахунок відкриття нових підприємств додатково створено 1656 нових робочих місць (у 2009 р. – 2198).
Сфера побутових послуг нараховує понад 40 видів діяльності та надає близько 900 різних послуг.
Крім стаціонарної мережі в місті функціонують 3,1 тис. кіосків.
Діють 126 міні-підприємств із виробництва хлібобулочних виробів, ковбасних виробів, виробів із риби та напівфабрикатів, макаронних виробів, кулінарних та кондитерських виробів тощо.
У місті функціонують 19 гіпермаркетів, 88 супермаркетів і універсамів та 54 торговельних центри.
Перспективним планом розвитку матеріально-технічної бази ринків, який реалізується за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності, на 2010 р. передбачались витрати в сумі 14,07 млн грн., освоєно 16,32 млн грн.
У 2010 р. бюджет міста поповнився на 41323,6 тис. грн. (у 2009 р. – на 43079,6 тис. грн.), у т.ч. за рахунок ринкового збору – на 40593,2 тис. грн.; видачі дозволів на право розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування, проведення виставкових заходів – на 334,8 тис. грн.; видачі дозволів (ордерів) на здійснення діяльності з МАФів – на 395,6 тис. грн.
Для попередження порушень законодавства у сфері захисту прав споживачів здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм і вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування.
Перевірено 3,2 тис. підприємств, у 696 з них встановлено 1155 порушень (відсутність ліцензій і дозволів на право здійснення торговельної діяльності, санітарного режиму, продаж товарів без документів тощо).
Для попередження несанкціонованої торгівлі, проводилася цілеспрямована робота щодо упорядкування дрібно-роздрібної мережі на території міста. Організовано 1253 торговельних місця для соціально незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах.
Для забезпечення системного контролю й аналізу правомірності розміщення МАФ на території міста обстежено 899 об'єктів (у 2009 р. – 763). Продовжено 10205 дозволів на здійснення діяльності.

Чисельність наявного населення м. Харкова за 2010 р. зменшилась на 5,8 тис. осіб (0,4 %) і станом на 01.01.2011 р. дорівнювала 1446,5 тис. осіб.
Природне скорочення наявного населення міста зафіксовано в усіх районах Харкова і по місту становило 5264 осіб (в 1,2 р.б., ніж за 2009 р.).
Кількість зареєстрованих шлюбів (10289) зменшилась проти 2009 р. на 4,3 %, розлучень (4437) – на 6,9 %.

Чисельність незайнятого населення, яке протягом 2010 р. перебувало на обліку в міському центрі зайнятості, порівняно з 2009 р., зменшилась на 4,4 % і становила 34,5 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття зменшився з 0,89 % до 0,81 %.
Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю у 2010 р. становив 866,63 грн. (у 2009 р. – 812,77 грн.).
Активними формами зайнятості протягом 2010 р. охоплено 79,7 % зареєстрованих незайнятих громадян, що на 36,8 % більше, ніж у попередньому році.
За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 15,79 тис. осіб із числа незайнятого населення (на 14,8 % більше, ніж у 2009 р.).
Професійне навчання пройшли 5,29 тис. осіб, що на 13,4 % більше, ніж у 2009 р., в оплачуваних громадських роботах взяли участь 6,41 тис. осіб (у 3,8 р.б., ніж у 2009 р).
Продовжено роботу щодо соціального захисту громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Для цієї категорії громадян заброньовано 480 робочих місць. Протягом 2010 р. працевлаштовано 1166 осіб окремих пільгових категорій, з них на заброньовані робочі місця – 179 осіб.
У Харкові створено 28116 нових робочих місць (у 2009 р. – 23588).

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій в Харкові за 2010 р. становила 2141 грн., що на 13,1 % більше, ніж за 2009 р.
Середній розмір пенсії по м. Харкову за 2010 р. збільшився на 11,2 % і на 01.01.2011 р. становив 1176,60 грн., що в 1,6 р.б. законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за 2010 р. нижче загальнодержавного показника (109,1 %) і становить 109,0 % (за 2009 р. – 112,9 %). Індекс цін виробників промислової продукції – 110,4 %.
За 9 місяців зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на 9,8 %; житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали в цілому на 13,8 %; у сфері охорони здоров'я подорожчання становило 5,0 %; транспорт став дорожчим на 5,1 %.
Індекс цін виробників промислової продукції у грудні 2010 р. становив 100,1 %, з початку року – 110,4 %.

У 2010 р. на реалізацію "Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки" направлено 9562,0 тис. грн. (у 2009 р. – 6766,59 тис. грн.).
На надання адресної матеріальної допомоги за індивідуальними зверненнями громадян, а також за списками громадських організацій, виконкомів районних у м. Харкові рад 9264 особам виділено 5,98 млн грн. (у 2009 р. – 3923 особам виділено 2,57 млн грн.).
Станом на 01.01.2011 р. 15744 особам із числа малозабезпечених громадян міста встановлено додаткові соціальні гарантії – місцеві пільги на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та на виплату одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів міського бюджету.
Продовжено діяльність з розвитку ринку соціальних послуг. У 2010 р. на реалізацію проектів та пропозицій громадськими організаціями-партнерами освоєно 948,8 тис. грн. (у 2009 р. – 884,94 тис. грн.).
Продовжено роботу транспортної соціальної послуги з перевезення інвалідів I та II груп із порушенням опорно-рухового апарату й інших маломобільних груп населення, прийнято та виконано 2996 заявок (у 2009 р. – 2689). Витрати з надання послуги становили 194,68 тис. грн. (у 2009 р. –178,64 тис. грн.).
Розпочав роботу міський Центр соціальної реінтеграції бездомних та безпритульних громадян. У звітному році його профінансовано в розмірі 409,7 тис. грн.
Продовжив роботу міський Центр ранньої загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів і інвалідів дитинства "Промінь". На його базі відкрито відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Жовтневому районі. Роботу Центру профінансовано з міського бюджету в сумі 1497,4 тис. грн.
Кількість виявлених самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, що потребують різних видів соціальної допомоги, становила 17,9 тис. осіб. Соціальними робітниками територіальних центрів соціального обслуговування вдома обслуговуються 11,0 тис. осіб, що на рівні 2009 р. Через відділення надання гуманітарної та натуральної допомоги територіальних центрів отримали допомогу 7,86 тис. малозабезпечених громадян міста.
Станом на 01.01.2011 р. за консультаціями та призначенням житлових субсидій звернулось 96,8 тис. сімей (на 01.01.2010 р. – 93,9 тис.), що становить 20,1 % від загальної кількості сімей, які мешкають в місті (на 01.01.2010 р. – 19,5 %).
Призначено житлові субсидії 41,1 тис. сімей (на 01.01.2010 р. – 30,1 тис.), або 9 % від загальної кількості сімей (6,3 %). Вперше у 2010 р. субсідію призначено 8363 сім'ям.
На 01.01.2011 р. кількість отримувачів допомоги (житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям) становить 106,7 тис. сімей (на 01.01.2010 р. – 87,8 тис.).

Продовжено реалізацію міської "Програми реформування житлово-комунального господарства на 2003-2010 рр.".
На обслуговуванні житлових підприємств комунальної власності знаходилося 20,4 млн кв. м середньоексплуатаційної загальної площі.
Протягом 2010 р. до комунальної власності міста від підприємств та організацій прийнято 9 відомчих жилих будинків загальною площею 44,5 тис. кв. м.
Технічний стан житлового фонду характеризується високим коефіцієнтом зносу – понад 50 %.
У 2010 р. КП "Жилкомсервіс" виділено 3,7 млн грн. для погашення кредиторської заборгованості по капремонту житлового фонду за 2009 р. та 19,8 млн грн. – на проведення капремонту у 2010 р. Виконано робіт із капремонту житлового фонду на суму 19,4 млн грн.
На поточний ремонт та утримання приміщень, будинків і споруд комунальної власності з міського бюджету у 2010 р. виділено 15,2 млн грн., з них 4,63 млн грн. – на погашення кредиторської заборгованості 2009 р.
У жилих будинках комунальної власності міста станом на 01.01.2011 р. нараховується 6478 ліфтів, з них зупинено – 203, потребують диспетчеризації – 746 ліфтів.
Технічне обслуговування і ремонт ліфтів та обслуговування систем диспетчеризації здійснює КСП "Харківгорліфт", на чергуванні в якому знаходиться 29 спеціалізованих автомобілів для негайного усунення аварійних несправностей та зупинок ліфтів.
Для швидкого оновлення ліфтового господарства на підприємстві працює служба по ремонту, оновленню та виготовленню запасних частин для ліфтів. Ведеться робота з виготовлення і ремонту ліфтових кабін.
Порівняно з 2009 р., спостерігалося зростання, орієнтовно, на 42,2 млн грн. витрат на утримання житлового фонду, що пов'язане зі зростанням середньоексплуатаційної загальної площі, а також ростом цін і тарифів на пальне та будівельні матеріали, збільшенням мінімальної зарплати тощо.
Порівняно з попереднім роком, очікувана заборгованість із квартплати збільшилася на 10,5 млн грн., у т.ч. за рахунок збільшення заборгованості по пільгах – на 2,0 млн грн. та по квартирній платі від населення – на 8,5 млн грн., при цьому заборгованість по субсидіях скоротилася на 0,03 млн грн. Заборгованість населення по квартплаті станом на 01.01.2011 р. становить 90,9 млн грн.
Укладено понад 24,6 тис. договорів на реструктуризацію заборгованості за надані житлові послуги, погашена сума яких становить 10,1 млн грн., що на 1,9 млн грн. більше, ніж станом на 01.01.2010 р. У 2010 р. укладено 1311 договорів та погашено 1,9 млн грн.
Кредиторська заборгованість комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду, станом на 01.01.2011 р., орієнтовно, становить 310,4 млн грн., що на 35,4 млн грн. більше кредиторської заборгованості 2009 р.
Для утримання житлового фонду в належному стані рішенням 38 сесії Харківської міської ради 5 скликання комунальним виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним підприємствам, ЖБК, ЖК, ОСББ, КСП "Харківгорліфт", КП "Комплекс з вивозу побутових відходів", КП "Центр соціального розвитку Немишлі", КП "Благоустрій" Московського району та КП "Жилкомсервіс" надані пільги на 2010 р. по платі за землю в розмірі 99 % від суми, що надходить до бюджету м. Харкова. Кошти, вивільнені в результаті надання пільги, використовувалися виключно на поточний ремонт житлового фонду, поточний ремонт ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж, а також на зменшення видатків від основної діяльності.
Станом на 01.01.2011 р. в місті існує 286 об'єднань співвласників багатоповерхових будинків (на 46 об'єднань більше, ніж у 2009 р.).

За рахунок усіх джерел фінансування виконано перекладку технічно зношених мереж, у т.ч. водопровідних – 7,9 км, каналізаційних – 1,7 км, теплових – 50,8 км.
За рахунок коштів міського бюджету на суму 12,7 млн грн. проведено роботи з монтажу 26,8 км повітряної мережі, 38,4 км кабельної мережі, встановлено 9,4 тис. електроламп та 2,2 тис. нових світильників, усунуто 6,0 тис. аварій і пошкоджень на мережах зовнішнього освітлення. Виконувалися роботи із забезпечення ілюмінації міста у святкові дні.
Забезпечено горіння 79,4 % світлоточок, що на 2,9 % більше, ніж на початок року.
Знешкодження твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні (1,65 млн куб. м) і на АТЗТ "Підприємство Харківського району "Переробний завод" (1,63 млн куб. м).
КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" надає послуги з організації збору та вивозу ТПВ від будинків ЖБК і приватного сектору, від комерційних організацій і промислових підприємств та зі зберігання, обробки (переробки), утилізації, знешкодження, поховання побутових і інших видів відходів, що утворюються на території міста. На знешкодження 1,65 млн куб. м відходів витрачено 11,5 млн грн.
Згідно із затвердженим графіком працювали міські фонтани. Здійснено поточне утримання і ремонт 16 міських фонтанів на суму понад 1,7 млн грн. У чашах центральних міських фонтанів проводилося знезараження води іонами срібла.

У містобудуванні за 2010 р. загальний обсяг усіх підрядних робіт, виконаних будівельними підприємствами й організаціями усіх форм власності м. Харкова, порівняно з попереднім роком, зменшився і становив 1433,9 млн грн. за фактичними цінами без ПДВ.
На завершення будівництва ІІІ черги метрополітену на дільниці від станції метро "23 Серпня" до станції метро "Проспект Перемоги" профінансовано 25,7 млн грн. та витрачено 55,0 млн грн. державних коштів
У районі стадіону "Металіст" велись роботи по реконструкції вул. Храмова, вул. Плеханівської, однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська – просп. Гагаріна.
Велись роботи з реконструкції вулиць Ахсарова, Клочківської, Аерофлотської; майданів Руднєва та Рози Люксембург; проспектів Людвіга Свободи, Московського, Гагаріна; реконструкції Червоношкільної та Нетіченської набережних тощо.
Загальна сума капітальних вкладень, освоєних на об'єктах комунального господарства за рахунок усіх джерел фінансування, становила 192,6 млн грн.
Усього у звітному році введено до експлуатації 249,6 тис. кв. м загальної площі житла (на 24,0 % менше вводу 2009 р.), у т.ч.: 175356 кв. м – нове будівництво (70,2 %); 74275 кв. м – індивідуальне будівництво (29,8 %).
Затверджені рішеннями сесії міськради "Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки" і "Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки".

Показники фінансового забезпечення комунальних установ охорони здоров'я міста мають позитивну динаміку. Витрати на охорону здоров'я становили 687,9 млн грн. (2009 р. – 565,3 млн грн.), у розрахунку на одного мешканця – 473,65 грн. (388,29 грн.).
Середньомісячна зарплата робітників галузі збільшилась на 26,0 % і дорівнює 1311,59 грн.
На реалізацію завдань Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки" виділено 38,5 млн грн. (у 2009 р. – 50,3 млн грн.).
Вирішено питання щодо передачі з 01.01.2011 р. комунальної установи охорони здоров'я "Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок № 5 м. Харкова" та комунальної установи охорони здоров'я "Міська клінічна наркологічна лікарня № 9" у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області з подальшим фінансуванням установ з обласного бюджету.
Відкрито відділення "ХОСПІС" – перша черга реконструкції будівлі міської клінічної лікарні № 30.
Для створення єдиного інформаційного поля в системі охорони здоров'я міста створено комунальний заклад охорони здоров'я "Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики".
Придбано медичне обладнання для комунальних установ охорони здоров'я на загальну суму 14,5 млн грн.
Для міської клінічної лікарні № 30 придбано діагностичне обладнання для слуховимірювання; міського клінічного пологового будинку із неонатологічним стаціонаром – обладнання для санітарного автомобіля, в якому транспортуються недоношені новонароджені у важкому стані; ліжка для новонароджених та медичне обладнання для реанімації; для міської стоматологічної поліклініки № 7 – медичний апарат "Ніодимовий лазер" та медичне обладнання для стоматологічних кабінетів; для міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мєщанінова – сучасне високовартісне медичне обладнання: С-арочний рентгенапарат, діагностичний рентгенівський комплекс, апарати ультразвукової діагностики.
Придбано 2 санітарних автомобілі: для міської стоматполіклініки № 7 та міського шкірно-венерологічного диспансеру № 4.
За рахунок коштів міського бюджету виконано обсяг ремонтних робот закладів підвідомчої мережі на загальну суму 22,1 млн грн., у т.ч. капремонт:
- підстанцій швидкої допомоги, ремонт стаціонарних відділень хірургічного профілю, ремонт фасаду тощо міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мєщанінова;
- приміщень ендокринологічного відділення клінічної лікарні № 2, в якому розташований центр "Діабетична ступня";
- стін, підлоги, холодного та гарячого водопостачання, ремонт операційного блоку міської клінічної лікарні № 7;
- хірургічного та паталого-анатомічного корпусів клінічної багатопрофільної лікарні № 17 заводу ім. Малишева;
- покрівель та будівель комунальних установ охорони здоров'я міста (клінічна лікарня № 14, шкірно-венерологічний диспансер № 4, пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром, пологовий будинок № 7).
На капремонти об'єктів охорони здоров'я використано понад 18,5 млн грн. (у 2009 р. – 7,2 млн грн.).
Вирішено питання забезпечення в повному обсязі хворих на цукровий діабет інсулінами як вітчизняного, так і іноземного виробництва.
Виконувались заходи з профілактики артеріальної гіпертензії, виявлення цукрового діабету, онкологічних захворювань, туберкульозу.

Функціонує 406 закладів освіти комунальної форми власності: 180 загальноосвітніх шкіл, 5 вечірніх, загальноосвітня школа-інтернат І ІІ ступенів № 14, 5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міський дитячий будинок "Родина", 186 дошкільних та 28 позашкільних навчальних закладів. Мережа закладів освіти залишається стабільною.
У 2010 р. 8321 випускник навчальних закладів Харкова скористався правом пройти ЗНО (85,4 % від загальної кількості випускників). Створено та сертифіковано 48 пунктів тестування. Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання залучалися 2568 педагогів. Проведення ЗНО здійснено з дотриманням усіх нормативних вимог та без порушень.
Послуги зі здобуття дошкільної освіти надаються у 195 дошкільних навчальних закладах (186 ДНЗ і 9 НВК) комунальної форми власності та 20 навчально-виховних комплексах різних типів і форм власності. Охоплення дошкільною освітою складає 69,4 % від загальної кількості, у 2009 р. цей показник складав 68,4 % (по Україні – 57 %, по Харківській області – 59,6 %).
Охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою становить 98,3 %, що на 2,8 % більше, ніж у 2009 р. За цим показником Харків посідає провідне місце в Україні.
У рамках реалізації програми "Розвиток дошкільної освіти м. Харкова на 2007-2010 роки", у 2010-2011 н.р. мережа дошкільних навчальних закладів збільшилась на 2 од.: відкрито раніше закритий ДНЗ № 355 у Комінтернівському районі, та створено ДНЗ № 4 у Київському районі. Додатково відкрито 33 групи для 520 вихованців, у т.ч. 12 груп із короткотривалим перебуванням.
Виконання міської Програми "Шкільне харчування" у 2010 р. забезпечувало комунальне підприємство "Комбінат дитячого харчування".
Завдяки роботі підприємства, виконання натуральних норм харчування збільшилося на 4,1 % і становить 78,7 % та охоплення учнів гарячим харчуванням – на 6,6 %, що складає 74,3 % (у 2009 р. – 71,6 %).
За рахунок бюджетних коштів забезпечувалися гарячим харчуванням учні 1 4 х класів та учні пільгового контингенту незалежно від віку із розрахунку його вартості з 01.09.2010 р. відповідно 3,5 грн. та 4,5 грн. на день на одного учня.
Харків – це єдине місто в Україні, де завдяки соціальному проекту Харківської міської ради "Харків – дітям" два роки поспіль першокласники щодня безкоштовно отримують молоко гарантованої якості. У 2010 р. вартість молока становила 1,35 грн. у день.
Вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах з 1 вересня 2010 р. становить 8,0 грн. у день на одну дитину з 9-12 ти годинним перебуванням дітей у закладі; 9,0 грн. – для дітей, які перебувають у закладі цілодобово та санаторних групах.
Загальні видатки на харчування на 2010 р. становлять 43,7 млн грн., або 5,3 % від загального бюджету галузі.
У дні літніх канікул на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова працювали 186 таборів із денним перебуванням. У 2010 р. охоплено відпочинком 41,8 тис. учнів, що порівняно з попереднім роком більше на 3,8 %.
Дошкільні навчальні заклади в літній період переводились на оздоровчий режим роботи. Вартість харчування в дитячих садках в оздоровчий період збільшувалася на 10 %.
На виконання заходів Програми "Обдарована молодь" у 2010 р. виділено 1,5 млн грн.
Щомісячно виплачуються 100 стипендій міського голови "Обдарованість" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і студентів ВНЗ та 250 стипендій "Кращий учень навчального закладу".
Здійснюється грошове стимулювання: керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями Міжнародних та ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнських учнівських турнірів; переможців міських конкурсів професійної майстерності "Учитель року" та "Вихователь року".
На виконання заходів Програми "Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти м. Харкова на 2007-2010 роки" з міського бюджету виділено 17,1 млн грн., що на 5,0 млн грн. більше, ніж у 2009 р., у т.ч. на проведення капремонтів – 16,3 млн грн.; придбання меблів для закладів освіти – 0,8 млн грн.
Третій рік поспіль у навчальних закладах освіти м. Харкова виконуються капремонти (в 11 закладах здійснено ремонти на загальну суму 11 млн грн.).
Крім того, виконано ремонти у 37 закладах, які потребували першочергових ремонтних робіт, на суму 5,5 млн грн.
Придбано меблі для 50 закладів.
На виконання заходів Програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки" у 2010 р. виділено бюджетних коштів у сумі 865,6 тис. грн.
63,0 % загальноосвітніх навчальних закладів забезпечені мультимедійною технікою, 53 заклади мають інтерактивні дошки. За рахунок міського бюджету усі загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади забезпечені безлімітним доступом до мережі Інтернет.

На реалізацію завдань та заходів галузі "культура" на 2010 р. передбачено кошти в сумі 51,3 млн грн., профінансовано 49,6 млн грн. (в 1,4 р.б., ніж у попередньому році).
Мережа закладів культури становить 126 од.: 84 бібліотеки, 25 шкіл естетичного виховання, 5 клубних установ, 5 парків культури та відпочинку, меморіальний парк "Дробицький Яр", театр народної музики України "Обереги", 3 музеї, міська художня галерея імені С. Васильківського, зоопарк.
З 01.01.2010 р. відкрито новий початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад – дитячу школу мистецтв № 6.
Реалізацію завдань програми "Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки" у 2010 р. профінансовано в сумі 61,97 тис. грн. (у 2009 р. – 96,2 тис. грн.). Позабюджетні кошти, залучені масовими бібліотеками у звітному році, становили 84,5 тис. грн.
Триває діяльність зі створення Електронного каталогу Корпоративної мережі публічних бібліотек міста.
Витрати в рамках "Міської програми підтримки комунального підприємства "Меморіальний парк "Дробицький Яр" на 2010-2013 роки" за 2010 р. складають 174,2 тис. грн. Парком проведено 235 екскурсій.
Продовжено реалізацію Програми "Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури м. Харкова на 2008-2011 роки". Витрати в рамках Програми становили 12,5 млн грн., що на 3,3 млн грн. більше, ніж у 2009 р. На проведення капремонтів 17 закладів культури витрачено 10,5 млн грн.
Для шкіл естетичного виховання міста придбані якісні музичні інструменти провідних світових фірм на суму 950,0 тис. грн.
Для масових бібліотек міста закуплено 21 сучасний комп'ютер із програмним забезпеченням та 6 багатофункціональних пристроїв на суму 98,2 тис. грн. На придбання м'якого інвентарю витрачено 298,7 тис. грн.
Парками культури та відпочинку міста і Харківським зоопарком розроблено і виконано "Плани комплексних заходів щодо благоустрою й озеленення територій".
Парками проведено 195 культурно-масових заходів.
Витрати в рамках "Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 рр." профінансовані в сумі 13,7 млн грн., що в 1,2 р.б., ніж у 2009 р.
На виконання заходів "Міської програми розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2010-2013 роки", у рамках якої здійснювалось проведення масових заходів; надання фінансової підтримки обдарованим дітям та творчій інтелігенції; видання книг харківських авторів; увічнення пам'яті видатних діячів та подій, охорона історико-культурного середовища, витрачено 12,1 млн грн., що майже у 2,4 р.б., ніж у 2009 р.
Надано фінансову підтримку обдарованим дітям і молоді для участі в міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях, а саме: 48 солістам і 19 дитячим творчим колективам на загальну суму 120,0 тис. грн.
У рамках Програми проведено державні свята, урочистості, святкові концерти, вшанування представників різних галузей із нагоди професійних свят, театралізовані свята, міжнародні, всеукраїнські і міські фестивалі-конкурси народної та сучасної хореографії, хорового і сольного співу, диригентів, музикантів, художників, традиційної народної культури, святкові феєрверки, творчі вечори тощо.
У Харкові, як ні в одному місті в Україні, діють 53 постійних фестивалі і конкурси різних жанрів, у т.ч. 24 – міжнародного рівня, в яких беруть участь колективи і виконавці з України, країн ближнього та далекого зарубіжжя.

На реалізацію "Міської програми "Молодь Харкова" на 2009-2010 рр." у 2010 р. виділено з міського бюджету кошти в сумі 1286,9 тис. грн., що на 7 % більше, ніж у попередньому році.
Протягом року фахівцями виконавчих органів, Харківського міського центру дозвілля молоді проведено, у т.ч. спільно з громадськими організаціями, 414 заходів, якими охоплено понад 310 тис. учасників, не враховуючи телеаудиторію (у 2009 р. 400 заходами охоплено близько 300 тис. учасників).
Харківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді "Довіра", районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено майже 4 тис. заходів (у 2009 р. – 2,3 тис.), направлених на сприяння вирішенню проблем у сфері трудової зайнятості молоді, із профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, соціального захисту та соціальної реабілітації. Заходами охоплено 105,4 тис. осіб (у 2009 р. – 98,4 тис.), надано 29,1 тис. індивідуальних консультативних послуг (у 2009 р. – 23,6 тис.).
Проведено міські конкурси "Молода людина року", професійної майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентських наукових робіт, зліти студентської молоді, молодіжних та дитячих об'єднань, волонтерів, міські молодіжні слухання, ярмарок молодіжних і дитячих громадських організацій "Молодіжні ініціативи", навчання у "Школі волонтерів", заняття "Школи молодих лідерів".
Проведено низку заходів із пропаганди та підтримки сімейних цінностей, а саме: до Свята закоханих, до Дня Матері та Дня сім'ї, міський конкурс "Молода сім'я року".
Надано фінансову підтримку виданню журналу з публікаціями наукових робіт молодих вчених м. Харкова "Наука і техніка".
Для сприяння організації змістовного дозвілля молоді на базі кіноконцертного залу "Україна" проведено 332 заходи.
Забезпечено участь творчої й обдарованої молоді в 7 міжнародних та 8 всеукраїнських заходах.
Діяв "Телефон Довіри" міської спеціалізованої служби психологічної допомоги ХМЦСССДМ "Довіра" та ЦССДМ Київського району м. Харкова, надійшло 1047 дзвінків.
Працює 141 клуб за місцем мешкання, де займається майже 13 тис. гуртківців, у т.ч. на безкоштовній основі – понад 1,2 тис. дітей соціально незахищених категорій.
На реалізацію завдань "Міської програми запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 рр." у 2010 р. з бюджету профінансовано 179,6 тис. грн., що на 7 % більше, ніж у 2009 р.
Службами у справах дітей здійснено 244 перевірки виховної та профілактичної роботи в навчально-виховних закладах міста, у позашкільних закладах, на підприємствах, в установах, закладах різних форм власності, 88 обстежень кризових сімей, за участю служб проведено 312 профілактичних рейдів. За підсумками вжито відповідних заходів.
Здійснювалася робота зі створення мережі прийомних сімей. У Харкові в 30 прийомних сім'ях виховується 41 дитина, у т.ч. 5 сімей створено у 2010 р. Усі прийомні сім'ї отримують місцеву пільгу щодо сплати комунальних послуг на усіх членів родини.
Діють 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 18 дітей, один дитячий будинок створено у звітному році.
Для дітей, якими опікуються служби (управління) у справах дітей, у липні 2010 р. організовано роботу міського літнього профільного табору відпочинку на 60 осіб; проведено заходи до Дня спільних дій в інтересах дітей, вручення подарунків до Новорічних свят та до Дня Святого Миколая і портфелів та учнівського приладдя – до Дня знань.
Створено міський клуб "Прийомна сім'я" в рамках реалізації проекту-переможця конкурсу проектів громадських та благодійних організацій за співфінансування з міського бюджету.

Видатки галузі "Фізична культура і спорт" у 2010 р. передбачено в сумі 38,06 млн грн (у 2009 р. – 34,08 млн грн.), профінансовано 36,95 млн грн. (у 2009 р. – 33,3 млн грн.).
Спортивна база в м. Харкові складається з 17 стадіонів, 840 спортивних майданчиків, з них 50 – зі штучним покриттям (футбол, теніс, волейбол, баскетбол); 276 майданчиків із тренажерним обладнанням; 90 тенісних кортів; 64 стандартних футбольних полів; 696 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять; 362 спортивних зал; 21 плавального басейна; 119 стрілецьких тирів; стрілецького стенду; велотреку; 7 споруд зі штучним льодом, у тому числі одного стандартного розміру, що здатні працювати в цілорічному режимі; 3 веслувально-спортивних баз, критого хокейного поля.
У 2010 р. прийнято в експлуатацію крите хокейне поле (спортивна споруда з льодовим покриттям), розташоване в парку Перемоги, та улаштовані 7 спортивних міні-майданчиків зі штучним покриттям і тренажерним обладнанням.
Проведено 325 спортивно-масових заходів, 149 з яких профінансовано з міського бюджету на суму 433,4 тис. грн. (у 2009 р. – на суму 418,0 тис. грн.).
У місті функціонували 42 дитячо-юнацьких спортивних школи (ДЮСШ) різних форм власності та підпорядкованості (26,6 тис. учнів), з них 18 – комунальної власності міста (19,9 тис. учнів).
Утримання ДЮСШ комунальної власності профінансовано в сумі 31,7 млн грн. (у 2009 р. – 28,3 млн грн.).
Присвоєно спортивні розряди "Кандидат у майстри спорту України" 467 спортсменам міста, І спортивний розряд – 228 спортсменам.
За результатами виступів на змаганнях міжнародного рівня, у рамках проведення конкурсу на визначення кращого спортсмена місяця, експертною комісією у складі провідних спортивних фахівців, представників засобів масової інформації та громадських організацій визначено 28 кращих спортсменів і тренерів 2010 р.
Постійна увага приділялась створенню необхідних умов для підготовки спортсменів вищої кваліфікації. На фінансову підтримку спорту вищих досягнень із міського бюджету виділено 1000,9 тис. грн. (у 2009 р. –1446,6 тис. грн.). Виплачено стипендії спортсменам паралімпійцям (14,1 тис. грн.), винагороди переможцям і призерам ХХІ Дефлімпійських ігор та їх тренерам (1020,0 тис. грн.), а також переможцям та призерам Х зимових Паралімпійських ігор (180,0 тис. грн.)
У X зимових Паралімпійських іграх харківськими спортсменами завойовано 4 медалі, з них 1 золота, 1 срібна, 2 бронзових.
Фінансова підтримка провідних спортсменів-інвалідів здійснювалась через Харківську обласну федерацію з фізичної культури і спорту сліпих, федерацію глухих Харківської області, спортивні клуби "Вітаспорт", "Ахилес Трек Клуб", клуб інвалідів-колясочників "Харків-Баскет".
Проведені змагання ІІ малих Олімпійських ігор "Діти Харкова" 2009-2010 н.р. та змагання першого етапу ІІІ малих Олімпійських ігор 2010-2011 н.р.

Активно продовжувалась підготовка до проведення в Харкові матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
На жеребкуванні відбіркових груп до Євро-2012, яке відбулося 5 7 лютого в Польщі, проведено презентацію м. Харкова з мультимедійним супроводженням, із показом головних об'єктів інфраструктури м. Харкова.
У червні 2010 р., за участю Віце-прем'єр міністра України, представників МОК та консула Республіки Польща в м. Харкові, Харківською міською радою презентовано логотип міста, який відображено у вигляді дзеркального струменя на клумбах, розташованих на Університетській гірці та в аеропорту.
У листопаді в місті проведено офіційну презентацію Талісманів Турніру.
Урочисте відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту "Харків" відбулося 28.08.2010 р.
Підписано з "Укрєвроінфрапроект" Угоду про державну фінансову підтримку (позику) для подальшого будівництва аеродромного комплексу.
7 червня 2010 р. в Міжнародному аеропорту "Харків" проведено Міжнародний авіаційний форум, метою якого був розвиток авіаційних маршрутів, у т.ч. в період підготовки міста до Євро-2012.
Щотижня здійснювався моніторинг ходу будівництва, реконструкції та ремонту головних об'єктів інфраструктури міста.
Розроблено Генеральну план-схему комплексної підготовки території, прилеглої до стадіону "Металіст". Визначено функціональні зони, які будуть задіяні на період проведення матчів Євро-2012, зокрема медіа-зона, акредитаційний і волонтерський центри, паркувальні місця для цільових груп УЄФА тощо.
Розроблено схему дислокації вулично-дорожньої мережі міста.
Проводиться робота з головним оператором УЄФА компанією TUI Trаvel PLC щодо підписання угод із власниками готелів міста й області для забезпечення вимог УЄФА.
Відповідно до проекту плану мобільності приймаючого міста, розпочато розробку операційної системи керування транспортними потоками вболівальників під час Євро 2012.
Розроблено концепцію медичного забезпечення під час проведення Євро 2012, яку МОЗ України взято за основу при створенні Загальнодержавної концепції медичного забезпечення.
Створено робочу групу, яка розробила маркетингову концепцію щодо проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Відповідно до плану робіт з підготовки маркетингової концепції, проведено інвентаризацію рекламних носіїв, розташованих у м. Харкові, доопрацьовується концепція фан-зони.
Внесено зміни до Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Станом на 01.01.2011 р. з міського бюджету міста Харкова, у межах виконання заходів "Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу", профінансовано робіт на загальну суму 199,31 млн грн.
З Держбюджету України фактично профінансовано робіт по м. Харкову на загальну суму 554,54 млн грн.

 

 

Заступник директора Департаменту
економіки та комунального
майна – начальник управління
соціально-економічного розвитку,
планування та обліку                                                                            Я.А.Мусієнко

Новости

Анонс

Опросы

Участвуете ли вы в весенних субботниках?

Архив опросов
 • Библиотека имени Евгения Кушнарёва
 • Kharkov Siren
 • Фестиваль "Мир книги"
 • письмо городскому голове
 • Государственные закупки. Нормативно-правовая база

Важно!

Телефоны экстренного вызова

Рассылка

 • Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради
 • Образование
 • семья и молодежь
 • Харьковский водопровод (КП "ПТП "Вода")
 • Официальный сайт КП «Харьковский метрополитен»